logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
minus Test
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąchock

 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąchock

Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienione zostały zasady odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, sposób ich segregacji oraz zasady pobierania opłat za odbiór tych odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wąchock wszedł w życie od dnia 1 lipca 2013 r.

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców:

 

1. Właścicielem odpadów komunalnych, które powstaną na terenie nieruchomości zamieszkałych, w myśl nowych przepisów będzie gmina.

2. Mieszkańcy nie będą zawierali umów bezpośrednio z przedsiębiorstwami wywozowymi na odbiór tych odpadów.

3. Gmina ogłosi przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz podpisze umowę z przedsiębiorcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

4. Mieszkańcy będą mieli obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku).

5. Gmina, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierze wszystkie odpady wytworzone na terenie nieruchomości.

6. Posegregowane odpady będą odbierane taniej niż odpady zmieszane.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat segregacji odpadów pod adresem http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac


Ważne

Od 1 kwietnia 2019r zmianie ulega system naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów. Do końca marca 2019r należy złożyć deklarację wg nowego wzoru. Szczegóły dotyczące zmian można znaleźć pod adresem http://wachock.pl/a,1870,Nowe_stawki_za_smieci_nowe_deklaracje_smieciowe.html

NR konta bankowego do uiszczania opłat za wywóz odpadów komunalnych
40 8523 0004 0000 0039 2000 0040

Do pobrania:

Zmiany w Systemie Gospodarki Odpadami - Ulotka - od 1 kwietnia 2019r

Nowa Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SENS HIERARCHII POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BROSZURA

Ilość odwiedzin: 13430
Nazwa dokumentu: Odpady Komunalne
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-08-06 10:46:31
Data udostępnienia informacji: 2013-08-06 10:46:31
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-18 07:50:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner