logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > lipiec > 2018-07-17
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót pn. Część III: Roboty remontowe budowlane w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku

Wąchock, dnia 17.07.2018 r.

BGK.271.7.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia publicznego o wartość szacunkowej nie przekraczającej

30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych).

I.    ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie

tel. (041) 27-36-130 fax (041) 27-36-159

 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   w trybie zapytania ofertowego pn.

 

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót pn. Część III: Roboty remontowe budowlane w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”

realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”,

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w zakresie nadzorowania robót budowlanych w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

Kod CPV: 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

Zakres robót do nadzoru inwestorskiego, obejmuje w szczególności roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej o wym. ok. 8 x 16 m i w szatni dla chłopców o wym. ok. 2,5 x 5,8 m w budynku ZPO w Wąchocku przy ul. Kościelnej 10 i polega na:

- wymianie stolarki okiennej,

- cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu oraz malowaniu linii pola gry,

- malowaniu ścian i sufitów,

- wymianie grzejników,

- wymianie osłon grzejnikowych,

- wymianie oświetlenia sali gimnastycznej,

- remoncie posadzki w pomieszczeniu szatni chłopców,

- dostawie i montażu wyposażenia.

1. Roboty demontażowe

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy zdemontować: kraty zewnętrzne, stolarkę okienną, grzejniki stalowe wraz z osłonami, drabinki gimnastyczne, tablice do koszykówki, zestaw do siatkówki, oprawy oświetleniowe, włączniki i gniazda wtyczkowe oraz drewnianą posadzkę w pomieszczeniu szatni chłopców,

2. Wymiana stolarki okiennej

Nowe okna PCV – uchylno-rozwierne, profile pięcio lub sześciokomorowe w kolorze białym,  wzmocnione kształtownikiem stalowym,  okucia antywyważeniowe;  współczynnik  przenikania ciepła dla całego okna Uw  max. 1,1 W/m2K; okna z szybą zwykłą, ciepłe ramy. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane o wydajności  20-50  m3/h montowane w  górnych  profilach  skrzydeł  otwieranych, od  strony  zewnętrznej osłonięte okapnikami, po jednym na każde okno. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,55 powlekanej w  kolorze brązowym. Istniejące  parapety  wewnętrzne  lastrykowe  umyć i  zakonserwować.

3. Posadzka sali gimnastycznej

Istniejącą posadzkę sali gimnastycznej z klepki parkietowej należy wycyklinować i polakierować.  Na założony zakres prac składają się następujące roboty:

- demontaż i ponowny montaż wyposażenia, itp.,

- zabezpieczenie folią grzejników, stolarki, itp.,

- miejscowa naprawa parkietu,

- mechaniczne cyklinowanie parkietu - minimum 2 razy,

- szpachlowanie parkietu,

- lakierowanie trzykrotne parkietu (lakier systemowy do obiektów sportowych o podwyższonej odporności na ścieranie i właściwościach antypoślizgowych)

- malowanie linii pól gry.  

UWAGA: Użyte farby i lakiery muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

4. Malowanie wewnętrzne ścian i sufitu

Powierzchnie  ścian  i  sufitów  przed  malowaniem  należy  umyć,  oczyścić i  uzupełnić ubytki. Istniejące powłoki malarskie olejne lamperii usunąć. Całość ścian i sufit należy dwukrotnie szpachlować gładzią gipsową. Ściany i sufit zagruntować, a następnie malować dwukrotnie farbami emulsyjno- akrylowymi,  zmywalnymi,  w kolorze beżowym jasnym RAL 1015.  Na  ścianach do  wysokości  2,50  m  należy  wykonać lamperie  malowane  farbami  olejnymi matowymi w kolorze beżowym RAL 1001.

5. Wymiana grzejników 

Istniejące grzejniki stalowe  należy wymienić na nowe dwupłytowe (6 szt.), stalowe z zasileniem  bocznym C22 o wymiarach 600 x 900 mm  – o mocy ok.  1500  W.  Na każdym grzejniku na  zasileniu należy zamontować zawór termostatyczny z głowicą, a na powrocie zawór odcinający ø 15 mm. Istniejący  rurarz  instalacji  centralnego  ogrzewania  należy  oczyścić i  pomalować jednokrotnie farbą olejną w kolorze beżowym.

6. Wymiana osłon grzejnikowych

Istniejące osłony grzejnikowe należy wymienić na nowe, z drewnianych krawędziaków i  listew mocowanych do ścian kołkami stalowymi. Powierzchnie drewniane osłon pomalować farbą do drewna, transparentną w kolorze jasny beż.

7. Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej

Istniejące oprawy oświetleniowe świetlówkowe zdemontować.  Jako nowe oświetlenie sali  gimnastycznej  przewidziano  oprawy energooszczędne typu LED montowane do sufitu. Należy wykonać nową instalację zasilającą do opraw oraz gniazd wtykowych.

7.1.  Zasilanie -  remontowane instalacje zasilane będą z istniejącej rozdzielnicy głównej RG  budynku  za pomocą linii zasilającej typu YKXS 5x10  i  projektowanej rozdzielnicy TB. 

7.2.  Instalacje  elektryczne -  salę gimnastyczną należy oświetlić za pomocą 10 szt. opraw

LED 8800 lm.  Obwody oświetleniowe zasilić przewodami 3x1,5 mm2, a obwody gniazd - przewodami  YDY  3x2,5  mm2.  Instalacje zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-  i  różnicowoprądowymi  umieszczonymi w rozdzielnicy TB podtynkowej o rozmiarze 3x12 modułów, z drzwiami metalowymi wyposażonymi w zamek. 

