logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Ogłoszenie powiązane z
Ogłoszeniem numer: 175465 - 2011 z dnia 27.06.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku”.
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Numer ogłoszenia 176435 -2011: data umieszczenia 28.06.2011 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
SEKCJA II : ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1 Tekst który ulega zmianie
W oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) art. 11 ust. 4 Zamawiający zmienia sekcja II, pkt. II.1, ppkt. II.1.5
w ogłoszeniu jest: 45100000-8, 45243510-0, 45246500-8, 45233000-9, 45112720-8, 45316110-0
w ogłoszeniu powinno być: 45100000-8, 45243510-0, 45246500-8, 45233000-9, 45112720-8, 45316110-9
 
W związku ze zmianami niniejszego ogłoszenia Zamawiający działając w oparciu ustawę Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) art. 12 a ust.1 zmienia zapisy sekcji IV, pkt IV.4,pakt. IV.4 w następujący sposób:
 
w ogłoszeniu jest :
- Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.
 
            w ogłoszeniu powinno być :
- Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2011 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela
 
 

 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-06-28 14:47:40
Data udostępnienia informacji: 2011-06-28 14:47:40
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-05 15:01:55

Wersja do wydruku...

corner   corner