logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > kwiecień > 2017-04-25
Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej (skrzynki elektrycznej) umożliwiającej zasilanie urządzeń zainstalowanych na działce nr ewid. 1545/1 w Parszowie

Wąchock dnia 24.04.2017 r.

BGK.7013.2.5.2017            

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy zamówienia poniżej 30000,00 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej (skrzynki elektrycznej) umożliwiającej zasilanie urządzeń zainstalowanych na działce nr ewid. 1545/1 w Parszowie w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr ewid. 1545/1”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- projektu budowlanego w 4-rech egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej.

- specyfikacji technicznej w 2- ch egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przedmiaru robót w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,

- kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej.

Ilość gniazd trójfazowych i jednofazowych w krzynce elektrycznej do uzgodnienia z Zamawiającym, wstępnie ustala się dwa gniazda trójfazowe i dwa gniazda jednofazowe.

Po stronie Wykonawcy będzie leżało:

- aktualizacja map do celów projektowych,

- dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień koniecznych do skutecznego złożenia zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w Starachowicach

Termin wykonania zamówienia do 15.09.2017 r.

Oferta powinna zawierać cenę i potwierdzenie zaproponowanego terminu. Do oferty należy załączyć potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Oferty należy składać do 28.04.2017 r do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock pok. nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. Sprawę prowadzi Michał Markowski pok. nr 5, tel. 041/27-36-136.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Załączniki do pobrania: 2017-04-25 10:39:32 - Projekt umowy (44.50 kB)
2017-04-25 10:42:34 - Kopia mapy określająca zakres inwestycji (1.05 MB)
2017-04-25 10:43:34 - warunki techniczne PGE (679.69 kB)

Nazwa dokumentu: wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej (skrzynki elektrycznej) umożliwiającej zasilanie urządzeń zainstalowanych na działce nr ewid. 1545/1 w Parszowie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 10:35:04
Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 10:35:04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-25 10:45:20

Wersja do wydruku...

corner   corner