logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 07.06.2017 r.

Znak: BGK.6733.09.2017

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, że zebrane zostały dowody, materiały niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego – domu opieki wraz z budową parkingów na 12 miejsc parkingowych, na działkach nr ew. 454/2 i 454/3, położonych przy ul. Rzecznej w Parszowie, gmina Wąchock.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Krystyny Krajewskiej, ul. Wasilewskiego 12/17, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Krajewskiego ul. Wasilewskiego 12/17, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

W myśl art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o czynnościach administracyjnych przez obwieszczenie; w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock oraz przez wywieszenie na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Strony mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie, pokój Nr 3 z zebranymi dokumentami oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia,  wnioski  i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty i materiały.

W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

Z upoważnienia  Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

     Barbara Derlatka

      Sekretarz Gminy

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE z dnia 07.06.2017 o zebraniu dowodów, materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku zamie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Sekretarz Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2017-06-07 13:03:48
Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 13:03:48
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-07 13:19:44

Wersja do wydruku...

corner   corner