logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
minus Komisje Rady Miejskiej
   minus Plan Pracy Komisji RM
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
      minus Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich
      minus Plan Pracy Komisji Promocji i Rozwoju
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI OBYWATELSKIEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU.
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich na 2015 rok
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU NA 2015 ROK.
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Plan  Pracy  

Komisji  Budżetu  i  Działalności  Gospodarczej 

na   2007r.
Lp.
termin
tematyka
uwagi
1
 
Styczeń  

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

- ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r.

- ocena realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2006 r.

- informacji o działalności związków i stowarzyszeń do których należy gmina za 2006 r.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3.  Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2007.

4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu miasta i gminy Wąchock.

 
2
Luty

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

- informacji  o planach rozwoju Powiatu Starachowickiego,

- informacji na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, oraz Zarząd Dróg Powiatowych,

2.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

 
3
Marzec 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

- informacji burmistrza o realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach mieszkańców w 2006 r.

- informacji na temat stanu OC oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego

2.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.  

 
4
Kwiecień

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2006r.

4. Rozpatrzenie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2006r.

 
5
Maj

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

- informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego i  p.poż. na terenie Gminy;

-  informacji o stanie bezrobocia w gminie.

2. Zapoznanie się z realizacją budżetu za I kwartał 2007r.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

 
6
Czerwiec

1.Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

 
 
7
 
Lipiec
 
Przerwa urlopowa
 
8
Sierpień

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

-  informacji z   realizacji uchwał   Rady Miejskiej   za I półrocze 2007r

-  informacji na temat realizacji Strategii Rozwoju gminy Wąchock

2. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2007r.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

 
9
Wrzesień

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

-  informacji z realizacji  inwestycji na terenie gminy

-  informacji z  działalności Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich

2.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

 
10
Październik

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

- omówienie programu współpracy Miasta i Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

- informacji na temat przygotowaniu służb gminnych do okresu zimowego

2.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3.  Ocena   realizacji budżetu za III kwartały 2007r.

4.  Wypracowanie założeń do planu budżetu na 2008r.

 
 
11
Listopad

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

-   omówienie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r. zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę

2.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3.  Omówienie projektu  budżetu na 2008r.

 
 
12
Grudzień

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

2. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji w 2007r.

3. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2008r.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie budżetu gminy na rok 2008.

 

Nazwa dokumentu: Plan Pracy Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej
Skrócony opis: Plan Pracy Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej na 2007r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-09-27 08:57:56
Data udostępnienia informacji: 2007-09-27 08:57:56
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-27 09:11:47

Wersja do wydruku...

corner   corner