logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

URZĄD MIASTA
   Dane podstawowe
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Urząd Stanu Cywilnego
      Kierownik USC

ORGANY WŁADZY
   Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
   Zastępca Burmistrza
   Sekretarz
   Rada Miejska
   Komisje Rady Miejskiej
      Plan Pracy Komisji RM
         PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
         Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury
         Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich
         Plan Pracy Komisji Promocji i Rozwoju
         PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ .
         PLAN PRACY KOMISJI OBYWATELSKIEJ .
         PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU.
         PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
         PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK
         PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
         Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich na 2015 rok
         PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU NA 2015 ROK.
   Oświadczenia Majątkowe
      Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
      Oświadczenia Majątkowe Radnych
         Kadencja 2010 - 2014
            Pierwsze Oświadczenia Majątkowe Radnych
               Bożena Wioletta Markiewicz
               Tomasz Franciszek Szczykutowicz
               Halina Maria Herman
               Ewa Stanisława Szczepańska
               Tadeusz Mazurkiewicz
               Włodzimierz Ryszard Sobala
               Daniel Szczodry
               Irena Szlęzak
               Kazimierz Winiarczyk
               Sylwester Ryszard Rudzki
               Andrzej Cioroch
               Zofia Miernik
               Edward Andrzej Lipiec
               Robert Mariusz Janus
               Sebastian Staniszewski
               Konrad Łukasz Wojtachnio
            Oświadczenia Majątkowe za 2010 rok
               Robert Mariusz Janus - Przewodniczący Rady Miejskiej
               Halina Maria Herman
               Bożena Wioletta Markiewicz
               Edward Andrzej Lipiec
               Andrzej Cioroch
               Kazimierz Winiarczyk
               Sylwester Ryszard Rudzki
               Irena Szlęzak
               Włodzimierz Ryszard Sobala
               Daniel Szczodry
               Tadeusz Mazurkiewicz
               Ewa Stanisława Szczepańska
               Zofia Miernik
               Konrad Łukasz Wojtachnio
            Oświadczenia Majątkowe za 2011 rok
               Robert Mariusz Janus - Przewodniczący Rady Miejskiej
               Bożena Wioletta Markiewicz
               Sylwester Ryszard Rudzki
               Tadeusz Mazurkiewicz
               Ewa Stanisława Szczepańska
               Halina Maria Herman
               Irena Szlęzak
               Konrad Łukasz Wojtachnio
               Tomasz Franciszek Szczykutowicz
               Andrzej Cioroch
               Zofia Miernik
               Kazimierz Winiarczyk
               Daniel Dominik Szczodry
               Edward Andrzej Lipiec
               Włodzimierz Sobala
            Oświadczenia Majątkowe za 2012 rok
               Robert Mariusz Janus - Przewodniczący Rady Miejskiej
               Halina Maria Herman - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
               Sylwester Ryszard Rudzki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
               Daniel Dominik Szczodry - Przewodniczący Komisji Budżetu,Gospodarki i Infrastruktury
               Edward Andrzej Lipiec - Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju
               Kazimierz Winiarczyk - Przewodniczący Komisji Obywatelskiej
               Tadeusz Mazurkiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
               Zofia Miernik - Krzyżanowska
               Tomasz Franciszek Szczykutowicz
               Bożena Wioleta Markiewicz
               Włodzimierz Sobala
               Irena Szlęzak
               Andrzej Cioroch
               Konrad Łukasz Wojtachnio
               Ewa Stanisława Szczepańska
            Oświadczenia Majątkowe za 2013 rok
               Robert Mariusz Janus - Przewodniczący Rady Miejskiej
               Halina Maria Herman - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
               Sylwester Ryszard Rudzki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
               Edward Andrzej Lipiec - Przewodniczący Komisji Budżetu,Gospodarki i Infrastruktury
               Kazimierz Winiarczyk - Przewodniczący Komisji Obywatelskiej
               Tadeusz Mazurkiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
               Tomasz Franciszek Szczykutowicz - Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju
               Zofia Miernik
               Bożena Markiewicz
               Włodzimierz Sobala
               Andrzej Cioroch
               Irena Szlęzak
               Ewa Szczepańska
               Konrad Wojtachnio
               Daniel Szczodry
            Oświadczenia majątkowe składane w związku z końcem kadencji 2010-2014
         Kadencja 2014 - 2018
            Pierwsze Oświadczenia Majątkowe Radnych
            Oświadczenia Majątkowe za 2014 rok
            Oświadczenia Majątkowe za 2015 rok
            Oświadczenia Majątkowe za 2016 rok
            Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok
            Oświadczenia majątkowe składane w związku z końcem kadencji 2014-2018
      Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
         Oświadczenia za lata 2011-2017
            Dorota Alicja Janas - Dyrektor ZPO w Wąchocku
            Barbara Marzena Gajewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parszowie
            Bożena Łucja Wrona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi
            Małgorzata Polakowska - Dyrektor MGBP w Wąchocku
            Marian Tadeusz Susfał - Dyrektor MGOK w Wąchocku
            Jarosław Kazimierz Michalski - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
      Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu Miasta i Gminy
         Barbara Derlatka - Sekretarz Gminy
         Jacek Lankof
         Beata Franczyk - Skarbnik Gminy
         Sebastian Staniszewski - Zastępca Burmistrza
   Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
   Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
   Sołtysi
   Młodzieżowa Rada Miejska

PRAWO LOKALNE
   Statut
      Statut Miasta i Gminy Wąchock
      Regulamin Organizacyjny
   Projekty Uchwał
      Projekty uchwał planowane na rok 2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.01.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 24.02.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 09.03.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.03.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.04.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 29.05.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 10.06.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.06.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.08.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 29.09.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.10.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.11.2009
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.12.2009
      Projekty uchwał planowane na rok 2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 26.01.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 23.02.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.03.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.04.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.05.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 29.06.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.08.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.09.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 26.10.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 10.11.2010
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 15.12.2010
      Projekty uchwał planowane na rok 2011
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.02.2011
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 29.04.2011
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.05.2011 r.
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 24.06.2011 r.
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.12.2011
      Projekty uchwał planowane na rok 2012
         Projekt uchwały na sesję RM w dniu 11.01.2012
         Projekt uchwały na sesję RM w dniu 27.01.2012
         Projekt uchwały na sesję RM w dniu 24.02.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.03.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.04.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.05.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.06.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.08.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.09.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 26.10.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.11.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 17.12.2012
         Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.12.2012
      Projekty uchwał planowane na rok 2013
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parszów.
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną z dotychczasowym jej dzierżawcą.
         Projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
         Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028
         Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
         Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 26.04.2013
         Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 29.05.2013
         Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 26.06.2013
         Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 30.08.2013
         Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 26.09.2013
         Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 25.10.2013
         Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 29.11.2013
         Projekty uchwał na Sesję RM w dniu 30.12.2013
      Projekty uchwał planowane na rok 2014
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 stycznia 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 lutego 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 marca 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 kwietnia 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 maja 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 czerwca 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 sierpnia 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 26 września 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 18 października 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 31 października 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 10 grudnia 2014 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 grudnia 2014 r.
      Projekty uchwał planowane na rok 2015
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 stycznia 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 27 lutego 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 27 marca 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 kwietnia 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 maja 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 czerwca 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 sierpnia 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 września 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 października 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 27 listopada 2015 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 grudnia 2015 r.
      Projekty uchwał planowane na rok 2016
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 stycznia 2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 lutego2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 marca 2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 kwietnia2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 3 czerwca 2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 czerwca 2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 sierpnia2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 września 2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 27 października 2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 listopada 2016 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 grudnia 2016 r.
      Projekty uchwał planowane na rok 2017
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 27 stycznia 2017 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 24 lutego 2017 roku .
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 31 marca 2017 roku .
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 kwietnia 2017 roku .
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 31 maja 2017 roku .
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 czerwca 2017 roku .
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 1 września 2017 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 września 2017 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 4 października2017 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 27 października 2017 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 listopada 2017 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 grudnia 2017 r.
      Projekty uchwał planowane na rok 2018
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 26 stycznia 2018 r..
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 luty 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 marca 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 27 kwietnia 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 maja 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 czerwca 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 10 sierpnia 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 31 sierpnia 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 września 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 17 października 2018 r.
         Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 8 listopada 2018 r.
   Uchwały
      Rok 2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 roku
            Uchwała Nr XXXVIII/233/2018
            Uchwała Nr XXXVIII/234/2018
            Uchwała Nr XXXVIII/235/2018
            Uchwała Nr XXXVIII/236/2018
            Uchwała Nr XXXVIII/237/2018
            Uchwała Nr XXXVIII/238/2018
            Uchwała Nr XXXVIII/239/2018
            Uchwała Nr XXXVIII/240/2018
            Uchwała Nr XXXVIII/241/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2018 roku
            Uchwała Nr XXXIX/242/2018
            Uchwała Nr XXXIX/243/2018
            Uchwała Nr XXXIX/244/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 marca 2018 roku
            Uchwała Nr XL/245/2018
            Uchwała Nr XL/246/2018
            Uchwała Nr XL/247/2018
            Uchwała Nr XL/248/2018
            Uchwała Nr XL/249/2018
            Uchwała Nr XL/250/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2018 roku
            Uchwała Nr XLI/251/2018
            Uchwała Nr XLI/252/2018
            Uchwała Nr XLI/253/2018
            Uchwała Nr XLI/254/2018
            Uchwała Nr XLI/255/2018
            Uchwała Nr XLI/256/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 maja 2018 roku
            Uchwała Nr XLII/257/2018
            Uchwała Nr XLII/258/2018
            Uchwała Nr XLII/259/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2018 roku
            Uchwała Nr XLIII/260/2018
            Uchwała Nr XLIII/261/2018
            Uchwała Nr XLIII/262/2018
            Uchwała Nr XLIII/263/2018
            Uchwała Nr XLIII/264/2018
            Uchwała Nr XLIII/265/2018
            Uchwała Nr XLIII/266/2018
            Uchwała Nr XLIII/267/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 sierpnia 2018 roku
            Uchwała Nr XLIV/268/2018
            Uchwała Nr XLIV/269/2018
            Uchwała Nr XLIV/270/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 roku
            Uchwała Nr XLV/271/2018
            Uchwała Nr XLV/272/2018
            Uchwała Nr XLV/273/2018
            Uchwała Nr XLV/274/2018
            Uchwała Nr XLV/275/2018
            Uchwała Nr XLV/276/2018
            Uchwała Nr XLV/277/2018
            Uchwała Nr XLV/278/2018
            Uchwała Nr XLV/279/2018
            Uchwała Nr XLV/280/2018
            Uchwała Nr XLV/281/2018
            Uchwała Nr XLV/282/2018
            Uchwała Nr XLV/283/2018
            Uchwała Nr XLV/284/2018
            Uchwała Nr XLV/285/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2018 roku
            Uchwała Nr XLVI/286/2018
            Uchwała Nr XLVI/287/2018
            Uchwała Nr XLVI/288/2018
            Uchwała Nr XLVI/289/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 października 2018 roku
            Uchwała Nr XLVII/290/2018
            Uchwała Nr XLVII/291/2018
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 listopada 2018 roku
            Uchwała Nr XLVIII/292/2018
            Uchwała Nr XLVIII/293/2018
            Uchwała Nr XLVIII/294/2018
      Rok 2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2017 roku
            Uchwała Nr XXVI/168/2017
            Uchwała Nr XXVI/169/2017
            Uchwała Nr XXVI/170/2017
            Uchwała Nr XXVI/171/2017
            Uchwała Nr XXVI/172/2017
            Uchwała Nr XXVI/173/2017
            Uchwała Nr XXVI/174/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 roku
            Uchwała Nr XXVII/175/2017
            Uchwała Nr XXVII/176/2017
            Uchwała Nr XXVII/177/2017
            Uchwała Nr XXVII/178/2017
            Uchwała Nr XXVII/179/2017
            Uchwała Nr XXVII/180/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 roku
            Uchwała Nr XXVIII/181/2017
            Uchwała Nr XXVIII/182/2017
            Uchwała Nr XXVIII/183/2017
            Uchwała Nr XXVIII/184/2017
            Uchwała Nr XXVIII/185/2017
            Uchwała Nr XXVIII/186/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2017 roku
            Uchwała Nr XXIX/187/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2017 roku
            Uchwała Nr XXX/188/2017
            Uchwała Nr XXX/189/2017
            Uchwała Nr XXX/190/2017
            Uchwała Nr XXX/191/2017
            Uchwała Nr XXX/192/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r.
            Uchwała Nr XXXI/193/2017
            Uchwała Nr XXXI/194/2017
            Uchwała Nr XXXI/195/2017
            Uchwała Nr XXXI/196/2017
            Uchwała Nr XXXI/197/2017
            Uchwała Nr XXXI/198/2017
            Uchwała Nr XXXI/199/2017
            Uchwała Nr XXXI/200/2017
            Uchwała Nr XXXI/201/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 września 2017 r.
            Uchwała Nr XXXII/202/2017
            Uchwała Nr XXXII/203/2017
            Uchwała Nr XXXII/204/2017
            Uchwała Nr XXXII/205/2017
            Uchwała Nr XXXII/206/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2017 r.
            Uchwała Nr XXXIII/207/2017
            Uchwała Nr XXXIII/208/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 4 października 2017 r.
            Uchwała Nr XXXIV/209/2017
            Uchwała Nr XXXIV/210/2017
            Uchwała Nr XXXIV/211/2017
            Uchwała Nr XXXIV/212/2017
            Uchwała Nr XXXIV/213/2017
            Uchwała Nr XXXIV/214/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2017 r.
            Uchwała Nr XXXV/215/2017
            Uchwała Nr XXXV/216/2017
            Uchwała Nr XXXV/217/2017
            Uchwała Nr XXXV/218/2017
            Uchwała Nr XXXV/219/2017
            Uchwała Nr XXXV/220/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2017 r.
            Uchwała Nr XXXVI/221/2017
            Uchwała Nr XXXVI/222/2017
            Uchwała Nr XXXVI/223/2017
            Uchwała Nr XXXVI/224/2017
            Uchwała Nr XXXVI/225/2017
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r.
            Uchwała Nr XXXVII/226/2017
            Uchwała Nr XXXVII/227/2017
            Uchwała Nr XXXVII/228/2017
            Uchwała Nr XXXVII/229/2017
            Uchwała Nr XXXVII/230/2017
            Uchwała Nr XXXVII/231/2017
            Uchwała Nr XXXVII/232/2017
      Rok 2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 stycznia 2016 r.
            Uchwała Nr XV/93/2016
            Uchwała Nr XV/94/2016
            Uchwała Nr XV/95/2016
            Uchwała Nr XV/96/2016
            Uchwała Nr XV/97/2016
            Uchwała Nr XV/98/2016
            Uchwała Nr XV/99/2016
            Uchwała Nr XV/100/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2016 r.
            Uchwała Nr XVI/101/2016
            Uchwała Nr XVI/102/2016
            Uchwała Nr XVI/103/2016
            Uchwała Nr XVI/104/2016
            Uchwała Nr XVI/105/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2016 r.
            Uchwała Nr XVII/106/2016
            Uchwała Nr XVII/107/2016
            Uchwała Nr XVII/108/2016
            Uchwała Nr XVII/109/2016
            Uchwała Nr XVII/110/2016
            Uchwała Nr XVII/111/2016
            Uchwała Nr XVII/112/2016
            Uchwała Nr XVII/113/2016
            Uchwała Nr XVII/114/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2016 r.
            Uchwała Nr XVIII/115/2016
            Uchwała Nr XVIII/116/2016
            Uchwała Nr XVIII/117/2016
            Uchwała Nr XVIII/118/2016
            Uchwała Nr XVIII/119/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 03 czerwca 2016 r.
            Uchwała Nr XIX/120/2016
            Uchwała Nr XIX/121/2016
            Uchwała Nr XIX/122/2016
            Uchwała Nr XIX/123/2016
            Uchwała Nr XIX/124/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016 r.
            Uchwała Nr XX/125/2016
            Uchwała Nr XX/126/2016
            Uchwała Nr XX/127/2016
            Uchwała Nr XX/128/2016
            Uchwała Nr XX/129/2016
            Uchwała Nr XX/130/2016
            Uchwała Nr XX/131/2016
            Uchwała Nr XX/132/2016
            Uchwała Nr XX/133/2016
            Uchwała Nr XX/134/2016
            Uchwała Nr XX/135/2016
            Uchwała Nr XX/136/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2016 r.
            Uchwała Nr XXI/137/2016
            Uchwała Nr XXI/138/2016
            Uchwała Nr XXI/139/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września2016 r.
            Uchwała Nr XXII/140/2016
            Uchwała Nr XXII/141/2016
            Uchwała Nr XXII/142/2016
            Uchwała Nr XXII/143/2016
            Uchwała Nr XXII/144/2016
            Uchwała Nr XXII/145/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2016 r.
            Uchwała Nr XXIII/146/2016
            Uchwała Nr XXIII/147/2016
            Uchwała Nr XXIII/148/2016
            Uchwała Nr XXIII/149/2016
            Uchwała Nr XXIII/150/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2016 r.
            Uchwała Nr XXIV/151/2016
            Uchwała Nr XXIV/152/2016
            Uchwała Nr XXIV/153/2016
            Uchwała Nr XXIV/154/2016
            Uchwała Nr XXIV/155/2016
            Uchwała Nr XXIV/156/2016
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r.
            Uchwała Nr XXV/157/2016
            Uchwała Nr XXV/158/2016
            Uchwała Nr XXV/159/2016
            Uchwała Nr XXV/160/2016
            Uchwała Nr XXV/161/2016
            Uchwała Nr XXV/162/2016
            Uchwała Nr XXV/163/2016
            Uchwała Nr XXV/164/2016
            Uchwała Nr XXV/165/2016
            Uchwała Nr XXV/166/2016
            Uchwała Nr XXV/167/2016
      Rok 2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2015 r.
            Uchwała Nr IV/17/2015
            Uchwała Nr IV/18/2015
            Uchwała Nr IV/19/2015
            Uchwała Nr IV/20/2015
            Uchwała Nr IV/21/2015
            Uchwała Nr IV/22/2015
            Uchwała Nr IV/23/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2015 r.
            Uchwała Nr V/24/2015
            Uchwała Nr V/25/2015
            Uchwała Nr V/26/2015
            Uchwała Nr V/27/2015
            Uchwała Nr V/28/2015
            Uchwała Nr V/29/2015
            Uchwała Nr V/30/2015
            Uchwała Nr V/31/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2015 r.
            Uchwała Nr VI/32/2015
            Uchwała Nr VI/33/2015
            Uchwała Nr VI/34/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2015 r.
            Uchwała Nr VII/35/2015
            Uchwała Nr VII/36/2015
            Uchwała Nr VII/37/2015
            Uchwała Nr VII/38/2015
            Uchwała Nr VII/39/2015
            Uchwała Nr VII/40/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2015 r.
            Uchwała Nr VIII/41/2015
            Uchwała Nr VIII/42/2015
            Uchwała Nr VIII/43/2015
            Uchwała Nr VIII/44/2015
            Uchwała Nr VIII/45/2015
            Uchwała Nr VIII/46/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2015 r.
            Uchwała Nr IX/47/2015
            Uchwała Nr IX/48/2015
            Uchwała Nr IX/49/2015
            Uchwała Nr IX/50/2015
            Uchwała Nr IX/51/2015
            Uchwała Nr IX/52/2015
            Uchwała Nr IX/53/2015
            Uchwała Nr IX/54/2015
            Uchwała Nr IX/55/2015
            Uchwała Nr IX/56/2015
            Uchwała Nr IX/57/2015
            Uchwała Nr IX/58/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2015 r.
            Uchwała Nr X/59/2015
            Uchwała Nr X/60/2015
            Uchwała Nr X/61/2015
            Uchwała Nr X/62/2015
            Uchwała Nr X/63/2015
            Uchwała Nr X/64/2015
            Uchwała Nr X/65/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2015 r.
            Uchwała Nr XI/66/2015
            Uchwała Nr XI/67/2015
            Uchwała Nr XI/68/2015
            Uchwała Nr XI/69/2015
            Uchwała Nr XI/70/2015
            Uchwała Nr XI/71/2015
            Uchwała Nr XI/72/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2015 r.
            Uchwała Nr XII/73/2015
            Uchwała Nr XII/74/2015
            Uchwała Nr XII/75/2015
            Uchwała Nr XII/76/2015
            Uchwała Nr XII/77/2015
            Uchwała Nr XII/78/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015 r.
            Uchwała Nr XIII/79/2015
            Uchwała Nr XIII/80/2015
            Uchwała Nr XIII/81/2015
            Uchwała Nr XIII/82/2015
            Uchwała Nr XIII/83/2015
            Uchwała Nr XIII/84/2015
            Uchwała Nr XIII/85/2015
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r.
            Uchwała Nr XIV/86/2015
            Uchwała Nr XIV/87/2015
            Uchwała Nr XIV/88/2015
            Uchwała Nr XIV/89/2015
            Uchwała Nr XIV/90/2015
            Uchwała Nr XIV/91/2015
            Uchwała Nr XIV/92/2015
      Rok 2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014 r.
            Uchwała Nr XLIII/221/2014
            Uchwała Nr XLIII/222/2014
            Uchwała Nr XLIII/223/2014
            Uchwała Nr XLIII/224/2014
            Uchwała Nr XLIII/225/2014
            Uchwała Nr XLIII/226/2014
            Uchwała Nr XLIII/227/2014
            Uchwała Nr XLIII/228/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2014 r.
            Uchwała Nr XLIV/229/2014
            Uchwała Nr XLIV/230/2014
            Uchwała Nr XLIV/231/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 marca 2014 r.
            Uchwała XLV/232/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2014 r.
            Uchwała XLVI/233/2014
            Uchwała XLVI/234/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 maja 2014 r.
            Uchwała Nr XLVII/235/2014
            Uchwała Nr XLVII/236/2014
            Uchwała Nr XLVII/237/2014
            Uchwała Nr XLVII/238/2014
            Uchwała Nr XLVII/239/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2014 r.
            Uchwała Nr XLIX/240/2014
            Uchwała Nr XLIX/241/2014
            Uchwała Nr XLIX/242/2014
            Uchwała Nr XLIX/243/2014
            Uchwała Nr XLIX/244/2014
            Uchwała Nr XLIX/245/2014
            Uchwała Nr XLIX/246/2014
            Uchwała Nr XLIX/247/2014
            Uchwała Nr XLIX/248/2014
            Uchwała Nr XLIX/249/2014
            Uchwała Nr XLIX/250/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014 r.
            Uchwała Nr L/251/2014
            Uchwała Nr L/252/2014
            Uchwała Nr L/253/2014
            Uchwała Nr L/254/2014
            Uchwała Nr L/255/2014
            Uchwała Nr L/256/2014
            Uchwała Nr L/257/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 września 2014 r.
            Uchwała Nr LI/258/2014
            Uchwała Nr LI/259/2014
            Uchwała Nr LI/260/2014
            Uchwała Nr LI/261/2014
            Uchwała Nr LI/262/2012
            Uchwała Nr LI/263/2014
            Uchwała Nr LI/264/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 18 października 2014 r.
            Uchwała Nr LII/265/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2014 r.
            Uchwała Nr LIII/266/2014
            Uchwała Nr LIII/267/2014
            Uchwała Nr LIII/268/2014
            Uchwała Nr LIII/269/2014
            Uchwała Nr LIII/270/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 grudnia 2014 r.
            Uchwała Nr I/1/2014
            Uchwała Nr I/2/2014
            Uchwała Nr I/3/2014
            Uchwała Nr I/4/2014
            Uchwała Nr I/5/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 grudnia 2014 r.
            Uchwała Nr II/6/2014
            Uchwała Nr II/7/2014
            Uchwała Nr II/8/2014
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r.
            Uchwała Nr III/9/2014
            Uchwała Nr III/10/2014
            Uchwała Nr III/11/2014
            Uchwała Nr III/12/2014
            Uchwała Nr III/13/2014
            Uchwała Nr III/14/2014
            Uchwała Nr III/15/2014
            Uchwała Nr III/16/2014
      Rok 2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2013 r.
            Uchwała Nr XXXI/159/2013
            Uchwała Nr XXXI/160/2013
            Uchwała Nr XXXI/161/2013
            Uchwała Nr XXXI/162/2013
            Uchwała Nr XXXI/163/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 marca 2013 r.
            Uchwała Nr XXXII/164/2013
            Uchwała Nr XXXII/165/2013
            Uchwała Nr XXXII/166/2013
            Uchwała Nr XXXII/167/2013
            Uchwała Nr XXXII/168/2013
            Uchwała Nr XXXII/169/2013
            Uchwała Nr XXXII/170/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 marca 2013 r.
            Uchwała XXXIII/171/2013
            Uchwała XXXIII/172/2013
            Uchwała XXXIII/173/2013
            Uchwała XXXIII/174/2013
            Uchwała XXXIII/175/2013
            Uchwała XXXIII/176/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013 r.
            Uchwała XXXIV/177/2013
            Uchwała XXXIV/178/2013
            Uchwała XXXIV/179/2013
            Uchwała XXXIV/180/2013
            Uchwała XXXIV/181/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2013 r.
            Uchwała XXXV/182/2013
            Uchwała XXXV/183/2013
            Uchwała XXXV/184/2013
            Uchwała XXXV/185/2013
            Uchwała XXXV/186/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 czerwca 2013 r.
            Uchwała XXXVI/187/2013
            Uchwała XXXVI/188/2013
            Uchwała XXXVI/189/2013
            Uchwała XXXVI/190/2013
            Uchwała XXXVI/191/2013
            Uchwała XXXVI/192/2013
            Uchwała XXXVI/193/2013
            Uchwała XXXVI/194/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2013 r.
            Uchwała XXXVII/195/2013
            Uchwała XXXVII/196/2013
            Uchwała XXXVII/197/2013
            Uchwała XXXVII/198/2013
            Uchwała XXXVII/199/2013
            Uchwała XXXVII/200/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 września 2013 r.
            Uchwała Nr XXXVIII/201/2013
            Uchwała Nr XXXVIII/202/2013
            Uchwała Nr XXXVIII/203/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 października 2013 r.
            Uchwała Nr XXXIX/204/2013
            Uchwała Nr XXXIX/205/2013
            Uchwała Nr XXXIX/206/2013
            Uchwała Nr XXXIX/207/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2013 r.
            Uchwała Nr XL/208/2013
            Uchwała Nr XL/209/2013
            Uchwała Nr XL/210/2013
            Uchwała Nr XL/211/2013
            Uchwała Nr XL/212/2013
            Uchwała Nr XL/213/2013
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 r.
            Uchwała Nr XLI/214/2013
            Uchwała Nr XLI/215/2013
            Uchwała Nr XLI/216/2013
            Uchwała Nr XLI/217/2013
            Uchwała Nr XLI/218/2013
            Uchwała Nr XLI/219/2013
            Uchwała Nr XLI/220/2013
      Rok 2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 11 stycznia 2012 r.
            Uchwała Nr XVII/80/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2012 r.
            Uchwała Nr XVIII/81/2012
            Uchwała Nr XVIII/82/2012
            Uchwała Nr XVIII/83/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2012 r.
            Uchwała Nr XIX/84/2012
            Uchwała Nr XIX/85/2012
            Uchwała Nr XIX/86/2012
            Uchwała Nr XIX/87/2012
            Uchwała Nr XIX/88/2012
            Uchwała Nr XIX/89/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2012 r.
            Uchwała Nr XX/90/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2012 r.
            Uchwała Nr XXI/91/2012
            Uchwała Nr XXI/92/2012
            Uchwała Nr XXI/93/2012
            Uchwała Nr XXI/94/2012
            Uchwała Nr XXI/95/2012
            Uchwała Nr XXI/96/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2012
            Uchwała Nr XXII/97/2012
            Uchwała Nr XXII/98/2012
            Uchwała Nr XXII/99/2012
            Uchwała Nr XXII/100/2012
            Uchwała Nr XXII/101/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 czerwca 2012 r.
            Uchwała Nr XXIII/102/2012
            Uchwała Nr XXIII/103/2012
            Uchwała Nr XXIII/104/2012
            Uchwała Nr XXIII/105/2012
            Uchwała Nr XXIII/106/2012
            Uchwała Nr XXIII/107/2012
            Uchwała Nr XXIII/108/2012
            Uchwała Nr XXIII/109/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            Uchwała Nr XXIV/110/2012
            Uchwała Nr XXIV/111/2012
            Uchwała Nr XXIV/112/2012
            Uchwała Nr XXIV/113/2012
            Uchwała Nr XXIV/114/2012
            Uchwała Nr XXIV/115/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28września 2012 r.
            Uchwała Nr XXV/116/2012
            Uchwała Nr XXV/117/2012
            Uchwała Nr XXV/118/2012
            Uchwała Nr XXV/119/2012
            Uchwała Nr XXV/120/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012 r.
            Uchwała Nr XXVI/121/2012
            Uchwała Nr XXVI/122/2012
            Uchwała Nr XXVI/123/2012
            Uchwala Nr XXVI/124/2012
            Uchwała Nr XXVI/125/2012
            Uchwała Nr XXVI/126/2012
            Uchwała Nr XXVI/127/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2012 r.
            Uchwała Nr XXVII/128/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r.
            Uchwała Nr XXVIII/129/2012
            Uchwała Nr XXVIII/130/2012
            Uchwała Nr XXVIII/131/2012
            Uchwała Nr XXVIII/132/2012
            Uchwała Nr XXVIII/133/2012
            Uchwała Nr XXVIII/134/2012
            Uchwała Nr XXVIII/135/2012
            Uchwała Nr XXVIII/136/2012
            Uchwała Nr XXVIII/137/2012
            Uchwała Nr XXVIII/138/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012 r.
            Uchwała Nr XXIX/139/2012
            Uchwała Nr XXIX/140/2012
            Uchwała Nr XXIX/141/2012
            Uchwała Nr XXIX/142/2012
            Uchwała Nr XXIX/143/2012
            Uchwała Nr XXIX/144/2012
            Uchwała Nr XXIX/145/2012
            Uchwała Nr XXIX/146/2012
            Uchwała Nr XXIX/147/2012
            Uchwała Nr XXIX/148/2012
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r
            Uchwała Nr XXX/149/2012
            Uchwała Nr XXX/150/2012
            Uchwała Nr XXX/151/2012
            Uchwała Nr XXX/152/2012
            Uchwała Nr XXX/153/2012
            Uchwała Nr XXX/154/2012
            Uchwała Nr XXX/155/2012
            Uchwała Nr XXX/156/2012
            Uchwała Nr XXX/157/2012
            Uchwała Nr XXX/158/2012
      Rok 2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2011 r.
            Uchwała Nr V/15/2011
            Uchwała Nr V/16/2011
            Uchwała Nr V/17/2011
            Uchwała Nr V/18/2011
            Uchwała Nr V/19/2011
            Uchwała Nr V/20/2011
            Uchwała Nr V/21/2011
            Uchwała Nr V/22/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 r.
            Uchwała Nr VI/23/2011
            Uchwał Nr VI/24/2011
            Uchwała Nr VI/25/2011
            Uchwała Nr VI/26/2011
            Uchwała Nr VI/27/2011
            Uchwała Nr VI/28/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011 r.
