logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
   minus Statut Miasta i Gminy Wąchock
   minus Regulamin Organizacyjny
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

UCHWAŁA NR III/20/2002

RADY MIEJSKIEJ

w Wąchocku

z dnia 13 grudnia 2002 roku

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wąchock

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271/ - Rada Miejska   w Wąchocku uchwala, co następuje:

 

§1.

Uchwala się Statut Miasta i Gminy Wąchock, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 

§3.

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku:

1.    Nr XXII/131/96 z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wąchock,

2.    Nr XXXXV/264/98 z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wąchock,

3.    Nr XIII/91/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Wąchock,

4.    Nr XVI/124/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wąchock,

5.    Nr XXVII/196/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wąchock,

6.    Nr XXXIII/247/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wąchock.

 

§4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa dokumentu: Statut Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 11:04:34
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 11:04:34

Wersja do wydruku...

corner   corner