logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Informacje Urzędu
   minus Strategia rozwoju
   minus Oferty inwestycyjne
   minus Ogłoszenia
      minus Ogłoszenie
      minus PROGRAM BADAŃ DLA KOBIET
      minus Ogłoszenie
      minus KOMUNIKAT BURMISTRZA
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WĄCHOCK
      minus INFORMACJA O COROCZNEJ AKCJI DERATYZACJI
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH

KOMISJI WYBORCZYCH
 
 
 

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r., Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) obwodową komisję wyborczą powołuje burmistrz.

W skład komisji powołuje się od 6 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba mogą zgłosić do każdej komisji tylko po jednym kandydacie, który ujęty jest w stałym rejestrze wyborców miasta i gminy Wąchock

 
 

Na terenie miasta i gminy Wąchock zostanie powołanych 6 obwodowych komisji wyborczych:

- OKW nr 1 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
- OKW nr 2 – Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
- OKW nr 3 – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
- OKW nr 4 – Szkoła Podstawowa w Parszowie
- OKW nr 5 – Wiejski Dom Kultury w Marcinkowie
- OKW nr 6 – Wiejski Dom Kultury w Ratajach
 

Zgłoszenia   przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock

pokój nr 8 w terminie do dnia 21 września 2007 r., do godziny 15:30.  

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej http://gmina.wachock.sisco.info

 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
                                                                                                      Jarosław Samela

Skrócony opis: KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-09-19 15:27:57
Data udostępnienia informacji: 2007-09-19 15:27:57
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-19 15:30:02

Wersja do wydruku...

corner   corner