logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Informacje Urzędu
   minus Strategia rozwoju
   minus Oferty inwestycyjne
   minus Ogłoszenia
      minus Ogłoszenie
      minus PROGRAM BADAŃ DLA KOBIET
      minus Ogłoszenie
      minus KOMUNIKAT BURMISTRZA
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WĄCHOCK
      minus INFORMACJA O COROCZNEJ AKCJI DERATYZACJI
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 10.12.2010 r.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WĄCHOCK

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na właścicielach i użytkownikach nieruchomości ciążą obowiązki związane z utrzymaniem w okresie zimowym czystości i porządku przyległych do nieruchomości chodników, tj:

- odgarnięcie śniegu lub lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

- podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.

 

Podstawa prawna art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze grzywny w wysokości do 5.000,00 zł.

 

 W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań j.w.

 

                                                                                                                                                      BURMISTRZ

                                MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Nazwa dokumentu: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Skrócony opis: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na właścicielach i użytkownikach nieruchomości ciążą obowiązki związane z utrzymaniem w okresie zimowy
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-12-10 11:00:31
Data udostępnienia informacji: 2010-12-10 11:00:31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-29 11:04:45

Wersja do wydruku...

corner   corner