logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > czerwiec > 2016-06-14
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy budynku stanowiącego własność gminy Wąchock

Wąchock, dnia 13.06.2016 r.

Gmina Wąchock

BGK.7013.3.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej 30 000 euro

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy budynku stanowiącego własność gminy Wąchock, zlokalizowanego w Wąchocku przy ul. Starachowickiej 60 na działce o nr ewid. 4049, w którym mieści się Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku”

           

 Zakres zamówienia:

- opracowanie dwóch koncepcji: przebudowy, nadbudowy budynku (poddasze użytkowe) oraz rozbudowy budynku; (planowane zwiększenie pow. użytkowej do 100 m2, rysunki, wizualizacje, kosztorysy) - termin wykonania najpóźniej do 20 lipca 2016 r.;

- przygotowanie w imieniu inwestora wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla wybranej koncepcji - termin wykonania najpóźniej do 31 lipca 2016 r.;

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranej koncepcji wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora pozwolenia na budowę – termin wykonania najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna uwzględniać m.in.:

- zagospodarowanie terenu: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, oświetlenie, odwodnienie, ogrodzenie, zieleń oraz elementy małej architektury;

- dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych - winda zewnętrzna lub wewnętrzna, komunikacja, sanitariaty;

-  termomodernizację budynku;

- wyposażenie budynku w odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne) oraz sieć teleinformatyczną;

-  przebudowa kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych;

-  garaż na karetkę;

- dostosowanie gabinetów, pomieszczeń oraz komunikacji do obecnych wymogów czy standardów.

Szczegółowe uzgodnienie w zakresie istniejących bądź dodatkowych gabinetów, pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt medyczny – na etapie przygotowania koncepcji z Dyrektorem Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku

           

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z uwzględnieniem takich elementów jak: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, oświetlenie, odwodnienie, ogrodzenie, zieleń, elementy małej architektury, itp.;

-  projekt budowlany oraz wykonawczy z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi (w tym przebudowa kotłowni gazowej);

- wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, zgody niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikającą ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

-  przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże;

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dokumentację projektową należy wykonać w 5 egz. w formie papierowej z tego przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne – 2 egz. w formie papierowej oraz całą dokumentację na nośniku CD w formacie PDF (2 kopie). Prosimy o uwzględnienie w cenie oferty kosztu nadzoru autorskiego.

Prosimy o podanie ceny wykonania kompletnego zakresu zamówienia oraz terminu wykonania ( najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.).

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena.

Oferty na wykonanie powyższego zakresu zamówienia prosimy złożyć w tut. Urzędzie, pokój Nr 10, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2016 roku godz. 15.30, (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – budynek mieszczący SZOZ w Wąchocku”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie pokój Nr 4 lub telefonicznie (041) 27-26-134.

 

Załączniki:

1. Inwentaryzacja budowlana z oceną stanu technicznego budynku stanowiącego własność gminy Wąchock, zlokalizowanego w Wąchocku przy ul. Starachowickiej 60 na działce o nr ewid. 4049, w którym mieści się Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku

2. Formularz oferty.

3. Projekt umowy

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA

Załączniki do pobrania: 2016-06-14 13:29:12 - Inwentaryzacja (16.25 MB)
2016-06-14 13:29:42 - Formularz oferty (12.37 kB)
2016-06-14 13:30:07 - Projekt umowy (23.86 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy budynku stanowiącego własność gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-14 12:57:53
Data udostępnienia informacji: 2016-06-14 12:57:53
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 13:30:59

Wersja do wydruku...

corner   corner