logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
minus Interpelacje i zapytania radnych
   minus Interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka
   minus Odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Winiarczyka z dnia 30.11.2018 r.
   minus Interpelacja radnego Roberta Janusa
   minus Interpelacja radnego Roberta Janusa
   minus Interpelacja radnego Roberta Janusa
   minus Interpelacja radnego Kazimierz Winiarczyka
   minus Interpelacja radnej Zofii Miernik
   minus Odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Winiarczyka z dnia 28.12.2018 r.
   minus Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Janusa z dnia 28.12.2018 r.
   minus Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Janusa z dnia 28.12.2018 r.
   minus Odpowiedź na interpelację radnej Zofii Miernik z dnia 28.12.2018 r.
   minus Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Janusa z dnia 28.12.2018 r.
   minus Interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka
   minus Interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka
   minus Interpelacja radnego Roberta Janusa
   minus Interpelacja radnego Roberta Janusa
   minus Interpelacja radnego Roberta Janusa
   minus Interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej
   minus Interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej
   minus Interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej
   minus Interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej
   minus Interpelacja radnego Piotra Dudka
   minus Interpelacja radnego Piotra Dudka
   minus Odpowiedź na interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnego Piotra Dudka z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnego Piotra Dudka z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnego Roberta Janusa z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnego Roberta Janusa z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej z dnia 31.01.2019
   minus Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Janusa z dnia 30.01.2019 r.
   minus Interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2019 r.
   minus Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2019 r.
   minus Interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 marca 2019 r.
   minus Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 marca 2019 r.
   minus Interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r.
   minus Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r.
   minus Interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r.
   minus Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r.
   minus Interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.
   minus Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.
   minus Interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2019 r.
   minus Odpowiedzi na interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2019 r.
   minus Interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 września 2019 r.
   minus Odpowiedzi na interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 września 2019 r.
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka
w sprawie przekwalifikowania niektórych dróg w Gminie Wąchock z publicznych na wewnętrzne
2. Odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Winiarczyka z dnia 30.11.2018 r.
w sprawie przekwalifikowania niektórych dróg w Gminie Wąchock z publicznych na wewnętrzne
3. Interpelacja radnego Roberta Janusa
w sprawie realizacji projektu "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" EOD EDICTA
4. Interpelacja radnego Roberta Janusa
w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Wąchock
5. Interpelacja radnego Roberta Janusa
w sprawie inwestycji pn."Budowa Ośrodka Zdrowia w Wąchocku"
6. Interpelacja radnego Kazimierz Winiarczyka
w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na DK42
7. Interpelacja radnej Zofii Miernik
w sprawie kompleksowej modernizacji boiska piłkarskiego w Ratajach
8. Odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Winiarczyka z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na DK42
9. Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Janusa z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Wąchock
10. Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Janusa z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie inwestycji pn."Budowa Ośrodka Zdrowia w Wąchocku"
11. Odpowiedź na interpelację radnej Zofii Miernik z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie kompleksowej modernizacji boiska piłkarskiego w Ratajach
12. Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Janusa z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie realizacji projektu "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" EOD EDICTA
13. Interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka
w sprawie wystąpienia do PWIK w Starachowicach o wybudowanie sieci wodociągowej do posesji zlokalizowanych przy ul. Wygoda w Wąchocku
14. Interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka
w sprawie podjęcia rozmów z GDDKiA w kontekście budowy brakującego odcinka chodnika od ul. Starachowickiej w kierunku Starachowic
15. Interpelacja radnego Roberta Janusa
w sprawie utrzymania i remontu części ul. Nadrzecznej na odcinku od. ul. Kolejowej do nowo wybudowanej drogi
16. Interpelacja radnego Roberta Janusa
w sprawie projektu pn.:"Polepszenie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wąchock"
17. Interpelacja radnego Roberta Janusa
w sprawie niekompletnej odpowiedzi na interpelacje w sprawie wdrożenia, użytkowania i utrzymania Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA
18. Interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej
w sprawie drogi przy ulicy Sosnowej
19. Interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej
w sprawie zamontowania znaku "ustąp pierwszeństwa przejazdu"
20. Interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej
w sprawie drogi przy ul.Polnej
21. Interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej
w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi przy ul. Wesołej i Spornej
22. Interpelacja radnego Piotra Dudka
w sprawie wyrównania drogi
23. Interpelacja radnego Piotra Dudka
w sprawie wycięcia gałęzi drzew
24. Odpowiedź na interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka z dnia 31.01.2019
w sprawie wystąpienia do PWIK w Starachowicach o wybudowanie sieci wodociągowej do posesji zlokalizowanych przy ul. Wygoda w Wąchocku
25. Odpowiedź na interpelacja radnego Kazimierza Winiarczyka z dnia 31.01.2019
w sprawie podjęcia rozmów z GDDKiA w kontekście budowy brakującego odcinka chodnika od ul. Starachowickiej w kierunku Starachowic
26. Odpowiedź na interpelacja radnego Piotra Dudka z dnia 31.01.2019
w sprawie wycięcia gałęzi drzew
27. Odpowiedź na interpelacja radnego Piotra Dudka z dnia 31.01.2019
w sprawie wyrównania drogi
28. Odpowiedź na interpelacja radnego Roberta Janusa z dnia 31.01.2019
w sprawie utrzymania i remontu części ul. Nadrzecznej na odcinku od. ul. Kolejowej do nowo wybudowanej drogi
29. Odpowiedź na interpelacja radnego Roberta Janusa z dnia 31.01.2019
w sprawie projektu pn.:"Polepszenie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wąchock"
30. Odpowiedź na interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej z dnia 31.01.2019
w sprawie zamontowania znaku "ustąp pierwszeństwa przejazdu"
31. Odpowiedź na interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej z dnia 31.01.2019
w sprawie drogi przy ul.Polnej
32. Odpowiedź na interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej z dnia 31.01.2019
w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi przy ul. Wesołej i Spornej
33. Odpowiedź na interpelacja radnej Jolanty Kwiatkowskiej z dnia 31.01.2019
w sprawie drogi przy ulicy Sosnowej
34. Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Janusa z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie niekompletnej odpowiedzi na interpelacje w sprawie wdrożenia, użytkowania i utrzymania Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA
35. Interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2019 r.
36. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2019 r.
37. Interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 marca 2019 r.
38. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 marca 2019 r.
39. Interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r.
40. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r.
41. Interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r.
42. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r.
43. Interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.
44. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.
45. Interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2019 r.
46. Odpowiedzi na interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2019 r.
47. Interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 września 2019 r.
48. Odpowiedzi na interpelacje radnych z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 września 2019 r.

Ilość odwiedzin: 2131
Nazwa dokumentu: Interpelacje i zapytania radnych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2018-11-30 08:44:38
Data udostępnienia informacji: 2018-11-30 08:44:38
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-05 11:04:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner