logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2010 > sierpień > 2010-08-17
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
 
Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku
z dnia 9 sierpnia  2010 r.
 
 Na podst. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.  zm.)
zawiadamiam strony postępowania
 że w dniu 04. 08. 2010r. wydana została decyzja nr 05/10  na rzecz   Gminy Wąchock
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”
1.Przebudowie ul. Kościelnej na długości około 390 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: wymianie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych oraz przyległych placów, budowie parkingu, wykonaniu: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementów małej architektury oraz zieleni, wymianie istniejącej instalacji elektrycznej i telefonicznej napowietrznej na kablową, wymianie przyległego do ulicy ogrodzenia szkolnego, remoncie elewacji budynku MGOK, -dz. ewid. nr nr 2346, 2345, 4864, 2348/3, 2348/2, 4861/1, 2367, 2364, 3685.
2. Zagospodarowaniu poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: budowie ścieżek, promenady spacerowej, wykonaniu oświetlenia, budowie parkingu, budowie szaletu publicznego, wykonaniu elementów małej architektury oraz zieleni, wymianie nawierzchni ciągów pieszych       i jezdnych odcinka ul. Błonie na długości około 185 mb, wymianie istniejącej instalacji elektrycznej napowietrznej i telefonicznej na kablową, - dz. ewid. nr nr 2308/1, 2308/3, 2308/4, 2309/3, 2309/2, 2243/1, 2345, 2317,
3. Zagospodarowaniu terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe, tj.: budowie kompleksu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, elementami małej architektury oraz przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-szatniowy, budowie rampy dla deskorolek, budowie ścieżek, placów i parkingów, oświetlenia, wykonaniu i wyposażeniu placu zabaw, nasadzeniu zieleni, wykonaniu elementów małej architektury, remoncie elewacji budynku gminnego (poczta i policja),remont mostków łączących dz. 4816/17 z promenadą przy zbiorniku - dz. ewid. nr ,nr 4816/7, 4816/14, 4816/15, 4816/16, 4816/17, 2239/1,1451/5, przełożenie wodociągu na działce Nr 2239/1 i na dz. 4816/17, wymiana istniejącej inst. elektrycznej napowietrznej na kablową
 
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 3.
Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
                                                                    Burmistrz
                                                        Miasta i Gminy w  Wąchocku
 
                                                              Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-08-17 10:52:16
Data udostępnienia informacji: 2010-08-17 10:52:16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-17 10:53:46

Wersja do wydruku...

corner   corner