logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 20.10.2016 r.

 

Stosownie do art. 50 ust.1 i art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Zamorskiego EKO ŻYCIE, ul. Przytulna 2, 27-400 Ostrowiec Św., złożony w dniu 19.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Kamieniczki w m. Parszów, gm. Wąchock oraz m. Mostki, gm. Suchedniów”, w zakresie przebudowy rozdzielczego gazociągu ś/c PE dn90 długości około 1150,0 m, na działkach nr ew. 658/4, 1805/2, 1805/3, 1805/4, 1805/5, 651/1, 651/2, 652/2, 674, 675/1, 675/6, 675/4, 677/1, 677/2, 680/2, 680/1, 682, 686, 688, 690, 692/1, 695/1, 695/2, 697, 699, 701/2, 703, 706, 708, 710, 712, 714, 716/1, 718, 720, 722, 724, 726/3, 728, 732/1, 734, 736, 738, 740, 743/1, 743/2, 743/3, 753, 755, 757/2, 757/1, 759, 761, 763, 765, 769/1, 771, 773, 775, 780, 785 i 787 m. Parszów, gm. Wąchock oraz nr ew. 1134/2, 1134/3, 275/2 i 216/1  m. Mostki, gm. Suchedniów.

Zawiadamiając o powyższym organ czyni zadość wymogom przepisów prawa określonych Kodeksem postępowania administracyjnego art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Zainteresowane strony mogą w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 (pok. 3) z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 20.10.2016 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20 10:13:16
Data udostępnienia informacji: 2016-10-20 10:13:16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-21 10:17:12

Wersja do wydruku...

corner   corner