logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
plus Rewitalizacja Wąchocka
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2014 > luty > 2014-02-21
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 21 luty 2014 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku
z dnia 21 luty 2014 r.

 

            Na podst. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  Nr  80 poz. 717   z   późn.  zm.) zawiadamia się,  że  na wniosek Gminy  Wąchock wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia terenu przyległego do ulicy Kolejowej p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku” na działkach o numerach ewidencyjnych 2243/1, 4760/3, 1889/2, 4755, 4752, 4753, 5192, 4750, 4736, 2072, 1889/3,

           Informuje się o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 ( pokój nr 3) z aktami sprawy oraz  złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków co do zebranych dowodów  i materiałów.

Zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 w terminie 14 dni   od daty ukazania się obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku

 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 21 luty 2014 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-02-21 10:38:51
Data udostępnienia informacji: 2014-02-21 10:38:51
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-24 10:41:46

Wersja do wydruku...

corner   corner