logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
minus Nieruchomości
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 07.09.2018
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 roku
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
   minus Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Zarządzenie Nr 84/2019
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2020 ROKU
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus OGŁASZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
   minus OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
   minus Informacja w sprawie odwołania przetargów ustnych
   minus Informacja o ogłoszeniu przetargu - DZIAŁKA NR 117 O POW. 0,1200 HA
   minus Informacja o ogłoszeniu przetargu - DZIAŁKA Nr 627/4 O POW. 0,1500 HA
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Informacja o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2021 ROKU
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Raporty
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 07.09.2018
5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
6. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 roku
7. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
9. Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
10. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do oddania w użyczenie. Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2
11. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży. Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12. Zarządzenie Nr 84/2019
W sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wąchock
13. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2020 ROKU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (T.J. DZ. U. Z 2018 R. POZ. 2204 Z PÓŹN. ZM.), PODAJE DO PUBLICZNE
14. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży.
15. OGŁASZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
16. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
17. Informacja w sprawie odwołania przetargów ustnych
18. Informacja o ogłoszeniu przetargu - DZIAŁKA NR 117 O POW. 0,1200 HA
19. Informacja o ogłoszeniu przetargu - DZIAŁKA Nr 627/4 O POW. 0,1500 HA
20. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
21. Informacja o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
22. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2021 ROKU
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2021 ROKU
23. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
24. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Podsta
25. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST: 1) NIE
26. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Ilość odwiedzin: 15522
Nazwa dokumentu: Nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-09 10:34:18
Data udostępnienia informacji: 2012-01-09 10:34:18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-09 10:46:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner