logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
minus Nieruchomości
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własność Gm
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock.
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Parszów, stanowiącej własn
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, stanowiącej wł
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rataje
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock,
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wąchock,
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.04.2017
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zamianę
   minus Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Wąchock
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 07.09.2018
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 roku
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
   minus PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
   minus Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Zarządzenie Nr 84/2019
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2020 ROKU
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus OGŁASZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
   minus OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
   minus Informacja w sprawie odwołania przetargów ustnych
   minus Informacja o ogłoszeniu przetargu - DZIAŁKA NR 117 O POW. 0,1200 HA
   minus Informacja o ogłoszeniu przetargu - DZIAŁKA Nr 627/4 O POW. 0,1500 HA
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Informacja o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
   minus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2021 ROKU
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenie SKO
plus Informacja Publiczna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM
2. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY I PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.
3. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
4. INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
5. URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własność Gm
URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własnoś
6. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock przy ulic
7. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Parszów, stanowiącej własn
8. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, stanowiącej wł
9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
10. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK INFORMUJE, IŻ SPORZĄDZIŁ I PODAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
11. INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
12. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rataje
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rataje, stanowiąc
13. INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK STOSOWNIE DO ART. 35 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (J.T.DZ. U. Z 2014 R. POZ. 518) INFORMUJE, IŻ SPORZĄDZIŁ I PODAŁ DO P
14. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock,
15. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wąchock,
16. INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
17. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.04.2017
18. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie w sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zamianę
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
20. Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Wąchock
Informacja Burmistrza o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Wąchock przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
21. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
23. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
24. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 07.09.2018
25. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
26. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 roku
27. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
28. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
29. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
30. Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
31. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do oddania w użyczenie. Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2
32. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży. Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
33. Zarządzenie Nr 84/2019
W sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wąchock
34. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2020 ROKU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (T.J. DZ. U. Z 2018 R. POZ. 2204 Z PÓŹN. ZM.), PODAJE DO PUBLICZNE
35. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży.
36. OGŁASZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
37. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
38. Informacja w sprawie odwołania przetargów ustnych
39. Informacja o ogłoszeniu przetargu - DZIAŁKA NR 117 O POW. 0,1200 HA
40. Informacja o ogłoszeniu przetargu - DZIAŁKA Nr 627/4 O POW. 0,1500 HA
41. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
42. Informacja o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
43. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2021 ROKU
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2021 ROKU

Ilość odwiedzin: 14590
Nazwa dokumentu: Nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-09 10:34:18
Data udostępnienia informacji: 2012-01-09 10:34:18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-09 10:46:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner