logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Ogłoszenie powiązane z
Ogłoszeniem numer: 54822 - 2011 z dnia 25.03.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Numer ogłoszenia 109259-2011: data umieszczenia 07.04.2011 r.
 
W związku ze zmianą SIWZ (załącznik nr 4 przedmiar robót) Gmina Wąchock jako Zamawiający działając w oparciu o Art. 38 ust 4a, pkt 1 oraz ust 4b pkt 6 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści ogłoszenia w sekcji IV pkt IV.4.4 w następujący sposób:
- treść ogłoszenia przed zmianą
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lubofert: 11.04.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.
 
- treść ogłoszenia po zmianie
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniulub ofert: 12.04.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.
 
Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela
 
 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07 15:02:11
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07 15:02:11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-07 15:06:17

Wersja do wydruku...

corner   corner