logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

 

Rejestr Instytucji Kultury

 
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wąchock, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest GminaWąchock:


1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.45-15.45) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Załączniki do pobrania: 2013-02-25 09:03:57 - Rejestr Instytucji Kultury Miasta i Gminy Wąchock (77.01 kB)

Ilość odwiedzin: 3683
Nazwa dokumentu: Rejestr Instytucji Kultury
Skrócony opis: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wąchock, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności ku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-02-22 08:37:00
Data udostępnienia informacji: 2013-02-22 08:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 10:00:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner