logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
minus Rolnictwo
   minus Szkody łowieckie
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szkody łowieckie

   
 

Zgłoszenia szkód łowieckich  należy dokonać na piśmie wciągu 7 dni od jej powstania (wzór zgłoszenia  poniżej)

 

 

Koło Łowieckie Nr 1 w Suchedniowie 

-  P. Dulęba Janusz,  26-130 Suchedniów ul. Leśna 43

   

Koło Łowieckie” Łoś” w Starachowicach

- P. Jerzy Derlatka ,  27-200 Starachowice ul. Lipowa 33/81

   

Koło Łowieckie „Szarak” w Starachowicach

- P. Jerzy Jędrzejewicz, 27 - 215 Wąchock ul. Langiewicza Nr17 

 
Procedura zgłaszania szkód i ich szacowania składa się z kilku etapów:
I etap: Poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń (informacje o takiej osobie można uzyskać w urzędzie gminy) w ciągu 7 dni od jej powstania,
II etap:
Oględziny dokonanych szkód czyli wstępne szacowanie następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Są do tego upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika oraz na żądanie jednej ze stron przedstawiciela właściwej izby rolniczej.
Podczas oględzin ustala się:
1) gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę,
2) rodzaj i jakość uprawy,
3) obszar całej uprawy,
4) przybliżony obszar uszkodzonej uprawy.
III etap:
Ostateczne szacowania szkody muszą być poprzedzone oględzinami, jednakże oględziny nie pociągają za sobą konieczności szacowania i ustalania szkody.
IV etap:
Najpóźniej na dzień przed sprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy następuje ostateczne szacowanie oraz określenie wysokości odszkodowania. Poszkodowany obowiązany jest powiadomić szacującego o terminie planowanego uprzątnięcia uszkodzonych upraw i płodów rolnych w ciągu 7 dni przez zamierzonym posprzątaniem. Podczas ostatecznego szacowania ustala się:
1) gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę,
2) rodzaj i jakość uprawy,
3) obszar całej uprawy,
4) obszar uprawy, który został uszkodzony,
5) procent zniszczenia uszkodzonej uprawy,
6) wysokość odszkodowania.
W razie, gdy szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzątnięciem lub w trakcie sprzątania uszkodzonych płodów rolnych dokonywane jest jedynie ostateczne szacowanie.
W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, strony mogą się zwrócić, w celu pośredniczenia lub polubownego rozstrzygnięcia sporu, do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy.
V etap:
 Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania.

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-04-02 12:06:59 - Zgłoszenie szkody w uprawach (14.89 kB)
2012-11-27 15:38:43 - Zgłoszenie szkody do Koła "Szarak" (47.41 kB)
2012-11-27 15:39:36 - Zgłoszenie szkody do Koła "Łoś" (47.60 kB)
2012-11-27 15:40:18 - Zgłoszenie szkody do Koła Nr 1 (48.53 kB)

Nazwa dokumentu: Szkody łowieckie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-04-02 11:58:11
Data udostępnienia informacji: 2008-04-02 11:58:11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-27 15:41:51

Wersja do wydruku...

corner   corner