logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANY WŁADZY > Rada Miejska

Lp.

 

Nazwisko i Imię

 

Miejscowość

 

1.

 

Staniszewski Sebastian - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

 

Wąchock

 

2.

 

Przygoda Zdzisław  - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku

 

Wielka Wieś

 

3.

 

Bzymek  Halina

 

Parszów

 

4.

 

Chojnacka Krystyna

 

Marcinków

 

5.

 

Czaja Jan

 

Wąchock

 

6.

 

Janus Robert

 

Wąchock

 

7.

 

Kowalik Mirosław

 

Parszów

 

8.

 

Mazurkiewicz Tadeusz

 

Wąchock

 

9.

 

Miernik Zofia Krzyżanowska

 

Rataje

 

10.

 

Pająk Jarosław

 

Węglów

 

11.

 

Rudzki Sylwester

 

Wielka Wieś

 

12.

 

Sobala Włodzimierz

 

Parszów

 

13.

 

Śmigas Leszek

 

Wąchock

 

14.

 

Winiarczyk Kazimierz

 

Wąchock

 

15.

 

Wojtachnio Maciej

 

Wielka Wieś

 

 

Plan    Pracy  

 Rady   Miejskiej   w  Wąchocku  

 na   2010 r.

 

L.p.

Termin

Tematyka

Przygotowujący

Ocena merytoryczna

 

1

 

Styczeń

 1. Przyjęcie budżetu gminy na 2010r.
 2. Informacja o stanie wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 3. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r.
 4. Ocena realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r.
 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.
 6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.
 7. Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach mieszkańców Gminy, wniosków radnych z sesji oraz wniosków komisji w 2009r.
 8. Informacja z pracy Społecznej Rady SZOZ za 2009r.
 9. Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2009r.
 10. Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady Miejskiej  i stałych Komisji Rady Miejskiej za 2009r.

UMiG

 

UMiG

GKRPA

 

 

GKRPA

 

GKRPA

 

 

GKRPA

 

UMiG

 

 

 

SR SZOZ

 

SRK

 

Rada Miejska

Wszystkie Komisje

K.PiR, K.O.

K.O.

 

 

K.O.

 

K.O.

 

 

K.O.

 

Wszystkie Komisje

 

 

K.O.

 

K.O.

 

Wszystkie Komisje

2

Luty

 1. Informacja o działalności związków                 i stowarzyszeń, do których należy Gmina Wąchock za 2009r.
 2. Informacja o działalności związków                 i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wąchock za 2009r.
 3. Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2010r.
 4. Analiza działalności Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich za 2009r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały na temat funduszu sołeckiego na 2011r.
 6. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska Gminy Wąchock.

- Plan Gospodarki Odpadami

- Regulamin Utrzymania Czystości

-Program Usuwania Azbestu

Stowarzyszenia

 

 

Stowarzyszenia

 

 

Starostwo

 

Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli

UMiG

 

UMiG

K.O., K.PiR.

 

 

K.O., K.PiR.

 

 

K.PiR.

 

K.O.

 

Wszystkie Komisje

Wszystkie Komisje

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Przygotowujący

Ocena merytoryczna

3

Marzec

 1. Informacja PUP na temat bezrobocia              w Gminie i powiecie.
 2. Informacja z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia za 2009r.
 3. Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy w 2010r.:

-         informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach,

-         informacja Zarządu Dróg Powiatowych  w Starachowicach,

-         informacja Urzędu Miasta i Gminy         w Wąchocku

 1. Informacja na temat przygotowań do inwestycji i remontów planowanych w 2010r.
 2. Ocena akcji zimowego utrzymania dróg.

PUP

 

PRZ

 

 

 

GDDKiA

 

ZDP

 

UMiG

 

UMiG

 

UMiG

K.O.

 

K.O.

 

K.PiR

 

 

 

 

 

 

 

K.PiR

 

K.O.

4

Kwiecień

 1. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2009r.
 2. Ocena funkcjonowania oraz przyjęcie sprawozdań finansowych MGBP, MGOK, SZOZ za 2009r.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2009r.
 4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2009r.

UMiG

 

MGBP, MGOK, SZOZ

 

UMiG

 

K.R

Wszystkie Komisje

K.O., K.B.

 

 

Wszystkie Komisje

Wszystkie Komisje

5

Maj

 1. Ocena bezpieczeństwa publicznego                  i pożarowego na terenie Gminy

-         Informacja Komendanta Komisariatu Policji,

-         Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

-         Informacja Komendanta Gminnego OSP

 1. Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2010r.

 

 

 

Policja

 

PSP

 

OSP

UMiG

K.O.

 

 

 

 

 

 

K.B.

6

Czerwiec

 1. Przyjęcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta       i Gminy Wąchock.
 2. Przyjęcie uchwał związanych z wyborami samorządowymi oraz gminnym referendum „śmieciowym”.

UMiG

 

 

UMiG

K.PiR, K.O., K.B.

 

Wszystkie Komisje

7

Sierpień

 1. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze b.r.
 2. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
 3. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2010r.

UMiG

 

Dyrektorzy Szkół

 

UMiG

Wszystkie

Komisje

K.O.

 

K.B.

8

Wrzesień

 1. Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty za rok szkolny 2009/2010.
 2. Informacja dotycząca wniosków do budżetu na 2011r. zgłoszonych przez jednostki pomocnicze.
 3. Rozpatrzenie projektu hejnału Miasta Wąchock.

UMiG

 

UMiG

 

 

UMiG

K.O.

 

K.PiR, K.O., K.B.

 

Wszystkie Komisje

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Przygotowujący

Ocena merytoryczna

9

Październik

 1. Przyjęcie Programu współpracy Miasta            i Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.
 2. Informacja Burmistrza na temat przygotowania służb gminnych do okresu zimowego.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 4. Informacja Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu.
 5. Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady Miejskiej   i stałych Komisji Rady Miejskiej za okres kadencji 2006-2010.

UMiG

 

 

 

 

UMiG

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz

 

 

Rada Miejska

K.O., K.PiR

 

 

 

 

K.B., K.O.

 

 

Rada Miejska

 

Rada Miejska

 

 

Wszystkie Komisje.

10

Listopad

 1. Informacja Burmistrza na temat wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2010r.
 2. Informacja Burmistrza na temat planowanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2011r.
 3. Informacja na temat realizacji budżetu za      III kwartały 2010r.

UMiG

 

UMiG

 

UMiG

K.B., K.PiR

 

K.PiR, K.O., K.B.

K.B.

11

Grudzień

 1. Przyjęcie pakietu uchwał dotyczących podatków w Gminie Wąchock.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji na 2011r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Przyjęcie budżetu Gminy na 2011r.

UMiG

 

Przewodniczący Rady Miejskiej      i Stałych Komisji

UMiG

 

 

 

UMiG

K.PiR, K.O., K.B.

Rada Miejska

 

 

K.B., K.O.

 

 

Wszystkie Komisje