logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

tel. (041) 27-36-130 fax. (041) 27-36-159

E-mail: sekretariat@wachock.pl

 

 

Gmina Wąchock położona jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, a w zachodniej części powiatu starachowickiego.

W 1179 roku nad Kamienną przybyli cystersi. Sprowadził ich tu z Morimondu (Francja) biskup krakowski Gedeon (Getko). Przybyli mnisi przystąpili niezwłocznie do budowy kościoła i klasztoru.

Bardzo ważnym dla rozwoju Wąchocka było utworzenie i około 1315 roku książęcej komory celnej. U schyłku dynastii Piastów wąchockiemu opactwu podlegało 25 wsi o sam Wąchock stał się znaczącą w okolicy osadą.

Do najważniejszego wydarzenia w średniowiecznych dziejach Wąchocka doszło 3 maja 1454 roku, kiedy to za staraniem cystersów król Kazimierz Jagiellończyk nadał osadzie prawa miejskie na prawie magdeburskim. Łącznie z prawami miejskimi król przyznał dla 195-ciu ówczesnych obywateli Wąchocka - serwituty, to jest przywilej do bezpłatnego pozyskiwania z okolicznych lasów określonej ilości drewna budowlanego i opałowego.

W czasie powstania styczniowego Wąchock stał się powstańczą stolicą województwa sandomierskiego. Marian Langiewicz naczelnik powstania zajął na swoją kwaterę dworek "pod kolumnami". W 1864 roku Wąchock utracił prawa miejskie a Gminę przeniesiono do Wielkiej Wsi.

Najważniejszym wydarzeniem w powojennej historii Wąchocka było nadanie od 1 stycznia 1994 roku długo oczekiwanych praw miejskich.

           Położenie miasta i gminy Wąchock w strefie atrakcyjnych krajobrazów stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki. Prawdziwym bogactwem gminy są lasy i grunty leśne (stanowią aż 64% jej obszaru), które obejmują najbardziej urokliwe tereny Puszczy Świętokrzyskiej, Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowym atutem są zabytki architektury.

corner   corner