logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOg?oszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Sprawy do za?atwienia
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > luty > 2017-02-14
OBWIESZCZENIE dnia 14.02.2017 r. dot. zebrania dowodów, materiałów i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wąchock, dnia 14.02.2017 r.

Znak: BGK.6733.20.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, że zebrane zostały dowody, materiały i uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącego rozdzielczego gazociągu ś/c (stal) na nowy PE dn315 oraz DN200 o łącznej długości około 430,0 m, na działkach nr ew. 5231, 5232, 5211, 137/1217 i 137/1218, położonych w Wąchocku w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN200 na PE dn315 Starachowice, odcinek Radomska – od stacji I st. do Cerrad”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Zamorskiego EKO ŻYCIE, ul. Przytulna 2, 27-400 Ostrowiec Św.

W myśl art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o czynnościach administracyjnych przez obwieszczenie; w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie, pokój Nr 3 z zebranymi dokumentami oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia,  wnioski  i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty
i materiały.

W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

       Jarosław Samela

 

 

 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE dnia 14.02.2017 r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 11:00:07
Data udostępnienia informacji: 2017-02-14 11:00:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-14 11:05:59

Wersja do wydruku...

corner   corner