            Uchwała Nr VII/29/2011
            Uchwała Nr VII/30/2011
            Uchwała Nr VII/31/2011
            Uchwała Nr VII/32/2011
            Uchwała Nr VII/33/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2011 r.
            Uchwała Nr VIII/34/2011
            Uchwała Nr VIII/35/2011
            Uchwała Nr VIII/36/2011
            Uchwała Nr VIII/37/2011
            Uchwała Nr VIII/38/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011 r.
            Uchwała Nr IX/39/2011
            Uchwała Nr IX/40/2011
            Uchwała Nr IX/41/2011
            Uchwała Nr IX/42/2011
            Uchwała Nr IX/43/2011
            Uchwała Nr IX/44/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 czerwca 2011
            Uchwała Nr X/45/2011
            Uchwała Nr X/46/2011
            Uchwała Nr X/47/2011
            Uchwała Nr X/48/2011
            Uchwała Nr X/49/2011
            Uchwała Nr X/50/2011
            Uchwała Nr X/51/2011
            Uchwała Nr X/52/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 sierpnia 2011
            Uchwała Nr XI/53/2011
            Uchwała Nr XI/54/2011
            Uchwała Nr XI/55/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2011 r.
            Uchwała Nr XII/56/2011
            Uchwała Nr XII/57/2011
            Uchwała Nr XII/58/2011
            Uchwała Nr XII/59/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 października 2011 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011 r.
            Uchwała Nr XIV/61/2011
            Uchwała Nr XIV/62/2011
            Uchwała Nr XIV/63/2011
            Uchwała Nr XIV/64/2011
            Uchwała Nr XIV/65/2011
            Uchwała Nr XIV/66/2011
            Uchwała Nr XIV/67/2011
            Uchwała Nr XIV/68/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2011 r.
            Uchwała Nr XV/69/2011
            Uchwała Nr XV/70/2011
            Uchwała Nr XV/71/2011
            Uchwała Nr XV/72/2011
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 r.
            Uchwała Nr XVI/73/2011
            Uchwała Nr XVI/74/2011
            Uchwała Nr XVI/75/2011
            Uchwała Nr XVI/76/2011
            Uchwała Nr XVI/77/2011
            Uchwała Nr XVI/78/2011
            Uchwała Nr XVI/79/2011
      Rok 2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 r.
            Uchwała Nr XLIV/251/2010
            Uchwała Nr XLIV/252/2010
            Uchwała Nr XLIV/253/2010
            Uchwała Nr XLIV/254/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 lutego 2010 r.
            Uchwała Nr XLV/255/2010
            Uchwała Nr XLV/256/2010
            Uchwała Nr XLV/257/2010
            Uchwała Nr XLV/258/2010
            Uchwała Nr XLV/259/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2010 r.
            Uchwała Nr XLVI/260/2010
            Uchwała Nr XLVI/261/2010
            Uchwała Nr XLVI/262/2010
            Uchwała Nr XLVI/263/2010
            Uchwała Nr XLVI/264/2010
            Uchwała Nr XLVI/265/2010
            Uchwała Nr XLVI/266/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010 r.
            Uchwała Nr XLVII/267/2010
            Uchwała Nr XLVII/268/2010
            Uchwała Nr XLVII/269/2010
            Uchwała Nr XLVII/270/2010
            Uchwała Nr XLVII/271/2010
            Uchwała Nr XLVII/272/2010
            Uchwała Nr XLVII/273/2010
            Uchwała Nr XLVII/274/2010
            Uchwała Nr XLVII/275/2010
            Uchwała Nr XLVII/276/2010
            Uchwała Nr XLVII/277/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2010 r.
            Uchwała Nr XLVIII/278/2010
            Uchwała Nr XLVIII/279/2010
            Uchwała Nr XLVIII/280/2010
            Uchwała Nr XLVIII/281/2010
            Uchwała Nr XLVIII/282/2010
            Uchwała Nr XLVIII/283/2010
            Uchwała Nr XLVIII/284/2010
            Uchwała Nr XLVIII/285/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2010 r.
            Uchwała Nr XLIX/286/2010
            Uchwała Nr XLIX/287/2010
            Uchwała Nr XLIX/288/2010
            Uchwała Nr XLIX/289/2010
            Uchwała Nr XLIX/290/2010
            Uchwała Nr XLIX/291/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 sierpnia 2010 r.
            Uchwała Nr L/292/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2010 r.
            Uchwała Nr LI/293/2010
            Uchwała Nr LI/294/2010
            Uchwała Nr LI/295/2010
            Uchwała Nr LI/296/2010
            Uchwała Nr LI/297/2010
            Uchwała Nr LI/298/2010
            Uchwała Nr LI/299/2010
            Uchwała Nr LI/300/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2010 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 listopada 2010 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 grudnia2010 r.
            Uchwała Nr I/1/2010
            Uchwała Nr I/2/2010
            Uchwała Nr I/3/2010
            Uchwała Nr I/4/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 grudnia 2010 r.
            Uchwała Nr III/5/2010
            Uchwała Nr III/6/2010
            Uchwała Nr III/7/2010
            Uchwała Nr III/8/2010
            Uchwała Nr III/9/2010
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2010 r.
            Uchwała Nr IV/10/1010
            Uchwała Nr IV/11/2010
            Uchwała Nr IV/12/2010
            Uchwała Nr IV/13/2010
            Uchwała Nr IV/14/2010
      Rok 2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 r.
            Uchwała Nr XXX/175/2009
            Uchwała Nr XXX/176/2009
            Uchwała Nr XXX/177/2009
            Uchwała Nr XXX/178/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2009 r.
            Uchwała Nr XXXI/179/2009
            Uchwała Nr XXXI/180/2009
            Uchwała Nr XXXI/181/2009
            Uchwała Nr XXXI/182/2009
            Uchwała Nr XXXI/183/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 9 marca 2009 r.
            Uchwała Nr XXXII/184/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009 r.
            Uchwała Nr XXXIII/185/2009
            Uchwała Nr XXXIII/186/2009
            Uchwała Nr XXXIII/187/2009
            Uchwała nr XXXIII/188/2009
            Uchwała nr XXXIII/189/2009
            Uchwała Nr XXXIII/190/2009
            Uchwała Nr XXXIII/191/2009
            Uchwała Nr XXXIII/192/2009
            Uchwała Nr XXXIII/193/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2009 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2009 r.
            Uchwała Nr XXXV/203/2009
            Uchwała Nr XXXV/204/2009
            Uchwała Nr XXXV/205/2009
            Uchwała Nr XXXV/206/2009
            Uchwała Nr XXXV/207/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 czerwca 2009 r.
            Uchwała Nr XXXVI/208/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009 r.
            Uchwała Nr XXXVII/209/2009
            Uchwała Nr XXXVII/210/2009
            Uchwała Nr XXXVII/211/2009
            Uchwała Nr XXXVII/212/2009
            Uchwała Nr XXXVII/213/2009
            Uchwała Nr XXXVII/214/2009
            Uchwała Nr XXXVII/215/2009
            Uchwała Nr XXXVII/216/2009
            Uchwała Nr XXXVII/217/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 9 sierpnia 2009 r.
            Uchwała Nr XXXVIII/218/2009
            Uchwała Nr XXXVIII/219/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 sierpnia 2009 r.
            Uchwała Nr XXXIX/220/2009
            Uchwała Nr XXXIX/221/2009
            Uchwała Nr XXXIX/222/2009
            Uchwała Nr XXXIX/223/2009
            Uchwała Nr XXXIX/224/2009
            Uchwała Nr XXXIX/225/2009
            Uchwała Nr XXXIX/226/2009
            Uchwała Nr XXXIX/227/2009
            Uchwała Nr XXXIX/228/2009
            Uchwała Nr XXXIX/229/2009
            Uchwała Nr XXXIX/230/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 września 2009 r.
            Uchwała Nr XL/231/2009
            Uchwała Nr XL/232/2009
            Uchwała Nr XL/233/2009
            Uchwała Nr XL/234/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2009 r.
            Uchwała Nr XLI/235/2009
            Uchwała Nr XLI/236/2009
            Uchwała Nr XLI/237/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009 r.
            Uchwała Nr XLII/238/2009
            Uchwała Nr XLII/239/2009
            Uchwała Nr XLII/240/2009
            Uchwała Nr XLII/241/2009
            Uchwała Nr XLII/242/2009
            Uchwała Nr XLII/243/2009
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009 r.
            Uchwała Nr XLIII/244/2009
            Uchwała Nr XLIII/245/2009
            Uchwała Nr XLIII/246/2009
            Uchwała Nr XLIII/247/2009
            Uchwała Nr XLIII/248/2009
            Uchwała Nr XLIII/249/2009
            Uchwała Nr XLIII/250/2009
      Rok 2008
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2008 r.
            Uchwała Nr XII/105/2008
            Uchwała Nr XII/106/2008
            Uchwała Nr XII/107/2008
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 Lutego 2008 r.
            Uchwała Nr XVIII/108/2008
            Uchwała Nr XVIII/109/2008
            Uchwała Nr XVIII/110/2008
            Uchwała Nr XVIII/111/2008
            Uchwała Nr XVIII/112/2008
            Uchwała Nr XVIII/113/2008
            Uchwała Nr XVIII/114/2008
            Uchwała Nr XVIII/115/2008
            Uchwała Nr XVIII/116/2008
            Uchwała Nr XVIII/117/2008
            Uchwała Nr XVIII/118/2007
            Uchwała Nr XVIII/119/2007
            Uchwała Nr XVIII/120/2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 Kwietnia 2008 r.
            Uchwała Nr XIX/121/2008
            Uchwała Nr XIX/122/2008
            Uchwała Nr XIX/123/2008
            Uchwała Nr XIX/124/2008
            Uchwała Nr XIX/125/2008
            Uchwała Nr XIX/126/2008
            Uchwała Nr XIX/127/2008
            Uchwała Nr XIX/128/2008
            Uchwała Nr XIX/129/2008
            Uchwała Nr XIX/130/2008
            Uchwała Nr XIX/131/2008
            Uchwała Nr XIX/132/2008
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 13czerwca 2008 r.
            Uchwała Nr XX/133/2008
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 04 lipca 2008 r.
            Uchwała Nr XXI/134/2008
            Uchwała Nr XXI/135/2008
            Uchwała Nr XXI/136/2008
            Uchwała Nr XXI/137/2008
            Uchwała Nr XXI/138/2008
            Uchwała Nr XXI/139/2008
            Uchwała Nr XXI/140/2008
            Uchwała Nr XXI/141/2008
            Uchwała Nr XXI/142/2008
            Uchwała Nr XXI/143/2008
            Uchwała Nr XXI/144/2008
            Uchwała Nr XXI/145/2008
            Uchwała Nr XXI/146/2008
            Uchwała Nr XXI/147/2008
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 sierpnia 2008 r.
            Uchwała Nr XXII/148/2008
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2008 r.
            Uchwała Nr XXIII/149/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2008 r.
            Uchwała Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2008 r.
            Uchwała Nr XXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2008 r.
            Uchwała Nr XXIII/152/2008
            Uchwała Nr XXIII/153/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2008 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 3 października 2008 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 października 2008 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2008 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 listopada 2008 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 18 grudnia 2008 r
            Uxhwała Nr XXVIII/166/2008
            Uxhwała Nr XXVIII/167/2008
            Uxhwała Nr XXVIII/167/2008
            Uxhwała Nr XXVIII/169/2008
            Uxhwała Nr XXVIII/170/2008
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2008 r
            Uchwała Nr XXIX/171/08
            Uchwała Nr XXIX/172/08
            Uchwała Nr XXIX/173/08
            Uchwała Nr XXIX/174/08
      Rok 2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
            Uchwała Nr V/26/2007
            Uchwała Nr V/27/2007
            Uchwała Nr V/28/2007
            UCHWAŁA Nr V/29/2007
            UCHWAŁA Nr V/30/2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
            Uchwała Nr VI/31/2007
            Uchwała Nr VI/32/2007
            Uchwała Nr VI/33/2007
            Uchwała NR VI/34/2007
            Uchwała Nr VI/35/2007
            Uchwała Nr VI/36/2007
            Uchwała Nr VI/37/2007
            Uchwała Nr VI/38/2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
            Uchwała Nr VII/39/2007
            Uchwała Nr VII/40/2007
            Uchwała NR VII/41/2007
            Uchwała Nr VII/42/2007
            Uchwała NR VII/44/2007
            Uchwała NR VII/45/2007
            Uchwała Nr VII/46/2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
            Uchwała Nr VIII/47/2007
            Uchwała Nr VIII/48/2007
            Uchwała Nr VIII/49/2007
            Uchwała Nr VIII/50/2007
            Uchwała Nr VIII/51/2007
            Uchwała Nr VIII/52/2007
            Uchwała Nr VIII/53/2007
            Uchwała Nr VIII/54/2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
            Uchwała Nr IX/55/2007
            Uchwała Nr IX/56/2007
            Uchwała Nr IX/57/2007
            Uchwała Nr IX/58/2007
            Uchwała Nr IX/59/2007
            Uchwała Nr IX/60/2007
            Uchwała Nr IX/61/2007
            Uchwała Nr IX/62/2007
            Uchwała Nr IX/63/2007
            Uchwała Nr IX/64/2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
            Uchwała Nr X/65/2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
            Uchwała Nr XI/66/2007
            Uchwała Nr XI/67/2007
            Uchwała Nr XI/68/2007
            Uchwała Nr XI/69/2007
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
      Rok 2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
            UCHWAŁA Nr XXXIX/252/2006
            Uchwała Nr XXXIX/253/2006
            Uchwała Nr XXXIV/254/2006
            UCHWAŁA NR XXXIX/255/2006
            Uchwała Nr XXXIX/256/2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
            Uchwała Nr XXXIX/257/2006
            Uchwała Nr XLI/258/2006
            UCHWAŁA NR XLI/259/2006
            Uchwała Nr XLI/260/2006
            Uchwała Nr XLI/261/2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
            UCHWAŁA Nr XLII/262/2006
            UCHWAŁA NR XLII/263/2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
            Uchwala Nr XLIII/264/2006
            UCHWAŁA NR XLIII/265/2006
            UCHWAŁA nr XLIII/266/2006
            Uchwała Nr XLIII/267/2006
            Uchwała Nr XLIII/268/2006
            Uchwała Nr XLIII/269/2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
            Uchwała Nr XLIV/270/2006
            Uchwała Nr XLIV/271/2006
            Uchwała Nr XLIV/272/2006
            Uchwała Nr XLIV/273/2006
            Uchwała Nr XLIV /274/2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
            Uchwała Nr XLV/275/2006
            Uchwała Nr XLV/276/2006
            Uchwała Nr XLV/277/2006
            Uchwała Nr XLV/278/2006
            Uchwała Nr XLV/279/2006
            Uchwał Nr XLV/280/2006
            Uchwała XLV/281/2006
            Uchwała Nr XLV/282/2006
            Uchwała Nr XLV/283/2006
            Uchwała Nr XLV/284/2006
            Uchwała Nr XLV/285/2006
            Uchwała Nr XLV /286/2006
            Uchwała Nr XLV/287/2006
            Uchwala Nr XLV/288/2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
            Uchwała NR XLVI/289/2006
            Uchwała Nr XLVI/290/2006
            Uchwała nr XLVI/291/2006
            Uchwala Nr XLVI/292/2006
            Uchwała Nr XLVI/293/2006
            Uchwała Nr XLVI/294/2006
            Uchwała Nr XLVI/295/2006
            Uchwała Nr XLVI/296/2006
            Uchwała Nr XLVI/297/2006
            Uchwała Nr XLVI/298/2006
            Uchwała Nr XLVI/299/2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
            Uchwała Nr I /1/ 2006
            Uchwała Nr I /2/ 2006
            Uchwała Nr I /3/ 2006
            Uchwała Nr I /4/ 2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
            Uchwała Nr II /5/2006r.
