logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
minus Kontrole
   minus Protokół Kontroli Nr 4141/12/07
   minus Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2008
   minus Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2007
   minus Kontrola WFOŚiGW w Kielcach
   minus Kontrola Przeprowadzona w UMiG
   minus Protokół Kontroli Nr 1/13/2007
   minus Informacja pokontrolna dotycząca odbudowy zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock
   minus Kontrola przepompowni w Wielkiej Wsi - Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
   minus Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku dot. organizacji działania organu wykonawczego w zakresie wydawania i rejestracji zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wąchoc
   minus Protokół z doraźnej kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Św
   minus Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach z przeprowadzonej w dniach 10 sierpnia- 10 listopada 2010r. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock
   minus Kontrola wydziału Polityki Społecznej UW w Kielcach
   minus Protokół z kontroli przeprowadzonej przez ZUS
   minus Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przez Najwyższą Izbę Kontroli
   minus Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przeprowadzona w dniu 26 marca 2012 przez wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.
   minus Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2013
   minus Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez RIO w Kielcach
   minus Kontrola NIK w 2013 r.
   minus Kontrola Problemowa przeprowadzona przez RIO w Kielcach w 2013 r.
   minus Protokół z kontroli przeprowadzony przez Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   minus Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach z przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock
   minus Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach
   minus Wystąpienie pokontrolne RIO w dotyczące kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock za 2016 rok
   minus Wystąpienie pokontrolne ŚUW
   minus Protokół kontroli przeprowadzonej przez pracownika ZUS
   minus Odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach
   minus Wystąpienie Pokontrolne NIK
   minus Kontrola RIO w 2021 r.
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INNE > Kontrole

Spis dokumentów:
1. Protokół Kontroli Nr 4141/12/07
Protokół kontroli Nr 4141/12/07 Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - Departamentu Inspekcji Budowlanej.
2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2008
Kontrola PIP przeprowadzona w 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock.
3. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2007
Kontrola PIP w UMiG w Wachocku przeprowadzona w 2007 r.
4. Kontrola WFOŚiGW w Kielcach
Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotyczącej umowy pożyczki nr 135/06 z dnia 21 grudnia 2006 r.
5. Kontrola Przeprowadzona w UMiG
6. Protokół Kontroli Nr 1/13/2007
Protokół kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dotyczącej pożyczki Nr 135/06 z dnia 21 grudnia 2006 na dofinansowanie zadania: "Odbudowa zbiornika r
7. Informacja pokontrolna dotycząca odbudowy zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock
8. Kontrola przepompowni w Wielkiej Wsi - Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Protokół kontroli Nr 2 przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku. Rodzaj kontroli: Interwencyjna - przepompownia ścieków w Wielkiej Wsi.
9. Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku dot. organizacji działania organu wykonawczego w zakresie wydawania i rejestracji zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wąchoc
10. Protokół z doraźnej kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Św
11. Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach z przeprowadzonej w dniach 10 sierpnia- 10 listopada 2010r. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock
12. Kontrola wydziału Polityki Społecznej UW w Kielcach
Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Wydziału Polityki Społecznej
13. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez ZUS
Kontrola przeprowadzona w dniach 21-28 listopada 2011 r. przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Czesław Kiełek.
14. Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przez Najwyższą Izbę Kontroli
15. Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przeprowadzona w dniu 26 marca 2012 przez wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przeprowadzona w dniu 26 marca 2012 przez wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.
16. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2013
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcje Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w 2013 r.
17. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez RIO w Kielcach
Protokół kontroli problemowej w zakresie zadłużenia Gminy Wąchock oraz przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia przeprowadzonej przez RIO w Kielcach
18. Kontrola NIK w 2013 r.
19. Kontrola Problemowa przeprowadzona przez RIO w Kielcach w 2013 r.
20. Protokół z kontroli przeprowadzony przez Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Protokół Kontroli Nr WIOS-KIELC 138/2014 przeprowadzony przez Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
21. Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach z przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock
22. Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach
23. Wystąpienie pokontrolne RIO w dotyczące kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock za 2016 rok
24. Wystąpienie pokontrolne ŚUW
Wystąpienie pokontrolne kontroli przeprowadzone przez ŚUW dotyczące wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Wąchock
25. Protokół kontroli przeprowadzonej przez pracownika ZUS
26. Odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach
27. Wystąpienie Pokontrolne NIK
28. Kontrola RIO w 2021 r.

Ilość odwiedzin: 11268
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-06-27 11:18:00
Data udostępnienia informacji: 2008-06-27 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-30 08:17:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner