logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2021
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   minus Rok 2016
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 stycznia 2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 03 czerwca 2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2016 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2016 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r.
         minus Uchwała Nr XXV/157/2016
         minus Uchwała Nr XXV/158/2016
         minus Uchwała Nr XXV/159/2016
         minus Uchwała Nr XXV/160/2016
         minus Uchwała Nr XXV/161/2016
         minus Uchwała Nr XXV/162/2016
         minus Uchwała Nr XXV/163/2016
         minus Uchwała Nr XXV/164/2016
         minus Uchwała Nr XXV/165/2016
         minus Uchwała Nr XXV/166/2016
         minus Uchwała Nr XXV/167/2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Raporty
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXV/157/2016
Uchwała Nr XXV/157/2016 w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie
2. Uchwała Nr XXV/158/2016
Uchwała Nr XXV/158/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp
3. Uchwała Nr XXV/159/2016
Uchwała Nr XXV/159/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
4. Uchwała Nr XXV/160/2016
Uchwała Nr XXV/160/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016 - 2028
5. Uchwała Nr XXV/161/2016
Uchwała Nr XXV/161/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oś
6. Uchwała Nr XXV/162/2016
Uchwała Nr XXV/162/2016 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock
7. Uchwała Nr XXV/163/2016
Uchwała Nr XXV/163/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
8. Uchwała Nr XXV/164/2016
Uchwała Nr XXV/164/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017 - 2028
9. Uchwała Nr XXV/165/2016
Uchwała Nr XXV/165/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok
10. Uchwała Nr XXV/166/2016
Uchwała Nr XXV/166/2016 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok".
11. Uchwała Nr XXV/167/2016
Uchwała Nr XXV/167/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku na 2017 rok

Ilość odwiedzin: 2222
Nazwa dokumentu: Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 10:03:01
Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 10:03:01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 10:04:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner