logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Pozostałe

 

Wąchock, dnia 07.11.2012 r.
BGK.2512.7.1.2012
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
            Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia: 
„Wykonanie usług w zakresie sprawdzenia i oceny stanu technicznego przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych i budynkach należących do Gminy Wąchock” (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
 
1. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres ww. usług będzie obejmował sprawdzenie i ocenę stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych w następujących lokalach mieszkalnych i budynkach:
- budynek mieszkalny w Marcinkowie 49c (dwa lokale mieszkalne),
- budynek mieszkalny w Parszowie, ul. Szkolna 28 (dwa lokale mieszkalne),
- lokal mieszkalny w Parszowie, ul. Szkolna 28 (lokal mieszczący się w budynku szkoły podstawowej w Parszowie),
- budynek administracyjno-usługowy w Wąchocku, ul. Kolejowa 19 (dwa lokale użytkowe).
3. Wykonawca zapewni wykonanie usług przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanej oceny stanu technicznego przewodów kominowych, odrębnie dla każdego budynku/lokalu.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.
6. Termin zakończenia realizacji usługi: do dnia 20.12.2012 r. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania usług z najemcami lokali.
7. Oferta powinna zawierać cenę brutto odrębnie dla każdego budynku/lokalu (w tym określenie stawki i kwoty podatku VAT).
8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 20.11.2012 r. godz. 1545. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Anna Gębura tel. (041) 27-36-132.

 

Nazwa dokumentu: Wykonanie usług w zakresie sprawdzenia i oceny stanu technicznego przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych i budynkach należących do Gminy Wąchock” (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07 15:31:26
Data udostępnienia informacji: 2012-11-07 15:31:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-07 15:34:07

Wersja do wydruku...

corner   corner