            Uchwala Nr II /6/2006r.
            Uchwała Nr II/7/2006r.
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
            Uchwała Nr III/8/2006
            UCHWAŁA NR III/10/2006
            UCHWAŁA Nr III/11/2006
            UCHWAŁA Nr III/12/2006
            UCHWAŁA Nr III/13/2006
            UCHWAŁA Nr III/14/2006
            UCHWAŁA Nr III/15/2006
            UCHWAŁA Nr III/16/2006
            UCHWAŁA Nr III/17/2006
            UCHWAŁA Nr III/18/2006
            Uchwała Nr III/19/2006
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
            UCHWAŁA NR IV/20/2006
            UCHWAŁA Nr IV/21/2006
            Uchwała Nr IV/22/2006
            UCHWAŁA Nr IV/23/2006
            Uchwała Nr IV/24/2006
            Uchwała Nr IV/25/2006
      Rok 2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
            Uchwała Nr XXVIII/185/2005
            Uchwała Nr XXVIII/186/2005
            Uchwała Nr XXVIII/187/2005
            Uchwała Nr XXVIII/188/2005
            Uchwała Nr XXVIII/189/2005
            Uchwała Nr XXVIII/190/2005
            Uchwała Nr XXVIII/191/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
            Uchwała Nr XXIX/192/2005
            Uchwała Nr XXIX/193/2005
            Uchwała Nr XXIX/194/2005
            Uchwała Nr XXIX/195/2005
            Uchwała Nr XXIX/196/2005
            Uchwała NR XXIX/197/2005
            Uchwała NR XXIX/198/2005
            Uchwała NR XXIX/199/2005
            Uchwała NR XXIX/200/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
            UCHWAŁA NR XXX/201/2005
            Uchwała Nr XXX/202/2005
            Uchwała Nr XXX/203/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
            Uchwała Nr XXXI/204/2005
            Uchwała Nr XXXI/205/2005
            Uchwała Nr XXXI/206/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
            UCHWAŁA Nr XXXII/207/2005
            UCHWAŁA Nr XXXII/208/2005
            Uchwała Nr XXXIII/209/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
            UCHWAŁA Nr XXXIII/210/2005
            UCHWAŁA NR XXXIII/211/2005
            UCHWAŁA NR XXXIII/212/2005
            UCHWAŁA Nr XXXIII/213/2005
            Uchwała Nr XXXIII/214/2005
            UCHWAŁA NR XXXIII/215/2005
            Uchwała Nr XXXIII/216/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
            Uchwała Nr XXXIV/217/2005
            UchwałaNr XXXIV/218/2005
            Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/219/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
            UCHWAŁA NR XXXV/220/2005
            UCHWAŁA NR XXXV/221/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
            UCHWAŁA NR XXXVI/222/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
            Uchwała Nr XXXVII/223/05
            Uchwała Nr XXXVII/224/2005
            UCHWAŁA NR XXXVII /225/2005
            Uchwała Nr XXXVII/226/2005
            UCHWAŁA NR XXXVII/227/2005
            UCHWAŁA NR XXXVII/228/2005
            Uchwała Nr XXXVII/ 229 /2005
            Uchwała NR XXXVII/230/2005
            Uchwała Nr XXXVII/231/2005
            Uchwała Nr XXXVII/232/2005
            Uchwała Nr XXXVII/233/2005
            Uchwała Nr XXXVII/234/2005
            Uchwały Nr XXXVII/235/2005
            Uchwała Nr XXXVII/236/2005
            Uchwała Nr XXXVII/237/2005
            Uchwała Nr XXXVII/238/2005
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
            Uchwała Nr XXXVIII/239/2005
            Uchwała Nr XXXVIII/240/2005
            Uchwała Nr XXXVIII/241/2005
            Uchwała Nr XXXVIII/242/2005
            Uchwała Nr XXXVIII /243//2005
            UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2005
            UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2005
            UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/2005
            Uchwała Nr XXXVIII/247/2005
            Uchwała Nr XXXVIII/248/2005
            Uchwała Nr XXXVIII/249/2005
            Uchwała Nr XXXVIII/250/2005
            Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
      Rok 2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2004 r.
            Uchwała Nr XVII / 100 / 2004
            Uchwała XVII/101/2004
            Uchwała Nr XVII/102/2004
            Uchwała Nr XVII/103/2004
            Uchwała Nr XVII/104/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 marca 2004r.
            UCHWAŁA Nr XVIII/105/2004
            UCHWAŁA Nr XVIII/106/2004
            UCHWAŁA Nr XVIII/107/2004
            UCHWAŁA Nr XVIII/108/2004
            UCHWAŁA Nr XVIII/109/2004
            UCHWAŁA Nr XVIII/110/2004
            UCHWAŁA Nr XIX/111/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r.
            UCHWAŁA Nr XIX/112/2004
            UCHWAŁA Nr XIX/113/2004
            UCHWAŁA Nr XIX/114/2004
            UCHWAŁA Nr XIX/115/2004
            UCHWAŁA NR XIX/116/2004
            UCHWAŁA NR XIX/117/2004
            UCHWAŁA NR XIX/118/2004
            UCHWAŁA NR XIX/119/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2004 r.
            UCHWAŁA NR XX/120/2004
            UCHWAŁA NR XX/121/2004
            UCHWAŁA Nr XX/122/2004
            UCHWAŁA NR XX/123/2004
            UCHWAŁA NR XX/124/2004
            UCHWAŁA NR XX/125/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2004 r.
            Uchwała Nr XXI/126/2004
            Uchwała Nr XXI/127/2004
            Uchwała NR XXI/128/2004
            Uchwała Nr XXI/129/2004
            Uchwała Nr XXI/130/2004
            Uchwał Nr XXI/131/2004
            Uchwała Nr XXI/132/2004
            Uchwała Nr XXI/133/2004
            Uchwała Nr XXI/134/2004
            Uchwała Nr XXI/135/2004
            Uchwała Nr XXI/136/2004
            Uchwała Nr XXI/137/2004
            Uchwała Nr XXI/138/2004
            Uchwała Nr XXI/139/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 lipca 2004r.
            Uchwała Nr XXII/140/2004
            Uchwała Nr XXII/141/2004
            Uchwała Nr XXII/142/2004
            Uchwała Nr XXII/144/2004)
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sieprnia 2004r.
            Uchwała Nr XXIII/145/2004
            Uchwała Nr XXIII/146/2000
            Uchwała Nr XXIII/147/2004
            Uchwała Nr XXIII/150/2004
            Uchwała Nr XXIII/151/2004
            Uchwała Nr XXIII/152/2004
            Uchwała Nr XXIII/153/2004
            Uchwała Nr XXIII/154/2004
            Uchwała Nr XXIII/155/2004
            Uchwała Nr XXIII/156/2004
            Uchwała Nr XXIII/157/2004
            Uchwała Nr XXIII/158/2004
            Uchwała Nr XXIII/159/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2004r.
            Uchwała Nr XXIV/160/2004
            Uchwała Nr XXIV/161/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12 listopada 2004r.
            Uchwała Nr XXV/162/2004
            Uchwała Nr XXV/163/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2004 r.
            Uchwała Nr XXVI/167/2004
            Uchwała Nr XXVI/168/2004
            Uchwała Nr XXVI/169/2004
            Uchwała Nr XXVI/170/2004
            Uchwała Nr XXVI/171/2004
            Uchwała Nr XXVI/172/72/2004
            Uchwała Nr XXVI/173/2004
            Uchwała Nr XXVI/174/2004
            Uchwała Nr XXVI/175/2004
         Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2004 r.
            Uchwała Nr XXVII/1 77/2004
            Uchwała Nr XXVII/178/2004
            Uchwała Nr XXVI 1/179/2004
            Uchwała Nr XXVII/180/2004
            Uchwała Nr XXVI1/181/2004
            Uchwałą Nr XXVII/182/2004
            Uchwała Nr XXVII/183/2004
            Uchwała Nr XXVII/184/2004
      Rok 2003
         Uchwała Nr XI/66/2003
         Uchwała Nr XI/65/2003
         Uchwała Nr XI/64/2003
         Uchwała Nr XI/63/2003
         Uchwała Nr XI/62/2003
         Uchwała Nr XI/60/2003
         Uchwała Nr X/59/2003
         Uchwała Nr X/58/2003
         Uchwała Nr X/57/2003
         Uchwała Nr X/56/2003
         Uchwała Nr X/55/2003
         Uchwała Nr IX/53/2003
         Uchwała Nr IX/52/2003
         Uchwała Nr IX/51/2003
         Uchwała Nr IX/50/2003
         Uchwała Nr VIII/48/2003
         Uchwała Nr VIII/46/2003
         Uchwała Nr VII/45/2003
         Uchwała Nr VII/44/2003
         Uchwała Nr VII/43/2003
         Uchwała Nr VII/42/2003
         Uchwała Nr VII/41/2003
         Uchwała Nr VII/40/2003
         Uchwała Nr VII/39/2003
         Uchwała Nr VII/38/2003
         Uchwała Nr VII/37/2003
         Uchwała Nr VI/36/2003
         Uchwała Nr VI/35/2003
         Uchwała Nr VI/34/2003
         Uchwała Nr VI/33/2003
         Uchwała Nr V/31/2003
         Uchwała Nr V/30/2003
         Uchwała Nr V/29/2003
         Uchwała Nr V/28/2003
         Uchwała Nr V/27/2003
         Uchwała Nr V/26/2003
         Uchwała Nr V/25/2003
         Uchwała Nr V/24/2003
      Rok 2002
         Sesja Rady Miejskiej z 30.12.2002r.
            Uchwała Nr IV/23/2002
         Sesja Rady Miejskiej z 13.12.2002r.
            Uchwała Nr III/22/2002r.
            Uchwała Nr III/21/2002
            Uchwała Nr III/20/2002
         Sesja Rady Miejskiej z 29.11.2002r
            Uchwała Nr II/8/2002
            Uchwała Nr II/7/2002
            Uchwała Nr II/6/2002
            Uchwała Nr II/5/2002
         Sesja Rady Miejskiej z 19.11.2002
            Uchwała Nr I/1/2002
            Uchwała Nr I/2/2002
            Uchwała Nr I/3/2002
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
      Protokół Nr I/2006
      Protokół Nr II/2006
      Protokół Nr IV/2006
      Protokół Nr V/2007
      Protokół Nr VI/2007
      Protokoł Nr VII / 2007
      Protokoł Nr VIII / 2007
      Protokoł Nr IX / 2007
      Protokoł Nr X / 2007
      Protokół Nr XI/2007
      Protokół Nr XII/2007
      Protokół Nr XIII/2007
      Protokół Nr XIV/2007
      Protokół Nr XV/2007
      Protokół Nr XVI/2007
      Protokół Nr XVII/2008
      Protokół Nr XVIII/2008
      Protokół Nr XIX/2008
      Protokół Nr XX/2008
      Protokół Nr XXI/2008
      Protokół Nr XXII/2008
      Protokół Nr XXIII/2008
      Protokół Nr XXIV/2008
      Protokół Nr XXV/2008
      Protokół Nr XXVI/2008
      Protokół Nr XXVII/2008
      Protokół Nr XXVIII/2008
      Protokół Nr XXIX/2008
      Protokół Nr XXX/2009
      Protokół Nr XXXI/2009
      Protokół Nr XXXII/2009
      Protokół Nr XXXIII/2009
      Protokół Nr XXXIV/2009
      Protokół Nr XXXV/2009
      Protokół Nr XXXVI/2009
      Protokół Nr XXXVII/2009
      Protokół Nr XXXVIII/2009
      Protokół Nr XXXIX/2009
      Protokół Nr XL/2009
      Protokół Nr XLI/2009
      Protokół Nr XLII/2009
      Protokół Nr XLIII/2009
      Protokół Nr XLIV/2010
      Protokół Nr XLV/2010
      Protokół Nr XLVI/2010
      Protokół Nr XLVII/2010
      Protokół Nr XLVIII/2010
      Protokół Nr XLIX/2010
      Protokół Nr L/2010
      Protokół Nr LI/2010
      Protokół Nr LII/2010
      Protokół Nr LIII/2010
      Protokół Nr LIV/2010
      Protokół Nr I/2010
      Protokół Nr II/2010
      Protokół Nr III/2010
      Protokół Nr IV/2010
      Protokół Nr V/2011
      Protokół Nr VI/2011
      Protokół Nr VII/2011
      Protokół Nr VIII/2011
      Protokół Nr IX/2011
      Protokół Nr X/2011
      Protokół Nr XI/2011
      Protokół Nr XII/2011
      Protokół Nr XIII/2011
      Protokół Nr XIV/2011
      Protokół Nr XV/2011
      Protokół Nr XVI/2011
      Protokół Nr XVII/2012
      Protokół Nr XVIII/2012
      Protokół Nr XIX/2012
      Protokół Nr XX/2012
      Protokół Nr XXI/2012
      Protokół Nr XXII/2012
      Protokół Nr XXIII/2012
      Protokół Nr XXIV/2012
      Prorokół Nr XXV/2012
      Protokół Nr XXVI/2012
      Protokół Nr XXVII/2012
      Protokół Nr XXVIII/2012
      Protokół Nr XXIX/2012
      Protokół Nr XXX/2013
      Protokół Nr XXXI/2013
      Protokół Nr XXXII/2013
      Protokół XXXIII/2013
      Protokół XXXIV/2013
      Protokół XXXV/2013
      Protokół XXXVI/2013
      Protokół XXXVII/2013
      Protokół XXXVIII/2013
      Protokół XXXIX/2013
      Protokół XL/2013
      Protokół XLI/2013
      Protokół XLII/2014
      Protokół XLIII/2014
      Protokół XLIV/2014
      Protokół Nr XLV/2014
      Protokół Nr XLVI/2014
      Protokół Nr XLVII/2014
      Protokół Nr XLVIII/2014
      Protokół Nr XLIX/2014
      Protokół Nr L/2014
      Protokół Nr LI/2014
      Protokół Nr LII/2014
      Protokół Nr LIII/2014
      Protokół Nr LIV/2014
      Protokół Nr I/2014
      Protokół Nr II/2014
      Protokół Nr III/2014
      Protokół Nr IV/2015
      Protokół Nr V/2015
      Protokół Nr VI/2015
      Protokół Nr VII/2015
      Protokół Nr VIII/2015
      Protokół Nr IX/2015
      Protokół Nr X/2015
      Protokół Nr XI/2015
      Protokół Nr XII/2015
      Protokół Nr XIII/2015
      Protokół Nr XIV/2015
      Protokół Nr XV/2016
      Protokół Nr XVI/2016
      Protokół Nr XVII/2016
      Protokół Nr XVIII/2016
      Protokół Nr XIX/2016
      Protokół Nr XX/2016
      Protokół Nr XXI/2016
      Protokół Nr XXII/2016
      Protokół Nr XXIII/2016
      Protokół Nr XXIV/2016
      Protokół Nr XXV/2016
      Protokół Nr XXVI/2017
      Protokół Nr XXVII/2017
      Protokół Nr XXVIII/2017
      Protokół Nr XXIX/2017
      Protokół Nr XXX/2017
      Protokół Nr XXXI/2017
      Protokół Nr XXXII/2017
      Protokół Nr XXXIII/2017
      Protokół Nr XXXIV/2017
      Protokół Nr XXXV/2017
      Protokół Nr XXXVI/2017
      Protokół Nr XXXVII/2017
      Protokół Nr XXXVIII/2018
      Protokół Nr XXXIX/2018
      Protokół Nr XL/2018
      Protokół Nr XLI/2018
      Protokół Nr XLII/2018
      Protokół Nr XLIII/2018
      Protokół Nr XLIV/2018
      Protokół Nr XLV/2018
   Podatki i opłaty lokalne
