logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
minus Jednostki organizacyjne
   minus Związki członkowskie
   minus Szkoły
      plus Szkoły Podstawowe
      minus Gimnazja
         minus Gimnazjum Publiczne
   plus Instytucje kultury
   minus Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
   minus Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock dnia 26.02.2015 r.

BGK.7013.2.8.2015

Zaproszenie do składania ofert.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi krajowej 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- wykupienie map, opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej w ciągu 10 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- uzyskanie kompletu aktualnych map do celów projektowych,

- uzyskanie w zakresie każdej nieruchomości przez którą przechodzi projektowana inwestycja aktualnego wypisu z rejestru gruntów,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego  koniecznych uzgodnień,

- pokrycie wszelkich opłat wynikających z obowiązujących przepisów związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej,

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przed złożeniem oferty dokonał sprawdzenia i rozeznania w terenie odnośnie warunków i możliwości wykonania dokumentacji projektowej,

- złożenie dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

- projekt wykonawczy/budowlany 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przedmiar robót 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- kosztorys inwestorski w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej.

- specyfikacje techniczne w 2- ch egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,

2. Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej na podstawie której można uzyskać pozwolenie na budowęustala się na 40 dni licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji lokalizacyjnej.

3. Kryteria oceny ofert – najniższa cena.

4. Termin składania ofert: 05.03.2015 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 sekretariat, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

5. Termin związania ofertą: 20 dni licząc od terminu składania ofert).

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi krajowej 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 10:36:16
Data udostępnienia informacji: 2015-03-02 10:36:16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-02 10:57:30

Wersja do wydruku...

corner   corner