logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2016
   plus2018
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2010 > maj > 2010-05-26
Informacja dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź

Informacja dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.), za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwane dalej „niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”. Kredyty na wznowienie produkcji rolnej są udzielane bezpośrednio po wystąpieniu szkód, tj. w najbliższym cyklu produkcyjnym.

Szacowania wielkości szkód dokonuje komisja gminna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt obrotowy:

a) minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha;

b) poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. W przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt inwestycyjny przyjmuje się minimalny poziom strat w środkach trwałych w wysokości 1050 zł oraz wartość ponoszonych rzeczowych nakładów niezbędnych na:

a) przywrócenie funkcji użytkowych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,

b) przywrócenie produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, lub innej plantacji roślin sadowniczych, stada podstawowego zwierząt gospodarskich,

c) zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej.

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie szacunku wielkości poniesionych szkód w gospodarstwach rolnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pokoju nr 10 – sekretariat.

Informacje telefoniczne pod nr (041) 27-36-132.

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Wersja do druku

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Zabierz głos w konsultacjach publicznych na temat przyszłości WPR

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Nowe rozporządzenie dotyczące programu rolnośrodowiskowego 2007-2013

10.05.2010

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

II edycja Konkursu na najlepszy projekt/inicjatywę mającą na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego

05.05.2010

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

20.04.2010

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Zaproszenie na szkolenie pt. Budowa marki w turystyce wiejskiej

19.04.2010

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Zmiana rozporządzenia rolnośrodowiskowego PROW 2004-2006

05.03.2010

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Zwrot podatku akcyzowego

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Program „OWOCE W SZKOLE”

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Pomoc dla rodzin rolniczych z terenów dotkniętych powodzią

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/lvo_arrow.gif

Pomoc publiczna w rolnictwie

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/playico.jpg

Seminarium pt. „Rola OECD w zakresie polityki rolnej i jej reform – ze szczególnym uwzględnieniem WPR"

Debata publiczna na temat przyszłości WPR po 2013 roku, cz.I, 05.05.2010r.http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/playico.jpg

Debata publiczna na temat przyszłości WPR po 2013 roku, cz.I, 05.05.2010r.

Debata publiczna na temat przyszłości WPR po 2013 roku, cz. II, 05.05.2010r.http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/playico.jpg

Debata publiczna na temat przyszłości WPR po 2013 roku, cz. II, 05.05.2010r.

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/playico.jpg

Konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego i prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja 31.03.2010

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/playico.jpg

19 marca 2010 - Uroczystość wręczenia nagród Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik Farmer Roku”

http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/playico.jpg

Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Marka Sawickiego oraz Federalnej Minister Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Niemiec Ilse Aigner 11.03.2010

Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 12.03.2010http://www.minrol.gov.pl/design/ministerstwo/images/playico.jpg

Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 12.03.2010

Nazwa dokumentu: Informacja dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-05-26 13:49:30
Data udostępnienia informacji: 2010-05-26 13:49:30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 13:56:20

Wersja do wydruku...

corner   corner