logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 02.01.2009r
 
 
 
 
 
Zawiadomienie
 
Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 o lasach / tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 45, poz. 4359 z póżn. zm./, oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu / Dz. U. Nr. 256, poz. 2151/ Uproszczone Plany Urządzania Lasu są przeznaczone do publicznego wglądu.
 
 
                                                      uprzejmie  zawiadamiam
 
 
że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, na I piętrze, w pokoju 11, w terminie od 02.01.2009r do 03.03.2009r. w godzinach od 8,30 do 14,00 odbędzie się wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Wąchock.
 
Projekty obejmują następujące elementy:
- opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia;
- rejestr działek leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz ich właścicieli:
- mapy gospodarcze drzewostanów:
- załącznik/ objaśnienia skrótów i symboli użytych w operacie/  
- dla obrębu Wąchock, Rataje, Wielka Wieś, Parszów, Marcinków.
 
Projekt Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnotowych położonych na terenie gminy Wąchock został wykonany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, zgodnie z umową GNO?GR135/2008r
 
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w. w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie w  terminie  30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.
 
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z uproszczonym planem urządzania lasu ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.  
 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-01-02 13:39:34
Data udostępnienia informacji: 2009-01-02 13:39:34
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-13 13:41:21

Wersja do wydruku...

corner   corner