logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
minus Informacje Burmistrza
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje że zamieszczone zostało ogłoszenie o organizowanych II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
   minus NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własność Gm
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock.
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału techniczego
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOSCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wąchock
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu tryeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, stanowiącej własność
   minus Informacja Burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA
   minus INFORMACJA BURMISTRZA
   minus Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków.
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
   minus INFORMACJA BURMISTRZAO WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.
   minus Informacja Burmistrzao wywieszeniu wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, iż ogłosozny został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza z dnia 02.12.2016 r.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
   minus nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przygotowaniu wniosku do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gminne nieruchomości położonej w Wąchocku przy ul. Św. Rocha, oznaczonej nr ewid
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
   minus Informacja - Ustawienie mobilnej kontenerowej instalacji do produkcji emulsji drogowych
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
   minus Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 15.09.2020
   minus Informacja Burmistrza z dnia 28.10.2020
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenie SKO
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje że zamieszczone zostało ogłoszenie o organizowanych II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1, oraz na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 oraz na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info
4. NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
5. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
6. Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
7. Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
8. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
9. URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własność Gm
URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własnoś
10. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock przy ulic
11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
12. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK INFORMUJE, IŻ SPORZĄDZIŁ I PODAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
13. INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
14. Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału techniczego
15. INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOSCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji pn. ”Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w
16. INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK STOSOWNIE DO ART. 35 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (J.T.DZ. U. Z 2014 R. POZ. 518) INFORMUJE, IŻ SPORZĄDZIŁ I PODAŁ DO P
17. INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
18. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock
19. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wąchock
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wąchock, s
20. INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
21. NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
22. INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
23. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock,
24. Informacja burmistrza o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, s
25. Informacja burmistrza o ogłoszeniu tryeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock, stanowiącej własność Gminy Wąchock
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąch
26. Informacja burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, stanowiącej własność
27. Informacja Burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
28. Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
29. INFORMACJA BURMISTRZA
30. INFORMACJA BURMISTRZA
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąch
31. Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków.
32. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
33. Informacja Burmistrza w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
34. Informacja Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
35. Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
36. Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WIELKA WIEŚ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1166/5 O POW. 0,0536 HA CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 3.500,00 ZŁ netto(słownie: trzy tysiące p
37. INFORMACJA BURMISTRZAO WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
38. Informacja Burmistrza
Informacja Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
39. INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.
40. Informacja Burmistrzao wywieszeniu wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży
41. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, iż ogłosozny został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
42. Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
43. Informacja Burmistrza z dnia 02.12.2016 r.
44. Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
45. Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
46. INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
47. Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
48. Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
49. nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
50. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przygotowaniu wniosku do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gminne nieruchomości położonej w Wąchocku przy ul. Św. Rocha, oznaczonej nr ewid
51. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
52. Informacja - Ustawienie mobilnej kontenerowej instalacji do produkcji emulsji drogowych
Informacja Burmistrza w sprawie Ustawienie mobilnej kontenerowej instalacji do produkcji emulsji drogowych
53. Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
54. Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
55. Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
56. Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
57. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 15.09.2020
58. Informacja Burmistrza z dnia 28.10.2020
Informacja Burmistrza z dnia 28.10.2020 w sprawie odmowy uchylenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji z dnia 26.04.2020 znak SPN.IV.7532.55.2020

Ilość odwiedzin: 5938
Nazwa dokumentu: Informacje Burmistrza
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03 14:25:16
Data udostępnienia informacji: 2012-07-03 14:25:16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 14:26:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner