logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2014 > październik > 2014-10-17
Wykonanie, dostawa i montaż dwustronnych tablic informacyjnych

Wąchock dnia 16.10.2014 r.

BGK.7013.1.12.2014

Zaproszenie do składania ofert
Zamówienie poniżej 30000 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza do składania ofert na: wykonanie, dostawę i montaż tablic dwustronnych informacyjnych które mają być również tablicami pamiątkowymi w ramach realizacji projektu: pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny w Marcinkowie (ogółem 4,365 km)”   współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 3 szt.  tablic dwustronnych informacyjnych które mają być również tablicami pamiątkowych o wymiarach min. 1,7 X 2,2 m

2. Tablica wykonana na bazie blachy stalowej ocynkowanej w technologii zapewniającej co najmniej 5 –letnią trwałość nadruku.
3. Słupki montażowe muszą umożliwić usytuowanie tablicy w położeniu w którym jej dolna krawędź jest na wysokości 2,5 m od powierzchni gruntu

 Tablice muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami RPOWŚ

Tablica powinna zawierać:

- logo Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia KE nr 1828/2006 z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – prawy górny róg,

- logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności lewy górny róg

- herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - góra środek

- „…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

- Projekt pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny w Marcinkowie (ogółem 4,365 km)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

- Oś priorytetowa 3, Działanie 3.2

- Beneficjent: Gmina Wąchock

Tło tablicy w kolorze białym, napisy w kolorze czarnym.

Projekt tablicy należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej do akceptacji na adres michal.markowski@wachock.pl

2. Sposób przygotowania ofert:

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- wartość oferty ( netto oraz brutto ),

- opis nawiązujący do parametrów tablicy informacyjnej/pamiątkowej ,

- termin realizacji,

- okres gwarancji,

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, faksem bądź dostarczona osobiście do Zamawiającego. W przypadku kiedy oferta będzie przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera na kopercie należy umieścić napis: Tablica dla projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny w Marcinkowie (ogółem 4,365 km)”

2.1 Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100%.

2.2 Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 23.10.2014 r. do godz.11.00 na adres: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub nr faksu 41/27-36-159. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Cenę oferty należy podać na „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1). O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego  gmina.wachock.sisco.info w dniu 23.10.2014 r.

2.3 Termin realizacji zamówienia do 04.11.2014 r.

2.4 Wynagrodzenie płatne po odebraniu przez Zamawiającego tablicy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury

2.5 Gwarancja na zrealizowany przedmiot konkursu: 5 lat na czytelność zapisów i znaków.

2.6 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. 41 27-36-136. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Michał Markowski.

 

                                           Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Załączniki:

- Załącznik nr 1 wzór oferty,
- Załącznik nr 2 schemat tablicy

Załączniki do pobrania: 2014-10-17 11:48:02 - Załącznik nr 1 wzór oferty (47.06 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie, dostawa i montaż dwustronnych tablic informacyjnych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 11:43:20
Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 11:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-17 12:31:22

Wersja do wydruku...

corner   corner