logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                                          Wąchock, dnia 31.07.2008
 
 
 
Znak sprawy: F.3430/1/2008
                                                                                             
Otrzymują Wykonawcy
 
 
            W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2008, Nr 2152/2120/08 dotyczącego wyjaśnień zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie Gminie Wąchock długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek              i kredytów dla Gminy Wąchock w wysokości 1 063 263,00 zł udzielamy informacji na zadane pytania :
 
 1. Prosimy o potwierdzenie, że do obliczenia ofertowej ceny kredytu należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu 15.09.2008 r.
 
Odp: W celu obliczenia ofertowej ceny kredytu należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu 15.09.2008 r.
 
 1. Czy Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US?
Odp: Zamawiający terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US.
 
 1. Czy w przypadku wybrania oferty naszego banku jako najkorzystniejszej                              w postępowaniu przetargowym zamawiający dostarczy niżej wymienione dokumenty:
  • Dokumenty formalne: NIP,REGON, Statut, Zaświadczenie o wyborze Burmistrza, Uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
  • Zaświadczenia z ZUS i US n/t wywiązywania się z płatności na rzecz tych instytucji,
  • Informacji n/t zaciągniętych kredytów i udzielanych poręczeń majątkowych wymieniającą kredytodawcę, pożyczkodawcę, wysokość udzielonego kredytu/ pożyczki, aktualne zadłużenie, termin ostatecznej spłaty, formę zabezpieczenia,
  • Opinię z banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy oraz banków/instytucji finansowych, które udzieliły pożyczek/kredytów,
  • Informacje n/t zobowiązań, które będą spłacone z niniejszego kredytu,
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006.2007 r i Ii kwartał 2008r Rb-27S,   Rb-28S(pełne wersje),
  • Opinię RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006 r.,
  • Bilans Gminy na 31.12.2007 r.,
  • Informacje o stanie mienia komunalnego,
  • Specyfikacje zobowiązań spłacanych  z niniejszego kredytu.
 
Odp: Zamawiający informuje, że w/w   dokumenty zostaną udostępnione                      w przypadku wybrania Waszego Banku, za wyjątkiem uchwały w/s powołania Skarbnika ponieważ obowiązki Skarbnika pełni pracownik UMiG na podstawie powierzenia pełnienia  obowiązków przez Burmistrza. Dokument będzie udostępniony Bankowi.
4.      Czy jest możliwość przesunięcia godziny składania ofert z 8.40 na godzinę 10.40                 w tym samym dniu (t.j 06.08.2008r.) oraz analogicznie – godziny otwarcia ofert z 9.00 na 11.00 w tym samym dniu.
Odp: Nie ma możliwości przesunięcia godziny składania i otwarcia ofert.
 1. Zamawiający informuje że:
  • Nie udzielał poręczeń i gwarancji majątkowych,
  • Nie ma powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi,
·         W obecnym czasie nie dysponuję opinią RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu. Opinia ta będzie uzyskana po wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu
 1. Zamawiający do pisma dołącza:
  • Sprawozdania za II kwartał 2008 r: Rb- NDS, Rb-Z, Rb- 27S i Rb-28S (zbiorówki),
  • Prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 90/2007 w sprawie: projektu budżetu na 2008 rok,
 

Nazwa dokumentu: Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Franczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Franczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-07-31 15:03:26
Data udostępnienia informacji: 2008-07-31 15:03:26
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-31 15:06:27

Wersja do wydruku...

corner   corner