8. Remont posadzki w pomieszczeniu szatni chłopców

W pomieszczeniu szatni chłopców należy rozebrać istniejącą posadzkę. Na istniejącym podłożu betonowym należy wykonać:

- izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej PE,

- izolację termiczną z płyt styropianowych EPS 100 038 gr. 6 cm,

- warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej gr. 5 cm, 

- warstwę wyrównującą i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej gr. 1 cm,

Na zagruntowanym podłożu wykonać posadzkę z wykładziny rulonowej PCV homogenicznej gr. 2 mm o antypoślizgowości min. R9, zgrzewanej; cokoliki wywinięte na ściany 10 cm.

Po  robotach  posadzkarskich  ściany  pomieszczenia  oczyścić i  pomalować.

9. Dostawa i montaż wyposażenia

9.1. Dostawa i montaż piłkochwytów osłaniających okna - siatka polipropylenowa PE bezwęzłowa  o  gr. sznurka 4 mm; oczka 10 x 10 cm;  kolor beżowy. Siatki montować na linkach napinających stalowych powlekanych ø 6 mm; naciąg  za  pośrednictwem  śrub  rzymskich  mocowanych  do  ścian szczytowych. Wymiary siatki  3,50 x 14,50 m.

9.2. Dostawa i montaż tablic do koszykówki

9.2.1.  Tablice  główne -  2 tablice do koszykówki o wym. 105 x 180 cm, z płyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, wraz z konstrukcją stalową do  montażu  naściennego z możliwością regulacji wysokości. Obręcz wzmocniona stalowa z siatką.

9.2.2. Tablice boczne - 2 tablice do koszykówki o wym. 105 x 180 cm, z płyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, wraz z konstrukcją stalową do montażu naściennego. Obręcz wzmocniona stalowa z siatką.

9.3. Dostawa ławek gimnastycznych – 6 szt. dł. 2,0 m; ławki z drewna iglastego, nogi  drewniane posiadające stopki z gumy niebrudzącej podłoża. Kształtowniki usztywniające łączące elementy ławki stalowe – ocynkowane. Ławki wyposażone w dodatkowy zaczep umożliwiający zawieszenie na drabince lub skrzyni gimnastycznej. Ławki spełniają wymogi normy PN-N-97063.

9.4. Dostawa piłek do siatkówki – 5 szt., rozmiar 5, obw. 65-67 cm, waga 260 – 280 g.

9.5. Dostawa piłek do koszykówki – 5 szt., rozmiar uniwersalny

UWAGA:  wszystkie  elementy  wyposażenia sali  gimnastycznej  powinny posiadać właściwe, wymagane  przepisami  atesty  dopuszczające do użytkowania

 

Zakres planowanych prac w ramach zadań opisuje dokumentacja przetargowa dla ww. zadania, która znajduje się na stronie internetowej BIP gmina.wachock.sisco.info w zakładce przetargi - 2018 – czerwiec – Roboty remontowe budowlane w sali gimnastycznej w budynku ZPO w Wąchocku.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Terminem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac jest dzień przekazania placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych.
  2. Planowany termin zakończenia przez wykonawcę robót budowlanych ustalony jest na dzień 22 października 2018 roku. Okres rękojmi i gwarancji wynosi 60 miesięcy.
  3. Data zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala się nie wcześniej niż do odbioru końcowego inwestycji.

 

IV.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj. funkcji Inspektora Nadzoru - zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej -  posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch robót zawierających w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;

2) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w swojej branży nad minimum  2 robotami budowlanymi wykonanymi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;

 

Uwaga: Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku,

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

  1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

2) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – załącznik nr 2.

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

 

VI. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN  ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) lub adres do korespondencji.

Adresat: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

Oferta na:Nadzór inwestorski  - remont sali gimnastycznej w ZPO”  

NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert tj. 25.07.2018 r. godz. 1015

 

Termin złożenia ofert upływa w dniu 25.07.2018 r. o godz. 1000; miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój nr 10.

 

Oferta musi być sporządzona:

  1. w języku polskim,
  2. w formie pisemnej,
  3. wyraźnym pismem drukowanym, maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 

VII.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VIII.  KRYTERIA OCENY OFERT:

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

    Cena brutto –100%

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, łącznej ceny ofertowej brutto.

4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać zmianom w toku realizacji zamówienia.

6. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

8. Cena oferty nie może ulec zmianie, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy na usługę będącą przedmiotem zamówienia.

 

IX.    POZOSTAŁE INFORMACJE

1.  Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

4.   Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu informację o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy                          w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)  zmiany terminu składania ofert;

b) wyjaśniania treści ofert od Wykonawców, w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne,  niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego;

c)  uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

d)  poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

e)  odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

f) odrzucenia ofert niezgodnych z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

X.   UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Jacek Lankof tel. (041) 27-36-134

Lidia Banaszczyk tel. (041) 27-36-132

 

XI.   ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  3. Projekt Umowy

                                                                                                  

Zatwierdził:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA

 

Załączniki do pobrania: 2018-07-17 15:00:32 - Załączniki od 1 do 3 (94.44 kB)

Nazwa dokumentu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót pn. Część III: Roboty remontowe budowlane w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 14:37:39
Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 14:37:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 15:02:30

Wersja do wydruku...

corner   corner