logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > sierpień > 2017-08-21
Usuwanie i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wąchock

 Wąchock, dnia 21.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O SKŁADANIU OFERT

GMINA WĄCHOCK

Zaprasza do składania ofert na usuwanie i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wąchock, jako zadania własnego gminy.

 1. Przedmiotem realizacji zadania jest usuwanie i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych psów i kotów oraz zwłok zwierzyny łownej z terenu Gminy Wąchock.
 2. Zadanie należy wykonać od dnia podpisania przedmiotowej umowy do dnia 31.12.2018 r.
 3. Przedmiot zadania należy wykonać z zachowaniem wszelkich przepisów prawa w tym zakresie, zarówno polskiego jak i unijnego.
 4. Zwłoki zwierząt będą zabierane:
 1. z miejsca zdarzenia drogowego,
 2. z miejsca wskazanego na terenie Gminy Wąchock,
 3. z przychodni weterynaryjnych ze Starachowic, Wąchocka, Skarżyska Kamiennej oraz z miejsc czasowego przetrzymania zwierząt.
 1. W ofercie należy umieścić:
 1. cenę brutto w złotych za wykonanie zadania,
 2. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wszelkich pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności wymaganych polskim oraz unijnym prawem,
 3. oświadczenie o posiadanych środkach technicznych do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. oświadczenie o kwalifikacjach pracowników,
 5. przynajmniej 2 opinie od podmiotów zlecających wykonanie zadań,
 6. oświadczenie o doświadczeniu w wykonywaniu zadań z podaniem okresu ich wykonywania,
 7. oświadczenie o znajomości topografii Gminy Wąchock,
 8. oświadczenie o gotowości podjęcia działań bez zbędnej zwłoki, przez całą dobę oraz przez siedem dni w tygodniu.
 1. Wszystkie oświadczenia muszą być zgodnie ze stanem faktycznym i opatrzone formułą o świadomości odpowiedzialności karnej zgodnie z Art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego.
 2. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock do dnia 29.08.2017 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić napis: OFERTA NA USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ZWŁOK ZWIERZĘCYCH.
 3. Gmina Wąchock skontaktuje się z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą, kompletną ofertę, posiadającego środki techniczne, kwalifikacje, pozytywne opinie, doświadczenie oraz znający doskonale topografię gminy. Wymagania te muszą zapewnić realizację zadania własnego gminy.
 4. Szczegóły realizacji zadania będą określone w przedmiotowej umowie zawartej pomiędzy Gminą Wąchock a wybranym oferentem.
 5. W sprawie realizacji zadania informacji udziela: Wojciech Nagłowski – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i energetyki w gminie, pok. nr 3, tel. 041 273 61 33 w godzinach pracy urzędu.

 

Nazwa dokumentu: usuwanie i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Mista i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Nagłowski
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Nagłowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-21 14:48:00
Data udostępnienia informacji: 2017-08-21 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-21 15:02:15

Wersja do wydruku...

corner   corner