      Wzory Deklaracji i Informacji Podatkowych od 2016 roku
   Informacje Urzędu
      Strategia rozwoju
      Oferty inwestycyjne
      Ogłoszenia
         Ogłoszenie
         PROGRAM BADAŃ DLA KOBIET
         Ogłoszenie
         KOMUNIKAT BURMISTRZA
         Informacja
         Informacja
         INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WĄCHOCK
         INFORMACJA O COROCZNEJ AKCJI DERATYZACJI
   Zagospodarowanie przestrzenne
      Wykaz nieruchomości
   Gospodarka komunalna
      INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
      EWIDENCJA ZEZWOLEŃ
      Rejestr działalności regulowanej
      ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY WĄCHOCK
   Pozostałe
   Zarządzenia Burmistrza
      Rok 2004
         Zarządzenie Nr 1/2004
         Zarządzenie Nr 2/2004
         Zarządzenie Nr 3/2004
         Zarządzenie Nr 4/2004
         Zarządzenie Nr 5/2004
         Zarządzenie Nr 6/2004
         Zarządzenie Nr 7/2004
         Zarządzenie Nr 8/2004
         Zarządzenie Nr 9/2004
         Zarządzenie Nr 13/2004
         Zarządzenie Nr 14/2004
         Zarządzenie Nr 15/2004
         Zarządzenie Nr 17/2004
         Zarządzenie Nr 18/2004
         Zarządzenie Nr 19/2004
         Zarządzenie Nr 20/2004
         Zarządzenie Nr 21/2004
         Zarządzenie Nr 22/2004
         Zarządzenie Nr 24/2004
         Zarządzenie Nr 25/2004
         Zarządzenie Nr 26/2004
         Zarządzenie Nr 27/2004
         Zarządzenie Nr 28/2004
         Zarządzenie Nr 29/2004
         Zarządzenie Nr 30/2004
         Zarządzenie Nr 31/2004
         Zarządzenie Nr 32/2004
         Zarządzenie Nr 33/2004
         Zarządzenie Nr 34/2004
         Zarządzenie Nr 35/2004
         Zarządzenie Nr 36/2004
         Zarządzenie Nr 37/2004
         Zarządzenie Nr 38/2005
         Zarządzenie Nr 39/2004
         Zarządzenie Nr 40/2004
         Zarządzenie Nr 41/2004
         Zarządzenie Nr 42/2004
         Zarządzenie Nr 44/2004
         Zarządzenie Nr 45/2004
         Zarządzenie Nr 46/2004
      Rok 2005
         Zarządzenie Nr 1/2005
         Zarządzenie Nr 2/2005
         Zarządzenie Nr 10/2005
         Zarządzenie Nr 13/2005
         Zarządzenie Nr 20/2005
         Zarządzenie Nr 21/2005
         Zarządzenie Nr 24/2005
         Zarządzenie Nr 25/2005
         Zarządzenie nr 26/2005
         Zarządzenie Nr 29/2005
         Zarządzenie Nr 28/2005
         Zarządzenie Nr 30/2005
         Zarządzenie Nr 31/2005
         Zarządzenie Nr 32/2005
         Zarządzenie Nr 33/2005
         Zarządzenie Nr 37/2005
         Zarządzenie Nr 40/2005
         Zarzadzenie Nr 41/2005
         Zarządzenie Nr 42/2005
         Zarządzenie Nr 43/2005
         Zarządzenie Nr 44/2005
         Zarządzenie Nr 46/2005
         Zarządzenie Nr 49/2005
         Zarządzenie Nr 50/2005
         Zarządzenie Nr 53/2005
         Zarządzenie Nr 54/2005
         Zarządzenie Nr 55/2005
         Zarządzenie Nr 56/2005
         Zarządzenie Nr 57/2005
      Rok 2006
         Zarządzenie Nr 1/2006
         Zarządzenie Nr 2/2006
         Zarządzenie Nr 4/2006
         Zarządzenie Nr 5/2006
         Zarządzenie Nr 6/2006
         ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
         Zarządzenie Nr 8/2006
         Zarządzenie Nr 9/2006
         Zarządzenie Nr 10/2006
         Zarządzenie Nr 11/2006
         ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
         Zarządzenie Nr 13/2006
         Zarządzenie Nr 14/2006
         Zarządzenie Nr 15/2006
         Zarządzenie Nr 16/2005
         Zarządzenie Nr 17/2006
         Zarządzenie Nr 18/2006
         Zarządzenie Nr 19/2006
         Zarządzenie Nr 20/2006
         Zarządzenie Nr 21/2006
         Zarządzenie Nr 22/2006
         Zarządzenie Nr 22a/2006
         Zarzadzenie Nr 23/2006
         Zarządzenie Nr 24/2006
         Zarządzenie Nr 24a/2006
         Zarządzenie Nr 25/2006
         ZarządzenieNr 25a/2006
         Zarządzenie Nr 26/2006
         Zarządzenie Nr 27/2006
         Zarządzenie Nr 28/2006
         Zarządzenie Nr 29/2006
         Zarządzenie Nr 30/2006
         Zarządzenie Nr 32/2006
         Zarządzenie Nr 33/2006
         Zarządzenie Nr 34/2006
         Zarządzenie Nr 35/2006
         Zarządzenie Nr 36/2006
         Zarządzenie Nr 37/2006
         Zarządzenie Nr 39/2006
         Zarządzenie Nr 40/2006
         Zarządzenie Nr 41/2006
         Zarządzenie Nr 42/2006
         ZARZĄDZENIE NR 43/2006
         ZARZĄDZENIE NR 44/2006
      Rok 2007
         Zarządzenie Nr 1/2007
         Zarządzenie Nr 2/2007
         Zarządzenie Nr 3/2007
         Zarządzenie Nr 4/2007
         Zarządzenia Nr 5/2007
         Zarządzenia Nr 6/2007
         Zarządzenie Nr 7/2007
         Zarządzenie nr 8/2007
         Zarządzenie nr 9/2007
         Zarządzenie Nr 10/2007
         Zarządzenia Nr 11/2007
         Zarządzenia Nr 12/2007
         Zarządzenia Nr 13/2007
         Zarządzenia Nr 14/2007
         Zarządzenie Nr 15/2007
         Zarządzenie nr 16/2007
         Zarządzenia Nr 17/2007
         Zarządzenia Nr 18/2007
         Zarządzenia Nr 19/2007
         Zarządzenie Nr 20/2007
         Zarządzenie Nr 21/2007
         Zarządzenie Nr 22/2007
         Zarządzenia Nr 23/2007
         Zarządzenia Nr 24/2007
         Zarządzenie Nr 25/2007
         Zarządzenia Nr 26/2007
         Zarządzenie Nr 27/2007
         Zarządzenie nr 28/2007
         Zarządzenie Nr 29/2007
         Zarządzenie Nr 30/2007
         Zarządzenie Nr 31/2007
         Zarządzenie Nr 32/2007
         Zarządzenie Nr 33/2007
         Zarządzenie Nr 33a/2007
         Zarządzenie Nr 34/2007
         Zarządzenie Nr 35/2007
         Zarządzenie Nr 36/2007
         Zarządzenie Nr 37/2007
         Zarządzenie Nr 38/2007
         Zarządzenie Nr 39/2007
         Zarządzenie Nr 40/2007
         Zarządzenie Nr 41/2007
         Zarządzenie Nr 43/2007
         Zarządzenie Nr 44/2007
         Zarządzenie Nr 45/2007
         Zarządzenie Nr 46/2007
         Zarządzenie Nr 47/2007
         Zarządzenie Nr 48/2007
         Zarządzenie Nr 49/2007
         Zarządzenie Nr 50/2007
         Zarządzenie Nr 51/2007
         Zarządzenie Nr 52/2007
         Zarządzenie Nr 53/2007
         Zarządzenie Nr 54/2007
         Zarządzenie Nr 55/2007
         Zarządzenie Nr 56/2007
         Zarządzenie Nr 57/2007
         Zarządzenie Nr 58/2007
         Zarządzenie Nr 59/2007
         Zarządzenie Nr 60/2007
         Zarządzenie Nr 61/2007
         Zarządzenie Nr 62/2007
         Zarządzenie Nr 63/2007
         Zarządzenie Nr 64/2007
         Zarządzenie Nr 65/2007
         Zarządzenie Nr 66/2007
         Zarządzenie Nr 67/2007
         Zarządzenie Nr 68/2007
         Zarządzenie Nr 69/2007
         Zarządzenie Nr 70/2007
         Zarządzenie Nr 71/2007
         Zarządzenie Nr 72/2007
         Zarządzenie Nr 73/2007
         Zarządzenie Nr 74/2007
         Zarządzenie Nr 75/2007
         Zarządzenie Nr 76/2007
         Zarządzenie Nr 77/2007
         Zarządzenie Nr 78/2007
         Zarządzenie Nr 79/2007
         Zarządzenie Nr 80/2007
         Zarządzenie Nr 81/2007
         Zarządzenie Nr 82/2007
         Zarządzenie Nr 83/2007
         Zarządzenie Nr 84/2007
         Zarządzenie Nr 85/2007
         Zarządzenie Nr 86/2007
         Zarządzenie Nr 87/2007
         Zarządzenie Nr 88/2007
         Zarządzenie Nr 89/2007
         Zarzadzenie Nr 90/2007
         Zarzadzenie Nr 91/2007
         Zarządzenie Nr 92/2007
         Zarządzenie Nr 93/2007
         Zarządzenie Nr 94/2007
         Zarządzenie Nr 95/2007
         Zarządzenie Nr 96/2007
         Zarządzenie Nr 97/2007
         Zarządzenie Nr 98/2007
         Zarządzenie Nr 99/2007
         Zarządzenie Nr 100/2007
         Zarządzenie Nr 101/2007
         Zarządzenie Nr 102/2007
         Zarządzenie Nr 103/2007
         Zarządzenie Nr 104/2007
         Zarządzenie Nr 105/2007
         Zarządzenie Nr 106/2007
         Zarządzenie Nr 107/2007
         Zarządzenie Nr 108/2007
         Zarządzenie Nr 109/2007
      Rok 2008
         Zarządzenie Nr 1/2008
         Zarządzenie Nr 2/2008
         Zarządzenie Nr 3/2008
         Zarządzenie Nr 4/2008
         Zarządzenie Nr 5/2008
         Zarządzenie Nr 6/2008
         Zarządzenie Nr 7/2008
         Zarządzenie Nr 8/2008
         Zarządzenie Nr 9/2008
         Zarządzenie Nr 10/2008
         Zarządzenie Nr 11/2008
         Zarządzenie Nr 12/2008
         Zarządzenie Nr 13/2008
         Zarządzenie Nr 14/2008
         Zarządzenie Nr 15/2008
         Zarządzenie Nr 16/2008
         Zarządzenie Nr 17/2008
         Zarządzenie Nr 18/2008
         Zarządzenie Nr 19/2008
         Zarządzenie Nr 20/2008
         Zarządzenie Nr 21/2008
         Zarządzenie Nr 22/2008
         Zarządzenie Nr 23/2008
         Zarządzenie Nr 24/2008
         Zarządzenie Nr 25/2008
         Zarządzenie Nr 26/2008
         Zarządzenie Nr 27/2008
         Zarządzenie Nr 28/2008
         Zarządzenie Nr 29/2008
         Zarządzenie Nr 30/2008
         Zarządzenie Nr 31/2008
         Zarządzenie Nr 32/2008
         Zarządzenie Nr 33/2008
         Zarządzenie Nr 34/2008
         Zarządzenie Nr 35/2008
         Zarządzenie Nr 36/2008
         Zarządzenie Nr 37/2008
         Zarządzenie Nr 38/2008
         Zarządzenie Nr 39/2008
         Zarządzenie Nr 40/2008
         Zarządzenie Nr 41/2008
         Zarządzenie Nr 42/2008
         Zarządzenie Nr 43/2008
         Zarządzenie Nr 44/2008
         Zarządzenie Nr 45/2008
         Zarządzenie Nr 46/2008
         Zarządzenie Nr 47/2008
         Zarządzenie Nr 48/2008
         Zarządzenie Nr 49/2008
         Zarządzenie Nr 50/2008
         Zarządzenie Nr 51/2008
         Zarządzenie Nr 52/2008
         Zarządzenie Nr 53/2008
         Zarządzenie Nr 54/2008
         Zarządzenie Nr 55/2008
         Zarządzenie Nr 56/2008
         Zarządzenie Nr 57/2008
         Zarządzenie Nr 58/2008
         Zarządzenie Nr 59/2008
         Zarządzenie Nr 60/2008
         Zarzadzenie Nr 61/2008
         Zarządzenie Nr 62/2008
         Zarządzenie Nr 63/2008
         Zarządzenie Nr 64/2008
         Zarządzenie Nr 64a/2008
         Zarządzenie Nr 65/2008
         Zarządzenie Nr 66/2008
         Zarządzenie Nr 67/2008
         Zarządzenie Nr 68/2008
         Zarządzenie Nr 69/2008
         Zarządzenie Nr 70/2008
         Zarządzenie Nr 71/2008
         Zarządzenie nr 72/2008
         Zarządzenie Nr 73/2008
         Zarządzenie Nr 73A/2008
         Zarządzenie Nr 74/2008
         Zarządzenie Nr 75/2008
         Zarządzenie Nr 76/2008
         Zarządzenie Nr 77/2008
         Zarządzenie Nr 78/2008
         Zarządzenie Nr 79/2008
         Zarządzenie Nr 80/2008
         Zarządzenie 81/2008
         Zarządzenie Nr 82/2008
         Zarządzenie Nr 83/2008
         Zarządzenie Nr 84/2008
         Zarządzenie Nr 85/2008
         Zarządzenie Nr 86/2008
         Zarządzenie 87/2008
         Zarządzenie Nr 88/2008
         Zarządzenie Nr 89/2008
         Zarządzenie Nr 90/2008
         Zarządzenie Nr 91/2008
         Zarządzenie Nr 92/2008
         Zarządzenie Nr 93/2008
         Zarządzenie Nr 94/2008
         Zarządzenie Nr 95/2008
         Zarządzenie Nr 96/2008
         Zarządzenie Nr 97/2008
         Zarządzenie Nr 98/2008
      Rok 2009
         Zarządzenie Nr 1/2009
         Zarządzenie Nr 2/2009
         Zarządzenie Nr 3/2009
         Zarządzenie Nr 4/2009
         Zarządzenie Nr 5/2009
         Zarządzenie Nr 6/2009
         Zarządzenie Nr 7/2009
         Zarządzenie Nr 8/2009
         Zarządzenie Nr 9/2009
         Zarządzenie Nr 10/2009
         Zarządzenie Nr 11/2009
         Zarządzenie Nr 12/2009
         Zarządzenie Nr 13/2009
         Zarządzenie Nr 14/2009
         Zarządzenie Nr 15/2009
         Zarządzenie Nr 16/2009
         Zarządzenie Nr 17/2009
         Zarządzenie Nr 18/2009
         Zarządzenie Nr 19/2009
         Zarządzenie Nr 20/2009
         Zarządzenie Nr 21/2009
         Zarządzenie Nr 22/2009
         Zarządzenie Nr 23/2009
         Zarządzenie Nr 24/2009
         Zarządzenie Nr 25/2009
         Zarządzenie Nr 26/2009
         Zarządzenie Nr 27/2009
         Zarządzenie Nr 28/2009
         Zarządzenie Nr 29/2009
         Zarządzenie Nr 30/2009
         Zarządzenie Nr 31/2009
         Zarządzenie Nr 32/2009
         Zarządzenie nr 33/2009
         Zarządzenie Nr 34/2009
         Zarządzenie nr 35/2009
         Zarządzenie nr 36/2009
         Zarządzenie nr 37/2009
         Zarządzenie Nr 38/2009
         Zarządzenie Nr 39/2009
         Zarządzenie Nr 40/2009
         Zarządzenie Nr 41/2009
         Zarządzenie Nr 42/2009
         Zarządzenie Nr 43/2009
         Zarządzenie Nr 44/2009
         Zarządzenie Nr 45/2009
         Zarządzenie Nr 46/2009
         Zarządzenie Nr 47/2009
         Zarządzenie Nr 48/2009
         Zarządzenie Nr 49/2009
         Zarządzenie Nr 50/2009
         Zarządzenie Nr 51/2009
         Zarządzenie Nr 52/2009
         Zarządzenie Nr 53/2009
         Zarządzenie Nr 54/2009
         Zarządzenie Nr 55/2009
         Zarządzenie Nr 56/2009
         Zarządzenie Nr 57/2009
         Zarządzenie Nr 58/2009
         Zarządzenie Nr 59/2009
         Zarządzenie Nr 60/2009
         Zarządzenie Nr 61/2009
         Zarządzenie Nr 62/2009
         Zarządzenie Nr 63/2009
         Zarządzenie Nr 64/2009
         Zarządzenie Nr 65/2009
         Zarządzenie Nr 66/2009
         Zarządzenie Nr 67/2009
         Zarządzenie Nr 68/2009
         Zarządzenie Nr 69/2009
         Zarządzenie Nr 70/2009
         Zarządzenie Nr 71/2009
         Zarządzenie Nr 72/2009
         Zarządzenie Nr 73/2009
         Zarządzenie Nr 74/2009
         Zarządzenie Nr 75/2009
         Zarządzenie Nr 76/2009
         Zarządzenie Nr 77/2009
         Zarządzenie Nr 78/2009
