logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   minus Rok 2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
         minus Uchwała Nr II /5/2006r.
         minus Uchwala Nr II /6/2006r.
         minus Uchwała Nr II/7/2006r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
plus Rewitalizacja Wąchocka
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr II/7/2006r.
Rady Miejskiej   w Wąchocku
z dnia 2 grudnia 2OO6r.
 
 
 

W sprawie:   zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nrl42, poz. 1591, z późn.zm.) w związku z Art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 11 lipca 2006 r. Nr. 123, poz. 858) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 
 
§1

odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Rataje -Wielka Wieś zaproponowanych we wniosku znak PG - 155/ 6 /06 opracowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. z/s w Starachowicach, które miały obowiązywać od 01.01.2007 r., ustalających ceny i stawki jak niżej:

- cena wody zł/m3 ------------------------------------------------------------------ 3,50 netto

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu

o wskazania wodomierza głównego --------------------------------------------         4,08 netto

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu

o wskazania podlicznika ----------------------------------------------------------     3,51 netto

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg. ryczałtu-2,04 netto

- cena wskaźnikowa --------------------------------------------------------------- 4,23 netto

 
 
§2

zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąchock zaproponowane we wniosku znale PG - 155/ 6 /0ó przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. z/s w Starachowicach które będą obowiązywały od 01.01.2007 r

Nazwa dokumentu: chwała Nr II/7/2006r.
Skrócony opis: W sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 12:47:12
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 12:47:12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-14 12:53:21

Wersja do wydruku...

corner   corner