logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OBWIESZCZENIE
 Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku
z dnia 10 stycznia 2011 r.
 
           
 
 
 
Na podst. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80    poz. 717 z późn.  zm.)
zawiadamiam strony postępowania
 
 że w dniu 10. 01. 2011r. wydana została decyzja nr 53/10  na rzecz
Pana Rafała Rymarczyka
Parszów, ul. Dolna 36a
27-215 Wąchock
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1566/1, 1495, 1567/1, 1567/2, 1569, 1571 położonych w miejscowości Parszów.
 
 
 
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 3.
Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
 Burmistrz
Miasta i Gminy w  Wąchocku
 
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Gładyś
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Gładyś
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-11 12:57:08
Data udostępnienia informacji: 2011-01-11 12:57:08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-11 13:09:37

Wersja do wydruku...

corner   corner