         Zarządzenie Nr 79/2009
         Zarządzenie Nr 80/2009
         Zarządzenie Nr 81/2009
         Zarządzenie Nr 82/2009
         Zarządzenie Nr 83/2009
         Zarządzenie Nr 84/2009
         Zarządzenie Nr 85/2009
         Zarządzenie Nr 86/2009
         Zarządzenie Nr 87/2009
         Zarządzenie Nr 88/2009
         Zarządzenie Nr 89/2009
         Zarządzenie Nr 90/2009
         Zarządzenie Nr 91/2009
         Zarządzenie Nr 92/2009
         Zarządzenie Nr 93/2009
         Zarządzenie Nr 94/2009
         Zarządzenie Nr 95/2009
         Zarządzenie Nr 96/2009
         Zarządzenie Nr 97/2009
         Zarządzenie Nr 98/2009
         Zarządzenie Nr 99/2009
         Zarządzenie Nr 100/2009
         Zarządzenie Nr 101/2009
         Zarządzenie Nr 102/2009
         Zarządzenie Nr 103/2009
         Zarządzenie Nr 104/2009
         Zarządzenie Nr 105/2009
         Zarządzenie Nr 106/2009
      Rok 2010
         Zarządzenie Nr 1/2010
         Zarządzenie Nr 2/2010
         Zarządzenie Nr 3/2010
         Zarządzenie Nr 4/2010
         Zarządzenie Nr 5/2010
         Zarządzenie Nr 6/2010
         Zarządzenie Nr 7/2010
         Zarządzenie Nr 8/2010
         Zarządzenie Nr 9/2010
         Zarządzenie Nr 10/2010
         Zarządzenie Nr 11/2010
         Zarządzenie Nr 12/2010
         Zarządzenie Nr 13/2010
         Zarządzenie Nr 14/2010
         Zarządzenie Nr 15/2010
         Zarządzenie Nr 16/2010
         Zarządzenie Nr 17/2010
         Zarządzenie Nr 18/2010
         Zarządzenie Nr 19/2010
         Zarządzenie Nr 20/2010
         Zarządzenie Nr 21/2010
         Zarządzenie Nr 22/2010
         Zarządzenie Nr 23/2010
         Zarządzenie Nr 24/2010
         Zarządzenie Nr 25/2010
         Zarządzenie Nr 26/2010
         Zarządzenie Nr 27/2010
         Zarządzenie Nr 28/2010
         Zarządzenie Nr 29/2010
         Zarządzenie Nr 30/2010
         Zarządzenie Nr 31/2010
         Zarządzenie Nr 32/2010
         Zarządzenie Nr 33/2010
         Zarządzenie Nr 34/2010
         Zarządzenie Nr 35/2010
         Zarządzenie Nr 36/2010
         Zarządzenie Nr 37/2010
         Zarządzenie Nr 38/2010
         Zarządzenie Nr 39/2010
         Zarządzenie Nr 40/2010
         Zarządzenie Nr 41/2010
         Zarządzenie Nr 42/2010
         Zarządzenie Nr 43/2010
         Zarządzenie Nr 44/2010
         Zarządzenie Nr 45/2010
         Zarządzenie Nr 46/2010
         Zarządzenie Nr 47/2010
         Zarządzenie Nr 48/2010
         Zarządzenie Nr 49/2010
         Zarządzenie Nr 50/2010
         Zarządzenie nr 51/2010
         Zarządzenie Nr 52/2010
         Zarządzenie Nr 53/2010
         Zarządzenie Nr 54/2010
         Zarządzenie Nr 55/2010
         Zarządzenie Nr 56/2010
         Zarządzenie Nr 57/2010
         Zarządzenie Nr 58/2010
         Zarządzenie Nr 59/2010
         Zarządzenie Nr 60/2010
         Zarządzenie Nr 61/2010
         Zarządzenie Nr 62/2010
         Zarządzenie Nr 63/2010
         Zarządzenie Nr 64/2010
         Zarządzenie Nr 65/2010
         Zarządzenie Nr 66/2010
         Zarządzenie Nr 67/2010
         Zarządzenie Nr 68/2010
         Zarządzenie Nr 69/2010
         Zarządzenie Nr 70/2010
         Zarządzenie Nr 71/2010
         Zarządzenie Nr 72/2010
         Zarządzenie Nr 73/2010
         Zarządzenie Nr 74/2010
         Zarządzenie Nr 75/2010
         Zarządzenie Nr 76/2010
         Zarządzenie Nr 77/2010
         Zarządzenie Nr 78/2010
         Zarządzenie Nr 79/2010
         Zarządzenie Nr 80/2010
         Zarządzenie Nr 81/2010
         Zarządzenie Nr 82/2010
         Zarządzenie Nr 83/2010
         Zarządzenie Nr 84/2010
         Zarządzenie Nr 85/2010
         Zarządzenie Nr 86/2010
         Zarządzenie Nr 87/2010
         Zarządzenie Nr 88/2010
         Zarządzenie Nr 89/2010
         Zarządzenie Nr 90/2010
         Zarządzenie Nr 91/2010
         Zarządzenie Nr 92/2010
         Zarządzenie Nr 93/2010
         Zarządzenie Nr 94/2010
         Zarządzenie Nr 95/2010
         Zarządzenie Nr 96/2010
         Zarządzenie Nr 97/2010
         Zarządzenie Nr 98/2010
         Zarządzenie Nr 99/2010
         Zarządzenie Nr 100/2010
         Zarządzenie Nr 101/2010
         Zarządzenie Nr 102/2010
         Zarządzenie Nr 103/2010
         Zarządzenie Nr 104/2010
         Zarządzenie Nr 105/2010
         Zarządzenie Nr 106/2010
         Zarządzenie Nr 107/2010
         Zarządzenie Nr 108/2010
         Zarządzenie Nr 109/2010
         Zarządzenie Nr 110/2010
         Zarządzenie Nr 111/2010
         Zarządzenie Nr 112/2010
         Zarządzenie Nr 113/2010
         Zarządzenie Nr 114/2010
      Rok 2011
         Zarządzenie Nr 1/2011
         Zarządzenie Nr 2/2011
         Zarządzenie Nr 3/2011
         Zarządzenie Nr 4/2011
         Zarządzenie Nr 5/2011
         Zarządzenie Nr 6/2011
         Zarządzenie Nr 7/2011
         Zarządzenie Nr 8/2011
         Zarządzenie Nr 9/2011
         Zarządzenie Nr 10/2011
         Zarządzenie Nr 11/2011
         Zarządzenie Nr 12/2011
         Zarządzenie Nr 13/2011
         Zarządzenie Nr 14/2011
         Zarządzenie Nr 15/2011
         Zarządzenie Nr 16/2011
         Zarządzenie Nr 17/2011
         Zarządzenie Nr 18/2011
         Zarządzenie Nr 19/2011
         Zarządzenie Nr 20/2011
         Zarządzenie Nr 21/2011
         Zarządzenie Nr 22/2011
         Zarządzenie Nr 23/2011
         Zarządzenie Nr 24/2011
         Zarządzenie Nr 25/2011
         Zarządzenie Nr 26/2011
         Zarządzenie Nr 27/2011
         Zarządzenie Nr 28/2011
         Zarządzenie Nr 29/2011
         Zarządzenie Nr 30/2011
         Zarządzenie Nr 31/2011
         Zarządzenie Nr 32/2011
         Zarządzenie Nr 33/2011
         Zarządzenie Nr 34/2011
         Zarządzenie Nr 35/2011
         Zarządzenie Nr 36/2011
         Zarządzenie Nr 37/2011
         Zarządzenie Nr 39/2011
         Zarządzenie Nr 40/2011
         Zarządzenie Nr 41/2011
         Zarządzenie Nr 42/2011
         Zarządzenie Nr 43/2011
         Zarządzenie Nr 44/2011
         Zarządzenie Nr 45/2011
         Zarządzenie Nr 46/2011
         Zarządzenie Nr 47/2011
         Zarzadzenie Nr 48/2011
         Zarządzenie Nr 49/2011
         Zarządzenie Nr 50/2011
         Zarządzenie Nr 51/2011
         Zarządzenie Nr 52/2011
         Zarządzenie Nr 53/2011
         Zarządzenie Nr 54/2011
         Zarządzenie Nr 55/2011
         Zarządzenie Nr 56/2011
         Zarządzenie Nr 57/2011
         Zarządzenie Nr 58/2011
         Zarządzenie Nr 59/2011
         Zarządzenie Nr 60/2011
         Zarządzenie Nr 61/2011
         Zarządzenie Nr 62/2011
         Zarządzenie Nr 63/2011
         Zarządzenie Nr 64/2011
         Zarządzenie Nr 65/2011
         Zarządzenie Nr 66/2011
         Zarządzenie Nr 67/2011
         Zarządzenie Nr 68/2011
         Zarządzenie Nr 69/2011
         Zarządzenie Nr 70/2011
         Zarządzenie Nr 71/2011
         Zarządzenie Nr 72/2011
         Zarządzenie Nr 73/2011
         Zarządzenie Nr 74/2011
         Zarzadzenie Nr 75/2011
         Zarzadzenie Nr 76/2011
         Zarządzenie Nr 77/2011
         Zarządzenie Nr 78/2011
         Zarządzenie Nr 79/2011
         Zarzadzenie Nr 80/2011
         Zarządzenie Nr 81/2011
         Zarządzenie Nr 82/2011
         Zarządzenie Nr 83/2011
         Zarządzenie Nr 84/2011
         Zarządzenie Nr 85/2011
         Zarządzenie Nr 86/2011
         Zarządzenie Nr 87/2011
         Zarządzenie Nr 88/2011
         Zarządzenie Nr 89/2011
         Zarządzenie Nr 90/2011
         Zarządzenie Nr 91/2011
         Zarządzenie Nr 92/2011
         Zarządzenie Nr 93/2011
         Zarządzenie Nr 94/2011
         Zarządzenie Nr 95/2011
         Zarządzenie Nr 96/2011
         Zarządzenie Nr 97/2011
         Zarządzenie Nr 98/2011
         Zarządzenie Nr 98/2011
         Zarządzenie Nr 100/2011
         Zarządzenie Nr 101/2011
      Rok 2012
         Zarządzenie Nr 1/2012
         Zarządzenie Nr 2/2012
         Zarządzenie Nr 3/2012
         Zarządzenie Nr 4/2012
         Zarządzenie Nr 5/2012
         Zarządzenie Nr 6/2012
         Zarządzenie Nr 7/2012
         Zarządzenie Nr 8/2012
         Zarządzenie Nr 9/2012
         Zarządzenie Nr 10/2012
         Zarządzenie Nr 11/2012
         Zarządzenie Nr 12/2012
         Zarządzenie Nr 13/2012
         Zarządzenie Nr 14/2012
         Zarządzenie Nr 15/2012
         Zarządzenie Nr 16/2012
         Zarządzenie Nr 17/2012
         Zarządzenie Nr 18/2012
         Zarządzenie Nr 19/2012
         Zarządzenie Nr 20/2012
         Zarządzenie Nr 21/2012
         Zarządzenie nr 22/2012
         Zarządzenie Nr 23/2012
         Zarządzenie Nr 24/2012
         Zarządzenie Nr 25/2012
         Zarządzenie Nr 26/2012
         Zarządzenie Nr 27/2012
         Zarządzenie Nr 28/2012
         Zarządzenie Nr 29/2012
         Zarządzenie nr 30/2012
         Zarządzenie Nr 31/2012
         Zarządzenie Nr 32/2012
         Zarządzenie Nr 33/2012
         Zarządzenie Nr 34/2012
         Zarządzenie Nr 35/2012
         Zarządzenie Nr 36/2012
         Zarządzenie Nr 37/2012
         Zarządzenie Nr 38/2012
         Zarządzenie Nr 39/2012
         Zarządzenie Nr 40/2012
         Zarządzenie Nr 41/2012
         Zarządzenie Nr 42/2012
         Zarządzenie Nr 43/2012
         Zarządzenie Nr 44/2012
         Zarządzenie Nr 45/2012
         Zarządzenie Nr 46/2012
         Zarządzenie Nr 47/2012
         Zarządzenie Nr 48/2012
         Zarządzenie Nr 49/2012
         Zarządzenie Nr 50/2012
         Zarządzenie Nr 51/2012
         Zarządzenie Nr 52/2012
         Zarządzenie Nr 53/2012
         Zarządzenie Nr 54/2012
         Zarządzenie Nr 55/2012
         Zarządzenie Nr 56/2012
         Zarządzenie Nr 57/2012
         Zarządzenie Nr 58/2012
         Zarządzenie Nr 59/2012
         Zarządzenie Nr 60/2012
         Zarządzenie Nr 61/2013
         Zarządzenie Nr 62/2012
         Zarządzenie Nr 63/2012
         Zarządzenie Nr 64/2012
         Zarządzenie Nr 65/2012
         Zarządzenie Nr 66/2012
         Zarządzenie Nr 67/2012
         Zarządzenie Nr 68/2012
         Zarządzenie Nr 69/2012
         Zarządzenie Nr 70/2012
         Zarządzenie Nr 71/2012
         Zarządzenie Nr 17/2012
         Zarządzenie Nr 73/2012
         Zarządzenie Nr 74/2012
         Zarządzenie Nr 75/2012
         Zarządzenie Nr 76/2012
         Zarządzenie Nr 77/2012
         Zarządzenie Nr 78/2012
         Zarządzenie Nr 79/2012
         Zarządzenie Nr 80/2012
         Zarządzenie Nr 81/2012
         Zarządzenie Nr 82/2012
         Zarządzenie Nr 83/2012
      Rok 2013
         Zarządzenie Nr 1/2013
         Zarządzenie Nr 2/2013
         Zarządzenie Nr 3/2013
         Zarządzenie Nr 4/2013
         Zarządzenie Nr 5/2013
         Zarządzenie Nr 6/2013
         Zarządzenie Nr 7/2013
         Zarządzenie Nr 9/2013
         Zarządzenie Nr 10/2013
         Zarządzenie Nr 11/2013
         Zarządzenie Nr 12/2013
         Zarządzenie Nr 13/2013
         Zarządzenie Nr 14/2013
         Zarządzenie Nr 15/2013
         Zarządzenie Nr 16/2013
         Zarządzenie Nr 17/2013
         Zarządzenie Nr 18/2013
         Zarządzenie Nr 19/2013
         Zarządzenie Nr 20/2013
         Zarządzenie Nr 21/2013
         Zarządzenie Nr 22/2013
         Zarządzenie Nr 23/2013
         Zarządzenie Nr 24/2013
         Zarządzenie Nr 25/2013
         Zarządzenie Nr 26/2013
         Zarządzenie Nr 27/2013
         Zarządzenie Nr 28/2013
         Zarządzenie Nr 29/2013
         Zarządzenie Nr 30/2013
         Zarządzenie Nr 31/2013
         Zarządzenie Nr 32/2013
         Zarządzenie Nr 33/2013
         Zarządzenie Nr 34/2013
         Zarządzenie Nr 35/2013
         Zarządzenie Nr 36/2013
         Zarządzenie Nr 37/2013
         Zarządzenie Nr 38/2013
         Zarządzenie Nr 39/2013
         Zarządzenie Nr 40/2013
         Zarządzenie Nr 41/2013
         Zarządzenie Nr 42/2013
         Zarządzenie Nr 43/2013
         Zarządzenie Nr 44/2013
         Zarządzenie nr 45/2013
         Zarządzenie Nr 46/2013
         Zarządzenie Nr 47/2013
         Zarządzenie Nr 48/2013
         Zarządzenie Nr 49/2013
         Zarządzenie Nr 50/2013
         Zarządzenie Nr 51/2013
         Zarządzenie Nr 52/2013
         Zarządzenie Nr 53/2013
         Zarządzenie Nr 54/2013
         Zarządzenie Nr 55/2013
         Zarządzenie Nr 56/2013
         Zarządzenie Nr 57/2013
         Zarządzenie Nr 58/2013
         Zarządzenie Nr 59/2013
         Zarządzenie Nr 60/2013
         Zarządzenie Nr 61/20132
         Zarządzenie Nr 62/2013
         Zarządzenie Nr 63/2013
         Zarządzenie Nr 64/2013
         Zarządzenie Nr 65/2013
         Zarządzenie Nr 66/2013
         Zarządzenie Nr 67/2013
         Zarządzenie Nr 68/2013
         Zarządzenie Nr 69/2013
         Zarządzenie Nr 70/2013
         Zarządzenie Nr 71/2013
         Zarządzenie Nr 72/2013
         Zarządzenie Nr 73/2013
         Zarządzenie Nr 74/2013
         Zarządzenie Nr 75/2013
         Zarządzenie Nr 76/2013
         Zarządzenie Nr 77/2013
         Zarządzenie Nr 78/2013
         Zarządzenie Nr 79/2013
         Zarządzenie Nr 80/2013
         Zarządzenie Nr 81/2013
         Zarządzenie Nr 82/2013
         Zarządzenie Nr 83/2013
      Rok 2014
         Zarządzenie Nr 1/2014
         Zarządzenie Nr 2/2014
         Zarządzenie Nr 3/2014
         Zarządzenie Nr 4/2014
         Zarządzenie Nr 5/2014
         Zarządzenie Nr 6/2014
         Zarządzenie Nr 7/2014
         Zarządzenie Nr 8/2014
         Zarządzenie Nr 9/2014
         Zarządzenie Nr 10/2014
         Zarządzenie Nr 11/2014
         Zarządzenie Nr 12/2014
         Zarządzenie Nr 13/2014
         Zarządzenie Nr 14/2014
         Zarządzenie Nr 15/2014
         Zarządzenie Nr 16/2014
         Zarządzenie Nr 17/2014
