logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > marzec > 2015-03-18
Wykonanie odłowu i przetrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wąchock

Wąchock, dnia 18.03.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O SKŁADANIU OFERT

 

GMINA WĄCHOCK

Zaprasza do składania ofert na wykonanie odłowu i przetrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wąchock, jako zadania własnego gminy.

 1. Przedmiotem realizacji zadania jest wykonanie odłowu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wąchock oraz przetrzymanie ich do momentu przewiezienia do schroniska dla zwierząt.
 2. Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania przedmiotowej umowy do dnia 31.12.2015 r.
 3. Przedmiot zadania należy wykonać z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz innych związanych aktów prawnych.
 4. W ofercie należy umieścić:

  a) cenę brutto w złotych za wykonanie odłowu uwzględniając dojazd na miejsce interwencji i transport zwierząt do miejsca przetrzymania, oraz liczbę odłowionych psów, suk ze szczeniakami, kotów, kotki z kociętami,
  b) cenę brutto w złotych za przetrzymanie bezdomnych zwierząt uwzględniając wielkość psa (mały, średni, duży) kota,
  c) cenę brutto w złotych za prowadzenie dokumentacji przetrzymywanych zwierząt,
  d) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wszelkich pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności wymaganych polskim oraz unijnym prawem,
  e) adres miejsca przetrzymywania zwierząt z jego opisem oraz odległością w kilometrach do najbardziej oddalonego punktu na drodze na terenie Gminy Wąchock,
  f) oświadczenie o posiadanych środkach technicznych do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  g) oświadczenie o kwalifikacjach pracowników,
  h) oświadczenie, że zwierzęta będą przetrzymywane w odpowiednich warunkach, z zapewnieniem warunków bytowania zgodnie z potrzebami zwierzęcia oraz z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  i) oświadczenie o udostępnieniu dokumentacji przetrzymywanych zwierząt na każde żądanie Gminy Wąchock,
  j) oświadczenie o umożliwieniu bez zbędnej zwłoki przeprowadzenia wizji w miejscu przetrzymania zwierząt na każde żądanie Gminy Wąchock,
  k) oświadczenie o zapewnieniu współpracy ze służbami gminnymi, porządkowymi, medycznymi oraz innymi kierującymi akcją w chwili realizacji zadania,
  l) oświadczenie o zapewnieniu natychmiastowego wsparcia medycznego w chwili realizacji zadania,
  m) oświadczenie o znajomości topografii Gminy Wąchock,
  n) oświadczenie o gotowości podjęcia działań bez zbędnej zwłoki, przez całą dobę oraz przez siedem dni w tygodniu.
 5. Wszystkie oświadczenia muszą być zgodnie ze stanem faktycznym i opatrzone formułą o świadomości odpowiedzialności karnej zgodnie z Art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego.
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock do dnia 26.03.2014 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić napis: OFERTA NA WYKONANIE ODŁOWU I PRZETRZYMANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT.
 7. Gmina Wąchock skontaktuje się z oferentem, który złoży najkorzystniejszą, kompletną ofertę biorąc pod uwagę spełnienie przepisów prawa o ochronie zwierząt.
 8. Szczegóły realizacji zadania będą określone w przedmiotowej umowie zawartej pomiędzy Gminą Wąchock a wybranym oferentem.
 9. W sprawie realizacji zadania informacji udziela: Wojciech Nagłowski – Inspektor ds. Realizacji Inwestycji, pok. nr 3, tel. 041 273 61 33 w godz. 08:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku.

 

Załączniki do pobrania: 2015-03-18 15:14:45 - Skan ogłoszenia (297.67 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie odłowu i przetrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciehc Nagłowski
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-03-18 15:04:43
Data udostępnienia informacji: 2015-03-18 15:04:43
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 15:15:11

Wersja do wydruku...

corner   corner