logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały

Wąchock dnia 05.09.2012 r.

BGK.7013.8.2012

Dotyczy zamówienia poniżej 14000,00 euro
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Zaprasza do składania ofert na „Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przy WDK i OSP w Marcinkowie”.

Powyższe zadanie jest wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie”.
Dokumentacja techniczna obejmuje:
- projekt budowlany w 4-rech egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej.
- specyfikację techniczną w 2- ch egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,
- przedmiar robót w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,
- kosztorys inwestorski w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej.
Powyższą dokumentację należy opracować w oparciu o warunki nr O/17/2012 – w załączeniu.
Po stronie Wykonawcy będzie leżało:
- współudział w opracowaniu wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej,
- zakup map do decyzji lokalizacyjnej,
- aktualizacja map do celów projektowych,
- dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2012 r. z możliwością przesunięcia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności za zgodą Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać cenę i potwierdzenie zaproponowanego terminu. Do oferty należy załączyć potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Warunki umowy zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.
Oferty należy składać do 11.09.2012 r do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock pok. nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. Sprawę prowadzi Michał Markowski pok. nr 5, tel. 041/27-36-136.


Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela


Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przy WDK i OSP w Marcinkowie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-09-05 12:59:17
Data udostępnienia informacji: 2012-09-05 12:59:17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-05 13:12:16

Wersja do wydruku...

corner   corner