logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > styczeń > 2011-01-11
Wykonanie projektu zamiennego dla wyodrębnionego odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje, Gmina Wąchock w związku z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę

 

 

OGŁOSZENIE

o wartości poniżej 14000,00 euro
Gmina Wąchock - Urząd Miasta i Gminy Wąchock
 

zaprasza do składania ofert na realizację projektu pn.:

 
 

„ Wykonanie projektu zamiennego dla wyodrębnionego odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje, Gmina Wąchock w związku z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę”.

 
 

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock,
27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1
Tel. (0-41) 27 – 36 – 130
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja techniczna obejmująca:
- wstępna koncepcja projektu w 1 egz. wersja papierowa,
- projekt budowlany zamienny w 4-rech egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej.
- specyfikację techniczną w 2- ch egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,
- przedmiar robót w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,
- kosztorys inwestorski w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,
         Po stronie Wykonawcy będzie leżało:
- aktualizacja map do celów projektowych,
- dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zmiany pozwolenia na budowę.
Długość odcinka kanalizacji który zostanie objęty projektem zamiennym będzie zależna od wariantu jaki zostanie wybrany w celu usytuowania odcinka kanału sanitarnego poza działką oznaczoną nr ew. 1060 w miejscowości Rataje i włączenie go do studzienki S88. Przybliżony zakres został zaznaczony kolorem czerwonym.
Projekt budowlany zamienny należy wykonać w terminie do 75 dni licząc od daty podpisania umowy natomiast pozostałą dokumentację techniczną do 95 dni licząc od daty podpisania umowy
         Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w zł.
 Do oferty należy załączyć:
- potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanychw specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnychoraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta opracowującego projekt,
 - oświadczenie, że wykonawca akceptuje załączony do niniejszego zapytania wzór umowy.
         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 17.012011 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock pok. nr 10,. na kopercie należy napisać nazwę zadania.
         Informacje na temat zamówienia można uzyskać pod nr telefonu 041/27-36-136, pok. nr 5 w godz. 800 – 1500. Sprawę prowadzi Michał Markowski.
         W załączeniu projekt umowy.
 Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
 
Jarosław Samela
 


Załączniki do pobrania: 2011-01-11 10:48:42 - Wzór umowy (68.26 kB)
2011-01-11 10:50:40 - Mapa poglądowa (188.82 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie projektu zamiennego dla wyodrębnionego odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje, Gmina Wąchock w związku z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-11 10:41:19
Data udostępnienia informacji: 2011-01-11 10:41:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-11 10:51:55

Wersja do wydruku...

corner   corner