logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2021
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   minus Rok 2003
      minus Uchwała Nr XI/66/2003
      minus Uchwała Nr XI/65/2003
      minus Uchwała Nr XI/64/2003
      minus Uchwała Nr XI/63/2003
      minus Uchwała Nr XI/62/2003
      minus Uchwała Nr XI/60/2003
      minus Uchwała Nr X/59/2003
      minus Uchwała Nr X/58/2003
      minus Uchwała Nr X/57/2003
      minus Uchwała Nr X/56/2003
      minus Uchwała Nr X/55/2003
      minus Uchwała Nr IX/53/2003
      minus Uchwała Nr IX/52/2003
      minus Uchwała Nr IX/51/2003
      minus Uchwała Nr IX/50/2003
      minus Uchwała Nr VIII/48/2003
      minus Uchwała Nr VIII/46/2003
      minus Uchwała Nr VII/45/2003
      minus Uchwała Nr VII/44/2003
      minus Uchwała Nr VII/43/2003
      minus Uchwała Nr VII/42/2003
      minus Uchwała Nr VII/41/2003
      minus Uchwała Nr VII/40/2003
      minus Uchwała Nr VII/39/2003
      minus Uchwała Nr VII/38/2003
      minus Uchwała Nr VII/37/2003
      minus Uchwała Nr VI/36/2003
      minus Uchwała Nr VI/35/2003
      minus Uchwała Nr VI/34/2003
      minus Uchwała Nr VI/33/2003
      minus Uchwała Nr V/31/2003
      minus Uchwała Nr V/30/2003
      minus Uchwała Nr V/29/2003
      minus Uchwała Nr V/28/2003
      minus Uchwała Nr V/27/2003
      minus Uchwała Nr V/26/2003
      minus Uchwała Nr V/25/2003
      minus Uchwała Nr V/24/2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Raporty
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2003

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XI/66/2003
W sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Starachowicach na kadencję 2004 – 2007
2. Uchwała Nr XI/65/2003
w sprawie: zmiany treści załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/306/02 z dnia 30.08.2002r. Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
3. Uchwała Nr XI/64/2003
W sprawie: zmiany Uchwały Nr X/58/2003 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
4. Uchwała Nr XI/63/2003
w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/57/2003 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
5. Uchwała Nr XI/62/2003
W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Starachowicach w sprawie wspólnego opracowania koncepcji rozwoju sieci drogowej na terenie Powia
6. Uchwała Nr XI/60/2003
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/189/97 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 1997r. w sprawie górnych stawek oraz systemu opłat za usługi związane z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych
7. Uchwała Nr X/59/2003
w sprawie: sprzedaży działki położonej w Marcinkowie
8. Uchwała Nr X/58/2003
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
9. Uchwała Nr X/57/2003
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
10. Uchwała Nr X/56/2003
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji p.n.
11. Uchwała Nr X/55/2003
W sprawie: nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
12. Uchwała Nr IX/53/2003
W sprawie: zmiany w uchwale nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 19 listopada 2002 r. W sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Wąchocku
13. Uchwała Nr IX/52/2003
W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
14. Uchwała Nr IX/51/2003
W sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
15. Uchwała Nr IX/50/2003
W sprawie: zwolnienia mieszkańców sołectwa Marcinków z opłat związanych z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych
16. Uchwała Nr VIII/48/2003
w sprawie: ustalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków
17. Uchwała Nr VIII/46/2003
w sprawie: udzielenia absolutorium
18. Uchwała Nr VII/45/2003
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
19. Uchwała Nr VII/44/2003
w sprawie wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
20. Uchwała Nr VII/43/2003
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/255/2001 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
21. Uchwała Nr VII/42/2003
w sprawie zmian w Uchwale nr XXXII1/246/2001 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie przekształcenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
22. Uchwała Nr VII/41/2003
w sprawie: wykupu działki Nr 429/1 położonej w Wąchocku
23. Uchwała Nr VII/40/2003
w sprawie: wykupu działki Nr 82/2 położonej w Wąchocku
24. Uchwała Nr VII/39/2003
w sprawie: zbycia działek położonych w Wąchocku
25. Uchwała Nr VII/38/2003
w sprawie: sprzedaży działki położonej w Wąchocku
26. Uchwała Nr VII/37/2003
w sprawie: sprzedaży działki położonej w Parszowie
27. Uchwała Nr VI/36/2003
w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
28. Uchwała Nr VI/35/2003
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Wąchock
29. Uchwała Nr VI/34/2003
w sprawie zmiany w Uchwale Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 13 grudnia 2002r. W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenie jego poboru w drodze inkasa, określenia in
30. Uchwała Nr VI/33/2003
w sprawie: statutów sołectw i osiedli
31. Uchwała Nr V/31/2003
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
32. Uchwała Nr V/30/2003
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Wąchock
33. Uchwała Nr V/29/2003
w sprawie: akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny
34. Uchwała Nr V/28/2003
w sprawie: wykupu działki Nr 1118 położonej w Parszowie
35. Uchwała Nr V/27/2003
w sprawie: sprzedaży działek położonych w Ratajach
36. Uchwała Nr V/26/2003
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji na rok 2003
37. Uchwała Nr V/25/2003
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003r.
38. Uchwała Nr V/24/2003
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.

Ilość odwiedzin: 3622
Nazwa dokumentu: Uchwały Rok 2003
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-25 16:27:13
Data udostępnienia informacji: 2003-06-25 16:27:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner