logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > maj > 2011-05-24
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock

Numer ogłoszenia: 125946 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114528 - 2011 data 16.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, fax. 041 27 36 159.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Parametry techniczne trawy piłkarskiej : a. włókna fibrylowane polietylenowe, b. grubość całkowita nawierzchni min. 55 mm, c. gęstość min. 17 000 włókien/m2 d. Dtex. min. 11 000 e. ciężar całkowity min. 2 400 gr./m2 f. wypełnienie piasek kwarcowy + granulat gumowy SBR, g. minimalne właściwości wytrzymałościowe: - wytrzymałość na rozciąganie 25 N/mm2; - wydłużenie względne przy zerwaniu 20 %; - wytrzymałość na rozdzieranie 100 N.
  • W ogłoszeniu powinno być: Parametry techniczne trawy piłkarskiej: 1. Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu lub EPDM pierwotnego - w kolorze zielonym, z atestem laboratorium sportowego. 2. Kolorystyka: włókno zielone, odporne na promienie UV. 3. Parametry techniczne / Typ włókna: włókno proste monofil / monofilowe + fibrylowane - min. 85% włókien monofilowych. 4. Skład chemiczny włókna: polietylen. 5. Wysokość włókna: min. 60 mm. 6. Gęstość włókien: min. 97.000 włókien/m2 . 7. Dtex: min. 11 000. 8.Waga całkowita: min. 2400 g/m2. Nawierzchnia musi posiadać następujące dokumenty : 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www. FIFA.com), lub Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com), lub Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com). 2. Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczna ITB, lub rekomendację techniczna ITB. 3. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta. 4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 5. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 6. Gwarancję udzieloną przez producenta na tę nawierzchnię. Ponadto w uzupełnieniu do dokumentacji projektowej Zamawiający podaje warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska: - trawa syntetyczna, - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - grubość 5,0 cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63,0 mm - grubość 15,0 cm, - warstwa odsączająca grubości 10 cm oraz obsypka drenażu z kruszywa frakcji 8,0-16,0 mm, - geotkanina separacyjna, - wymiana gruntu 65,0 - 85,0 cm.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), w terminie do dnia 31.05.2011 r. do godz. 10.00.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), w terminie do dnia 03.06.2011 r. do godz. 10.00.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat urzędu - pokój nr 10.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat urzędu - pokój nr 10.

 

Załączniki do pobrania: 2011-05-24 12:02:22 - Modyfikacja treści SIWZ (373.90 kB)

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-05-24 11:51:44
Data udostępnienia informacji: 2011-05-24 11:51:44
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-24 12:02:46

Wersja do wydruku...

corner   corner