logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > sierpień > 2010-08-03
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i

Wąchock dnia 02.08.2010 r.
 
BGK – 4130 – 04/10
 
Dotyczy zamówienia poniżej 14000,00 euro
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Zaprasza do składania oferta pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA WOKÓŁ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, GMINA WĄCHOCK UMOŻLIWIAJACE ROZWÓJ TURYSTYKI I AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU – ETAP I”
 
Przewidywany zakres inwestycji:
Branża elektryczna – wartość robót netto 205000,00 zł,
1. Instalacja szafy SSOU,
2. Ręczne kopanie rowów dla kabli 2427 m
3. Ręczne układanie kabli 2438 m
4. Ręczne stawianie słupów na fundamentach prefabrykowanych B-50 45 szt.
5. Badania i pomiary.
         Branża wodno – melioracyjna – wartość robót netto – 110856,24 zł
1. Roboty przygotowawcze.
2. Formowanie i zagęszczanie nasypu 1328 m3.
3. Ręczny wykop pod falochron 42,5 m3.
4. Wykonanie zbrojonego cokołu betonowego z dylatacjami 42,5 m3.
5. Wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej z dylatacjami 34 m3.
6. Wykonanie okapu z betonowych el. daszkowych w kolorze zbliżonym do kamienia użytego do wykonania muru 50,0 m2.
7. Umocnienie skarpy narzutem kamiennym w koszach siatkowych 95 m3.
         Branża drogowa – wartość robót netto – 43143,76 zł
1. Wykonanie promenady z betonowej z kostki brukowej w kolorze szarym i czerwonym w sumie 408 m2.
2. Wykonanie wjazdu na promenadę od strony ul. Kolejowej 17,6 m2, skrócenie bariery drogowej na moście .
3. Zabudowa elementów małej architektury.
4. Humusowanie i obsiew mieszanką traw 494 m2.
         Wartość robót dla całego zamówienia wynosi 359000,00 zł.   
         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Oferty mogą składać firmy dysponujące osobami które posiadają poniższe uprawnienia lub osoby fizyczne posiadające następujące uprawnienia:
- instalacyjno- inżynieryjne w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne,
- konstrukcyjno -inżynieryjne w zakresie dróg bez ograniczeń lub równoważne,
- wodno – melioracyjne lub równoważne,
 oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie przedłożonych dokumentów
Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta powinna zawierać nazwę inwestycji, zakres który obejmuje (branżę) wynagrodzenie brutto określone procentowo od stosownej kwoty kosztów robót netto. Do oferty należy załączyć potwierdzone kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwego samorządu zawodowego. Oferty można składać indywidualnie na poszczególne branże lub na cały zakres zamówienia grupowo lub pod firmą.
Kryteria oceny ofert – najniższa cena.
Przewidywany termin realizacji inwestycji sierpień – grudzień 2010 r. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, do dnia 12.08.2010 r. do godz. 1500 pok. nr 10 – sekretariat.
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem.
        Michał Markowski – inspektor ds. inwestycji tel.(41) 273 61 36
          w godz. 800 – 15 30,pokój Nr 5
                                                                          
 
 
                                     
 

Załączniki do pobrania: 2010-08-03 14:59:17 - Zamówienie (211.27 kB)

Nazwa dokumentu: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-08-03 14:49:45
Data udostępnienia informacji: 2010-08-03 14:49:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 15:04:04

Wersja do wydruku...

corner   corner