         Zarządzenie Nr 18/2014
         Zarządzenie nr 19/2014
         Zarządzenie Nr 20/2014
         Zarządzenie Nr 21/2014
         Zarządzenie Nr 22/2014
         Zarządzenie Nr 23/2014
         Zarządzenie Nr 24/2014
         Zarządzenie Nr 25/2014
         Zarządzenie Nr 26/2014
         Zarządzenie Nr 27/2014
         Zarządzenie Nr 28/2014
         Zarządzenie Nr 29/2014
         Zarządzenie Nr 30/2014
         Zarządzenie Nr 31/2014
         Zarządzenie Nr 32/2014
         Zarządzenie Nr 33/2014
         Zarządzenie Nr 34/2014
         Zarządzenie Nr 35/2014
         Zarządzenie Nr 36/2014
         Zarządzenie Nr 37/2014
         Zarządzenie Nr 38/2014
         Zarządzenie Nr 39/2014
         Zarządzenie Nr 40/2014
         Zarządzenie Nr 41/2014
         Zarządzenie Nr 42/2014
         Zarządzenie Nr 43/2014
         Zarządzenie Nr 44/2014
         Zarządzenie Nr 45/2014
         Zarządzenie Nr 47/2014
         Zarządzenie nr 48/2014
         Zarządzenie Nr 49/2014
         Zarządzenie Nr 50/2014
         Zarządzenie Nr 51/2014
         Zarządzenie Nr 53/2014
         Zarządzenie Nr 54/2014
         Zarządzenie Nr 55/2014
         Zarządzenie Nr 56/2014
         Zarządzenie Nr 57/2014
         Zarządzenie Nr 58/2014
         Zarządzenie Nr 59/2014
         Zarządzenie Nr 60/2014
         Zarządzenie Nr 61/2014
         Zarządzenie Nr 62/2014
         Zarządzenie Nr 63/2014
         Zarządzenie Nr 64/2014
         Zarządzenie Nr 66/2014
         Zarządzenie Nr 67/2014
         Zarządzenie Nr 68/2014
         Zarządzenie Nr 69/2014
         Zarządzenie Nr 70/2014
         Zarządzenie Nr 71/2014
         Zarządzenie Nr 72/2014
         Zarządzenie Nr 73/2014
         Zarządzenie Nr 74/2014
         Zarządzenie Nr 75/2014
         Zarządzenie Nr 76/2014
         Zarządzenie Nr 77/2014
         Zarządzenie Nr 78/2014
         Zarządzenie Nr 79/2014
         Zarządzenie Nr 80/2014
         Zarządzenie Nr 81/2014
         Zarządzenie Nr 82/2014
         Zarządzenie Nr 83/2014
         Zarządzenie Nr 84/2014
         Zarządzenie Nr 85/2014
         Zarządzenie Nr 86/2014
         Zarządzenie Nr 87/2014
         Zarządzenie Nr 88/2014
         Zarządzenie Nr 89/2014
         Zarządzenie Nr 90/2014
         Zarządzenie Nr 91/2014
         Zarządzenie Nr 92/2014
         Zarządzenie Nr 93/2014
         Zarządzenie Nr 94/2014
         Zarządzenie Nr 95/2014
         Zarządzenie Nr 96/2014
         Zarządzenie Nr 97/2014
         Zarządzenie Nr 98/2014
         Zarządzenie Nr 991/2014
         Zarządzenie Nr 100/2014
         Zarządzenie Nr 101/2014
         Zarządzenie Nr 102/2014
         Zarządzenie Nr 103/2014
         Zarządzenie Nr 104/2014
         Zarządzenie Nr 105/2014
         Zarządzenie Nr 106/2014
         Zarządzenie Nr 107/2014
         Zarządzenie Nr 108/2014
         Zarządzenie Nr 109/2014
         Zarządzenie Nr 110/2014
         Zarządzenie Nr 111/2014
         Zarządzenie Nr 112/2014
         Zarządzenie Nr 113/2014
         Zarządzenie Nr 114/2014
         Zarządzenie Nr 115/2014
      Rok 2015
         Zarządzenie Nr 1/2015
         Zarządzenie Nr 2/2015
         Zarządzenie Nr 3/2015
         Zarządzenie Nr 4/2015
         Zarządzenie Nr 5/2015
         Zarządzenie Nr 6/2015
         Zarządzenie Nr 7/2015
         Zarządzenie Nr 8/2015
         Zarządzenie Nr 9/2015
         Zarządzenie Nr 10/2015
         Zarządzenie Nr 11/2015
         Zarządzenie Nr 12/2015
         Zarządzenie Nr 13/2015
         Zarządzenie Nr 14/2015
         Zarządzenie Nr 15/2015
         Zarządzenie Nr 16/2015
         Zarządzenie Nr 17/2015
         Zarządzenie Nr 18/2015
         Zarządzenie Nr 19/2015
         Zarządzenie Nr 20/2015
         Zarządzenie Nr 21/2015
         Zarządzenie Nr 22/2015
         Zarządzenie Nr 23/2015
         Zarządzenie Nr 24/2015
         Zarządzenie Nr 25/2015
         Zarządzenie Nr 26/2015
         Zarządzenie Nr 27/2015
         Zarządzenie Nr 28/2015
         Zarządzenie Nr 29/2015
         Zarządzenie Nr 30/2015
         Zarządzenie Nr 31/2015
         Zarządzenie Nr 32/2015
         Zarządzenie Nr 33/2015
         Zarządzenie Nr 34/2015
         Zarządzenie Nr 35/2015
         Zarządzenie Nr 36/2015
         Zarządzenie Nr 37/2015
         Zarządzenie Nr 38/2015
         Zarządzenie Nr 39/2015
         Zarządzenie Nr 40/2015
         Zarządzenie Nr 41/2015
         Zarządzenie Nr 42/2015
         Zarządzenie Nr 43/2015
         Zarządzenie Nr 44/2015
         Zarządzenie Nr 45/2015
         Zarządzenie Nr 46/2015
         Zarządzenie Nr 47/2015
         Zarządzenie Nr 48/2015
         Zarządzenie Nr 49/2015
         Zarządzenie Nr 50/2015
         Zarządzenie Nr 51/2015
         Zarządzenie Nr 52/2015
         Zarządzenie Nr 53/2015
         Zarządzenie Nr 54/2015
         Zarządzenie Nr 55/2015
         Zarządzenie Nr 56/2015
         Zarządzenie Nr 57/2015
         Zarządzenie Nr 58/2015
         Zarządzenie Nr 59/2015
         Zarządzenie Nr 60/2015
         Zarządzenie Nr 61/2015
         Zarządzenie Nr 62/2015
         Zarządzenie Nr 63/2015
         Zarządzenie Nr 64/2015
         Zarządzenie Nr 65/2015
         Zarządzenie Nr 66/2015
         Zarządzenie Nr 67/2015
         Zarządzenie Nr 68/2015
         Zarządzenie Nr 69/2015
         Zarządzenie Nr 70/2015
         Zarządzenie Nr 71/2015
         Zarządzenie Nr 72/2015
         Zarządzenie Nr 73/2015
         Zarządzenie Nr 74/2015
         Zarządzenie Nr 75/2015
         Zarządzenie Nr 76/2015
         Zarządzenie Nr 78/2015
         Zarządzenie Nr 79/2015
         Zarządzenie Nr 80/2015
         Zarządzenie Nr 81/2015
         Zarządzenie Nr 82/2015
         Zarządzenie Nr 83/2015
         Zarządzenie Nr 84/2015
         Zarządzenie Nr 85/2015
         Zarządzenie Nr 86/2015
         Zarządzenie Nr 87/2015
         Zarządzenie Nr 88/2015
         Zarządzenie Nr 89/2015
         Zarządzenie Nr 90/2015
         Zarządzenie Nr 91/2015
         Zarządzenie Nr 92/2015
         Zarządzenie Nr 93/2015
         Zarządzenie Nr 94/2015
         Zarządzenie Nr 95/2015
         Zarządzenie Nr 96/2015
         Zarządzenie Nr 97/2015
         Zarządzenie Nr 98/2015
         Zarządzenie Nr 99/2015
         Zarządzenie Nr 100/2015
         Zarządzenie Nr 101/2015
         Zarządzenie Nr 102/2015
         Zarządzenie Nr 103/2015
         Zarządzenie Nr 104/2015
         Zarządzenie Nr 105/2015
         Zarządzenie Nr 106/2015
         Zarządzenie Nr 107/2015
         Zarządzenie Nr 108/2015
         Zarządzenie Nr 109/2015
         Zarządzenie Nr 110/2015
         Zarządzenie Nr 111/2015
         Zarządzenie Nr 112/2015
         Zarządzenie Nr 113/2015
         Zarządzenie Nr 114/2015
         Zarządzenie Nr 115/2015
         Zarządzenie Nr 116/2015
         Zarządzenie Nr 116a/2015
         Zarządzenie Nr 117/2015
         Zarządzenie Nr 118/2015
         Zarządzenie Nr 119/2015
         Zarządzenie Nr 120/2015
         Zarządzenie Nr 121/2015
         Zarządzenie Nr 122/2015
      Rok 2016
         Zarządzenie Nr 1/2016
         Zarządzenie Nr 2/2016
         Zarządzenie Nr 3/2016
         Zarządzenie Nr 4/2016
         Zarządzenie Nr 5/2016
         Zarządzenie Nr 6/2016
         Zarządzenie Nr 7/2016
         Zarządzenie Nr 8/2016
         Zarzadzenie Nr 9/2016
         Zarządzenie Nr 10/2016
         Zarządzenie Nr 11/2016
         Zarządzenie Nr 12/2016
         Zarządzenie Nr 13/2016
         Zarządzenie Nr 14/2016
         Zarządzenie Nr 15/2016
         Zarządzenie Nr 16/2016
         Zarządzenie Nr 17/2016
         Zarządzenie Nr 18/2016
         Zarządzenie Nr 19/2016
         Zarządzenie Nr 20/2016
         Zarządzenie Nr 21/2016
         Zarządzenie Nr 23/2016
         Zarządzenie Nr 24/2016
         Zarządzenie Nr 25/2016
         Zarządzenie Nr 26/2016
         Zarządzenie Nr 27/2016
         Zarządzenie Nr 28/2016
         Zarządzenie Nr 29/2016
         Zarządzenie Nr 30/2016
         Zarządzenie Nr 31/2016
         Zarządzenie Nr 32/2016
         Zarządzenie Nr 33/2016
         Zarządzenie Nr 34/2016
         Zarządzenie Nr 35/2016
         Zarządzenie Nr 36/2016
         Zarządzenie Nr 37/2016
         Zarządzenie Nr 38/2016
         Zarządzenie Nr 39/2016
         Zarządzenie Nr 40/2016
         Zarządzenie Nr 41/2016
         Zarządzenie Nr 42/2016
         Zarządzenie Nr 43/2016
         Zarządzenie Nr 44/2016
         Zarządzenie Nr 45/2016
         Zarządzenie Nr 46/2016
         Zarządzenie Nr 47/2016
         Zarządzenie Nr 48/2016
         Zarządzenie Nr 49/2016
         Zarządzenie Nr 50/2016
         Zarządzenie Nr 51/2016
         Zarządzenie Nr 52/2016
         Zarządzenie Nr 53/2016
         Zarządzenie Nr 54/2016
         Zarządzenie Nr 55/2016
         Zarządzenie Nr 56/2016
         Zarządzenie Nr 57/2016
         Zarządzenie Nr 58/2016
         Zarządzenie Nr 59/2016
         Zarządzenie Nr 60/2016
         Zarządzenie Nr 61/2016
         Zarządzenie Nr 62/2016
         Zarządzenie Nr 63/2016
         Zarządzenie Nr 64/2016
         Zarządzenie Nr 65/2016
         Zarządzenie Nr 66/2016
         Zarządzenie Nr 67/2016
         Zarządzenie Nr 68/2016
         Zarządzenie Nr 69/2016
         Zarządzenie Nr 70/2016
         Zarządzenie Nr 71/2016
         Zarządzenie Nr 72/2016
         Zarządzenie Nr 73/2016
         Zarządzenie Nr 74/2016
         Zarządzenie Nr 75/2016
         Zarządzenie Nr 76/2016
         Zarządzenie Nr 77/2016
         Zarządzenie Nr 78/2016
         Zarządzenie Nr 79/2016
         Zarządzenie Nr 22/2016
         Zarządzenie Nr 80/2016
         Zarządzenie Nr 81/2016
         Zarządzenie Nr 82/2016
         Zarządzenie Nr 83/2016
         Zarządzenie Nr 84/2016
         Zarządzenie Nr 85/2016
         Zarządzenie Nr 86/2016
         Zarządzenie Nr 87/2016
         Zarządzenie Nr 88/2016
         Zarządzenie Nr 89/2016
         Zarządzenie Nr 90/2016
         Zarządzenie Nr 91/2016
         Zarządzenie Nr 92/2016
         Zarządzenie Nr 93/2016
         Zarządzenie Nr 94/2016
         Zarządzenie Nr 95/2016
         Zarządzenie Nr 96/2016
         Zarządzenie Nr 97/2016
         Zarządzenie Nr 98/2016
         Zarządzenie Nr 99/2016
         Zarządzenie Nr 100/2016
         Zarządzenie Nr 101/2016
         Zarządzenie Nr 102/2016
         Zarządzenie Nr 103/2016
         Zarządzenie Nr 104/2016
         Zarządzenie Nr 105/2016
         Zarządzenie Nr 106/2016
         Zarządzenie Nr 107/2016
         Zarządzenie Nr 108/2016
      Rok 2017
         Zarządzenie Nr 1/2017
         Zarządzenie Nr 2/2017
         Zarządzenie Nr 3/2017
         Zarządzenie Nr 4/2017
         Zarządzenie Nr 5/2017
         Zarządzenie Nr 6/2017
         Zarządzenie Nr 7/2017
         Zarządzenie Nr 8/2017
         Zarządzenie Nr 9/2017
         Zarządzenie Nr 10/2017
         Zarządzenie Nr 11/2017
         Zarządzenie Nr 12/2017
         Zarządzenie Nr 13/2017
         Zarządzenie Nr 14/2017
         Zarządzenie Nr 15/2017
         Zarządzenie Nr 16/2017
         Zarządzenie Nr 17/2017
         Zarządzenie Nr 18/2017
         Zarządzenie Nr 19/2017
         Zarządzenie Nr 20/2017
         Zarządzenie Nr 21/2017
         Zarządzenie Nr 22/2017
         Zarządzenie Nr 23/2017
         Zarządzenie Nr 24/2017
         Zarządzenie Nr 25/2017
         Zarządzenie Nr 26/2017
         Zarządzenie Nr 27/2017
         Zarządzenie Nr 28/2017
         Zarządzenie Nr 29/2017
         Zarządzenie Nr 30/2017
         Zarządzenie Nr 31/2017
         Zarządzenie Nr 32/2017
         Zarządzenie Nr 33/2017
         Zarządzenie Nr 34/2017
         Zarządzenie Nr 35/2017
         Zarzadzenie Nr 36/2017
         Zarządzenie Nr 37/2017
         Zarządzenie Nr 38/2017
         Zarządzenie Nr 39/2017
         Zarządzenie Nr 40/2017
         Zarządzenie Nr 41/2017
         Zarządzenie Nr 42/2017
         Zarządzenie Nr 43/2017
         Zarządzenie Nr 44/2017
         Zarządzenie Nr 45/2017
         Zarządzenie Nr 46/2017
         Zarządzenie Nr 47/2017
         Zarządzenie Nr 48/2017
         Zarządzenie Nr 49/2017
         Zarządzenie Nr 50/2017
         Zarządzenie Nr 51/2017
         Zarządzenie Nr 52/2017
         Zarządzenie Nr 53/2017
         Zarządzenie Nr 54/2017
         Zarządzenie Nr 55/2017
         Zarządzenie Nr 56/2017
         Zarządzenie Nr 57/2017
         Zarządzenie Nr 58/2017
         Zarządzenie Nr 59/2017
         Zarządzenie Nr 60/2017
         Zarządzenie Nr 61/2017
         Zarządzenie Nr 62/2017
         Zarządzenie Nr 63/2017
         Zarządzenie Nr 64/2017
         Zarządzenie Nr 65/2017
         Zarządzenie Nr 66/2017
         Zarządzenie Nr 67/2017
         Zarządzenie Nr 68/2017
         Zarządzenie Nr 69/2017
         Zarządzenie Nr 70/2017
         Zarządzenie Nr 71/2017
         Zarządzenie Nr 72/2017
         Zarządzenie Nr 73/2017
         Zarządzenie Nr 74/2017
         Zarządzenie Nr 75/2017
         Zarządzenie Nr 76/2017
         Zarządzenie Nr 77/2017
         Zarządzenie Nr 78/2017
         Zarządzenie Nr 79/2017
         Zarządzenie Nr 80/2017
         Zarządzenie Nr 81/2017
         Zarządzenie Nr 82/2017
         Zarządzenie Nr 83/2017
         Zarządzenie Nr 84/2017
         Zarządzenie Nr 85/2017
         Zarządzenie Nr 86/2017
         Zarządzenie Nr 87/2017
         Zarządzenie Nr 88/2017
         Zarządzenie Nr 89/2017
         Zarządzenie Nr 90/2017
         Zarządzenie Nr 91/2017
         Zarządzenie Nr 92/2017
         Zarządzenie Nr 93/2017
         Zarządzenie Nr 94/2017
         Zarządzenie Nr 95/2017
         Zarządzenie Nr 96/2017
         Zarządzenie Nr 97/2017
         Zarządzenie Nr 98/2017
         Zarządzenie Nr 99/2017
