logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 14.02.2013 r.

Gmina Wąchock

BGK.7011.1.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku wielofunkcyjnego mieszczącego Wiejski Dom Kultury oraz Ochotniczą Straż Pożarną, który będzie zlokalizowany w miejscowości Wielka Wieś na działkach oznaczonych Nr 1320/41 i 1320/42.

Prosimy o przesłanie w formie uproszczonej propozycji projektowej budynku (rzut parteru, elewacja, przekrój) spełniającego kryteria:

  • obiekt parterowy, powierzchnia użytkowa 330 - 360 m2 ;
  • część WDK – świetlica 130 -150 m2, kuchnia, węzeł sanitarny, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie wielofunkcyjne, pokój instruktora;
  • część OSP – garaż dwu-stanowiskowy o wym. stanowiska 9,0 x 5,0m, magazyn, pomieszczenie socjalne, węzeł sanitarny.

           

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać:

  • projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z uwzględnieniem takich elementów jak: wjazdy, miejsca parkingowe, chodniki, ogrodzenie, itp.;
  • projekt budowlany oraz wykonawczy z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi (w tym kotłownia gazowa);
  • projekt przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wodociągowego, wlz, gazowego, telefonicznego, internetowego;
  • wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, zgody niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
  • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikającą ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
  • przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże;
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 

Dokumentację projektową należy wykonać w 5 egz. w formie papierowej z tego przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne – 2 egz. w formie papierowej oraz całą dokumentację na nośniku CD w formacie PDF (2 kopie). Prosimy o uwzględnienie w cenie oferty kosztu nadzoru autorskiego.

            Prosimy o podanie ceny kompletnej dokumentacji projektowej oraz terminu jej wykonania, pożądany termin – koniec maja br.

Oferty na wykonanie powyższej dokumentacji prosimy złożyć w tut. Urzędzie, pokój Nr 10, najpóźniej do dnia 28 lutego 2013 roku godz. 15.45, (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie pokój Nr 4 lub telefonicznie (041) 27-26-134.
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WĄCHOCK

 

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 13:50:34
Data udostępnienia informacji: 2013-02-14 13:50:34
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 14:00:54

Wersja do wydruku...

corner   corner