logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
minus Projekty Uchwał
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2009
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2010
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2011
   minus Projekty uchwał planowane na rok 2012
      minus Projekt uchwały na sesję RM w dniu 11.01.2012
      minus Projekt uchwały na sesję RM w dniu 27.01.2012
      minus Projekt uchwały na sesję RM w dniu 24.02.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.03.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.04.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.05.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.06.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.08.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.09.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 26.10.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.11.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 17.12.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.12.2012
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2013
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2014
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2015
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2016
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2017
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2018
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przewidywany porządek obrad:
 
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
5.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami.
6.      Wnioski i zapytania
7.      Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi
8.      Informacja burmistrza o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie Wąchock
9.      Informacja o działalności związków i stowarzyszeń do których należy Gmina Wąchock za 2011r.
10. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wąchock za 2011r
11. Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu na 2012r.
12. Informacja z prac Społecznej Rady SZOZ za 2011r.
13. Informacja o pracy MGOK i MGBP w roku 2011 i główne kierunki pracy w roku 2012
14. Analiza działalności Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich za 2011r.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku    
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji w 2012r projektu systemowego pod nazwą „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne z dotychczasowymi ich dzierżawcami
19. Rozpatrzenie projektu uchwały na temat funduszu sołeckiego na 2013r.
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21. Interpelacje i oświadczenia radnych.                                        
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie sesji

Nazwa dokumentu: Projekt uchwały na sesję RM w dniu 24.02.2012
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-02-20 07:56:13
Data udostępnienia informacji: 2012-02-20 07:56:13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 08:29:01

Wersja do wydruku...

corner   corner