logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock dnia 06.06.2014 r.

BGK. 271.4.2014

WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Wąchock działając jako Zamawiający w oparciu o Art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) (stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.)  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica rurociąg grawitacyjny i tłoczny

Numer ogłoszenia: 159814 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

INSTAL-GROCH

mgr inż. Rafał Grochowski

ul. Szkolna 3

28-131 Solec Zdrój

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty jest zgodna z treścią SIWZ. Oferta w ocenie dokonanej wg. rozdz. XIII SIWZ uzyskała maksymalna ilość 100 pkt. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za szacunkową kwotę 1110013,34 zł brutto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert wszystkich firm biorących udział w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Liczba pkt. w kryterium cena

Punktacja łączna

1

INSTAL-GROCH

mgr inż. Rafał Grochowski

 

ul. Szkolna 3

28-131 Solec Zdrój

100

100

Nie było ofert odrzuconych, nie wykluczono też żadnego Wykonawcy

Zawarcie umowy nastąpi w terminie zgodnym z art. 94, ust. 1, pkt. 2  ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem, na numer fax (041) 27-36-159.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-06-09 12:20:36
Data udostępnienia informacji: 2014-06-09 12:20:36
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-09 12:31:32

Wersja do wydruku...

corner   corner