         Zarządzenie Nr 100/2017
         Zarządzenie Nr 101/2017
         Zarządzenie Nr 102/2017
         Zarządzenie Nr 103/2017
      Rok 2018
         Zarządzenie Nr 1/2018
            Zarządzenie Nr 53/2018
            Zarządzenie Nr 54/2018
         Zarządzenie Nr 2/2018
         Zarządzenie Nr 3/2018
         Zarządzenie Nr 4/2018
         Zarządzenie Nr 5/2018
         Zarządzenie Nr 6/2018
         Zarządzenie Nr 7/2018
         Zarządzenie Nr 8/2018
         Zarządzenie Nr 9/2018
         Zarządzenie Nr 10/2018
         Zarządzenie Nr 11/2018
         Zarządzenie Nr 12/2018
         Zarządzenie Nr 13/2018
         Zarządzenie Nr 14/2018
         Zarządzenie Nr 15/2018
         Zarządzenie Nr 16/2018
         Zarządzenie Nr 17/2018
         Zarządzenie Nr 18/2018
         Zarządzenie Nr 19/2018
         Zarządzenie Nr 20/2018
         Zarządzenie Nr 21/2018
         Zarządzenie Nr 22/2018
         Zarządzenie Nr 23/2018
         Zarządzenie Nr 24/2018
         Zarządzenie Nr 25/2018
         Zarządzenie Nr 26/2018
         Zarządzenie Nr 27/2018
         Zarządzenie Nr 28/2018
         Zarządzenie Nr 29/2018
         Zarządzenie Nr 30/2018
         Zarządzenie Nr 31/2018
         Zarządzenie Nr 32/2018
         Zarządzenie Nr 33/2018
         Zarządzenie Nr 34/2018
         Zarządzenie Nr 35/2018
         Zarządzenie Nr 36/2018
         Zarządzenie Nr 37/2018
         Zarządzenie Nr 38/2018
         Zarządzenie Nr 39/2018
         Zarządzenie Nr 40/2018
         Zarządzenie Nr 41/2018
         Zarządzenie Nr 42/2018
         Zarządzenie Nr 43/2018
         Zarządzenie Nr 44/2018
         Zarządzenie Nr 45/2018
         Zarządzenie Nr 46/2018
         Zarządzenie Nr 47/2018
         Zarządzenie Nr 48/2018
         Zarządzenie Nr 49/2018
         Zarządzenie Nr 50/2018
         Zarządzenie Nr 51/2018
         Zarządzenie Nr 52/2018
         Zarządzenie Nr 53/2018
         Zarządzenie Nr 54/2018
         Zarządzenie Nr 55/2018
         Zarządzenie Nr 56/2018
         Zarządzenie Nr 57/2018
         Zarządzenie Nr 58/2018
         Zarządzenie Nr 59/2018
         Zarządzenie nr 60/2018
         Zarządzenie Nr 63/2018
         Zarządzenie Nr 61/2018
         Zarządzenie Nr 62/2018
         Zarządzenie Nr 64/2018
         Zarządzenie Nr 65/2018
         Zarządzenie Nr 66/2018
         Zarządzenie nr 67/2018
         Zarządzenie Nr 68/2018
         Zarządzenie Nr 69/2018
         Zarządzenie Nr 70/2018
         Zarządzenie Nr 71/2018
         Zarządzenie Nr 72/2018
         Zarządzenie Nr 73/2018
         Zarządzenie Nr 74/2018
         Zarządzenie Nr 75/2018
   Finanse i Majątek Gminy
      Budżet Gminy Wąchock
         Budżet 2002 roku
            Sprawozdanie
            Bilans 2002
         Budżet 2005 roku
            Sprawozdanie
         Budżet 2006
            Wykonanie Budżetu do 30.06.2006 r.
            Wykonanie Budżetu do 30.09.2006 r.
            Sprawozdanie burmistrza wąchocka z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
            Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2006 r.
         Budżet 2007
            Informacja o wykonaniu budżetu do dnia 30.06.2007
         Budżet 2008
         Budżet 2009
         Budżet 2010
         Budżet 2011
         Budżet 2012
         Budżet 2013
         Budżet 2014
         Budżet 2015
         Budżet 2016
         Budżet 2017
         Budżet 2018
      Dług Publiczny
      Pomoc Publiczna
         za rok 2009
         Za rok 2010
         Za rok 2011
         Za rok 2012
         Za rok 2013
         Za rok 2014
         Za rok 2015
         Za rok 2016
         Za 2017 rok

INNE
   Rolnictwo
      Szkody łowieckie
   Jednostki organizacyjne
      Związki członkowskie
      Szkoły
         Szkoły Podstawowe
            Zespół Placówek Oświatowych
            Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
            Szkoła Podstawowa w Parszowie
         Gimnazja
            Gimnazjum Publiczne
      Instytucje kultury
         Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
         Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
      Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Jednostki pomocnicze
      Sołectwo Marcinków
      Sołectwo Parszów
      Sołectwo Rataje
      Sołetcwo Węglów
      Sołectwo Wielka Wieś
      Osiedle Południe w Wąchocku
      Osiedle Północ w Wąchocku
   Załatwianie spraw obywateli
      Skargi i wnioski
      Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   Rejestry i ewidencje
      Informacje nieudostępnione
      Rejestry i Ewidencje
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Nabór na wolne stanowiska
      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W WĄCHOCKU
      Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      KONKURS NA STANOWISKOINSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGOW URZEDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU
      Konkurs na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
   Kontrole
      Protokół Kontroli Nr 4141/12/07
      Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2008
      Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2007
      Kontrola WFOŚiGW w Kielcach
      Kontrola Przeprowadzona w UMiG
      Protokół Kontroli Nr 1/13/2007
      Informacja pokontrolna dotycząca odbudowy zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock
      Kontrola przepompowni w Wielkiej Wsi - Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
      Kontrola doraźna przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku dot. organizacji działania organu wykonawczego w zakresie wydawania i rejestracji zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wąchoc
      Protokół z doraźnej kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Św
      Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach z przeprowadzonej w dniach 10 sierpnia- 10 listopada 2010r. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock
      Kontrola wydziału Polityki Społecznej UW w Kielcach
      Protokół z kontroli przeprowadzonej przez ZUS
      Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przez Najwyższą Izbę Kontroli
      Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku przeprowadzona w dniu 26 marca 2012 przez wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.
      Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2013
      Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez RIO w Kielcach
      Kontrola NIK w 2013 r.
      Kontrola Problemowa przeprowadzona przez RIO w Kielcach w 2013 r.
      Protokół z kontroli przeprowadzony przez Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
      Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach z przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock
      Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach
      Wystąpienie pokontrolne RIO w dotyczące kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Wąchock za 2016 rok
      Wystąpienie pokontrolne ŚUW
      Protokół kontroli przeprowadzonej przez pracownika ZUS
      Odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach
      Wystąpienie Pokontrolne NIK
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
      Obwieszczenie Wojewody z dnia 10.02.2017 r.
      Obwieszczenie Wojewody z dnia 19.07.2017 r.
      Obwieszczenie z dnia 07.09.2017 (SPN.III.7820.1.3.2017)
      Obwieszczenie z dnia 07.09.2017 (SPN.III.7820.1.3.2017)
      Obwieszczenie z dnia 10.08.2018 (IR.II.746.21.2018)
   Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
      Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
   Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
      OBWIESZCZENIE z dnia 16.12.2016r.
   Nieruchomości
      INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM
      INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własność Gm
      Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock.
      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Parszów, stanowiącej własn
      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, stanowiącej wł
      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
      INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
      INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rataje
      INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock,
      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wąchock,
      INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.04.2017
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zamianę
      Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Wąchock
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 07.09.2018
   Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
      Zarządzenie w sprawie wyborów MRM w Wąchocku
   Ochrona Środowiska
      Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
      Zawiadomienia
      Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 - 2032” przyjętego Uchwałą nr LI/293/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z d
   Informacje Burmistrza
      Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje że zamieszczone zostało ogłoszenie o organizowanych II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w
      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
      NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
      INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
      Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
      INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własność Gm
      Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock.
      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
      INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
      INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału techniczego
      INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOSCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
      INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
      INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock
      BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wąchock
      INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
      NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
      Informacja burmistrza o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków
      Informacja burmistrza o ogłoszeniu tryeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock, stanowiącej własność Gminy Wąchock
      Informacja burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, stanowiącej własność
      Informacja Burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
      Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
      INFORMACJA BURMISTRZA
      INFORMACJA BURMISTRZA
      Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków.
      INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      Informacja Burmistrza w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
      Informacja Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
      Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
      Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
      INFORMACJA BURMISTRZAO WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
      Informacja Burmistrza
      INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.
      Informacja Burmistrzao wywieszeniu wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży
      Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, iż ogłosozny został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
      Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
      Informacja Burmistrza z dnia 02.12.2016 r.
      Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
      Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
      INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
      Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
      Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
      nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przygotowaniu wniosku do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gminne nieruchomości położonej w Wąchocku przy ul. Św. Rocha, oznaczonej nr ewid
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
      Informacja - Ustawienie mobilnej kontenerowej instalacji do produkcji emulsji drogowych
      Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   Rejestr Instytucji Kultury
   Zadania Publiczne
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
      Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów
         Oferty złożone w 2014 roku
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
      Protokół z przebiegu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
      Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów
         Oferty złożone w 2017 roku
            Oferta złozona przez UKS Meteor
      Uproszczona ofertarealizacji zadania publicznego - TPW
      Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2018
      Zaproszenie do udziału w pracach w komisji konkursowej
   Odpady Komunalne
   Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
   Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
   Obwieszczenia - Wody Polskie
   Rewitalizacja Wąchocka
      Zaproszenie do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023”.
      OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „KONTYNUACJA REWITALIZACJI SZANSĄ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY”
   Ochrona Danych Osobowych
   Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
   Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner