logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
minus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
   minus Protokół Nr I/2006
   minus Protokół Nr II/2006
   minus Protokół Nr IV/2006
   minus Protokół Nr V/2007
   minus Protokół Nr VI/2007
   minus Protokoł Nr VII / 2007
   minus Protokoł Nr VIII / 2007
   minus Protokoł Nr IX / 2007
   minus Protokoł Nr X / 2007
   minus Protokół Nr XI/2007
   minus Protokół Nr XII/2007
   minus Protokół Nr XIII/2007
   minus Protokół Nr XIV/2007
   minus Protokół Nr XV/2007
   minus Protokół Nr XVI/2007
   minus Protokół Nr XVII/2008
   minus Protokół Nr XVIII/2008
   minus Protokół Nr XIX/2008
   minus Protokół Nr XX/2008
   minus Protokół Nr XXI/2008
   minus Protokół Nr XXII/2008
   minus Protokół Nr XXIII/2008
   minus Protokół Nr XXIV/2008
   minus Protokół Nr XXV/2008
   minus Protokół Nr XXVI/2008
   minus Protokół Nr XXVII/2008
   minus Protokół Nr XXVIII/2008
   minus Protokół Nr XXIX/2008
   minus Protokół Nr XXX/2009
   minus Protokół Nr XXXI/2009
   minus Protokół Nr XXXII/2009
   minus Protokół Nr XXXIII/2009
   minus Protokół Nr XXXIV/2009
   minus Protokół Nr XXXV/2009
   minus Protokół Nr XXXVI/2009
   minus Protokół Nr XXXVII/2009
   minus Protokół Nr XXXVIII/2009
   minus Protokół Nr XXXIX/2009
   minus Protokół Nr XL/2009
   minus Protokół Nr XLI/2009
   minus Protokół Nr XLII/2009
   minus Protokół Nr XLIII/2009
   minus Protokół Nr XLIV/2010
   minus Protokół Nr XLV/2010
   minus Protokół Nr XLVI/2010
   minus Protokół Nr XLVII/2010
   minus Protokół Nr XLVIII/2010
   minus Protokół Nr XLIX/2010
   minus Protokół Nr L/2010
   minus Protokół Nr LI/2010
   minus Protokół Nr LII/2010
   minus Protokół Nr LIII/2010
   minus Protokół Nr LIV/2010
   minus Protokół Nr I/2010
   minus Protokół Nr II/2010
   minus Protokół Nr III/2010
   minus Protokół Nr IV/2010
   minus Protokół Nr V/2011
   minus Protokół Nr VI/2011
   minus Protokół Nr VII/2011
   minus Protokół Nr VIII/2011
   minus Protokół Nr IX/2011
   minus Protokół Nr X/2011
   minus Protokół Nr XI/2011
   minus Protokół Nr XII/2011
   minus Protokół Nr XIII/2011
   minus Protokół Nr XIV/2011
   minus Protokół Nr XV/2011
   minus Protokół Nr XVI/2011
   minus Protokół Nr XVII/2012
   minus Protokół Nr XVIII/2012
   minus Protokół Nr XIX/2012
   minus Protokół Nr XX/2012
   minus Protokół Nr XXI/2012
   minus Protokół Nr XXII/2012
   minus Protokół Nr XXIII/2012
   minus Protokół Nr XXIV/2012
   minus Prorokół Nr XXV/2012
   minus Protokół Nr XXVI/2012
   minus Protokół Nr XXVII/2012
   minus Protokół Nr XXVIII/2012
   minus Protokół Nr XXIX/2012
   minus Protokół Nr XXX/2013
   minus Protokół Nr XXXI/2013
   minus Protokół Nr XXXII/2013
   minus Protokół XXXIII/2013
   minus Protokół XXXIV/2013
   minus Protokół XXXV/2013
   minus Protokół XXXVI/2013
   minus Protokół XXXVII/2013
   minus Protokół XXXVIII/2013
   minus Protokół XXXIX/2013
   minus Protokół XL/2013
   minus Protokół XLI/2013
   minus Protokół XLII/2014
   minus Protokół XLIII/2014
   minus Protokół XLIV/2014
   minus Protokół Nr XLV/2014
   minus Protokół Nr XLVI/2014
   minus Protokół Nr XLVII/2014
   minus Protokół Nr XLVIII/2014
   minus Protokół Nr XLIX/2014
   minus Protokół Nr L/2014
   minus Protokół Nr LI/2014
   minus Protokół Nr LII/2014
   minus Protokół Nr LIII/2014
   minus Protokół Nr LIV/2014
   minus Protokół Nr I/2014
   minus Protokół Nr II/2014
   minus Protokół Nr III/2014
   minus Protokół Nr IV/2015
   minus Protokół Nr V/2015
   minus Protokół Nr VI/2015
   minus Protokół Nr VII/2015
   minus Protokół Nr VIII/2015
   minus Protokół Nr IX/2015
   minus Protokół Nr X/2015
   minus Protokół Nr XI/2015
   minus Protokół Nr XII/2015
   minus Protokół Nr XIII/2015
   minus Protokół Nr XIV/2015
   minus Protokół Nr XV/2016
   minus Protokół Nr XVI/2016
   minus Protokół Nr XVII/2016
   minus Protokół Nr XVIII/2016
   minus Protokół Nr XIX/2016
   minus Protokół Nr XX/2016
   minus Protokół Nr XXI/2016
   minus Protokół Nr XXII/2016
   minus Protokół Nr XXIII/2016
   minus Protokół Nr XXIV/2016
   minus Protokół Nr XXV/2016
   minus Protokół Nr XXVI/2017
   minus Protokół Nr XXVII/2017
   minus Protokół Nr XXVIII/2017
   minus Protokół Nr XXIX/2017
   minus Protokół Nr XXX/2017
   minus Protokół Nr XXXI/2017
   minus Protokół Nr XXXII/2017
   minus Protokół Nr XXXIII/2017
   minus Protokół Nr XXXIV/2017
   minus Protokół Nr XXXV/2017
   minus Protokół Nr XXXVI/2017
   minus Protokół Nr XXXVII/2017
   minus Protokół Nr XXXVIII/2018
   minus Protokół Nr XXXIX/2018
   minus Protokół Nr XL/2018
   minus Protokół Nr XLI/2018
   minus Protokół Nr XLII/2018
   minus Protokół Nr XLIII/2018
   minus Protokół Nr XLIV/2018
   minus Protokół Nr XLV/2018
   minus Protokół Nr XLVI/2018
   minus Protokół Nr XLVII/2018
   minus Protokół Nr XLVIII/2018
   minus Protokół Nr I/2018
   minus Protokół Nr II/2018
   minus Protokół Nr III/2018
   minus Protokół Nr IV/2019
   minus Protokół Nr V/2019
   minus Protokół Nr VI/2019
   minus Protokół Nr VII/2019
   minus Protokół Nr VIII/2019
   minus Protokół Nr IX/2019
   minus Protokół Nr X/2019
   minus Protokół Nr XI/2019
   minus Protokół Nr XII/2019
   minus Protokół Nr XIII/2019
   minus Protokół Nr XIV/2019
   minus Protokół Nr XV/2019
   minus Protokół Nr XVI/2020
   minus Protokół Nr XVII/2020
   minus Protokół Nr XVIII/2020
   minus Protokół Nr XIX/2020
   minus Protokół Nr XX/2020
   minus Protokół Nr XXI/2020
   minus Protokół Nr XXII/2020
   minus Protokół Nr XXIII/2020
   minus Protokół Nr XXIV/2020
   minus Protokół Nr XXV/2020
   minus Protokół Nr XXVI/2021
   minus Protokół Nr XXVII/2021
   minus Protokół Nr XXVIII/2021
   minus Protokół Nr XXIX/2021
   minus Protokół Nr XXX/2021
   minus Protokół Nr XXXI/2021
   minus Protokół Nr XXXII/2021
   minus Protokół Nr XXXIII/2021
   minus Protokół Nr XXXIV/2021
   minus Protokół Nr XXXV/2021
   minus Protokół Nr XXXVI/2021
   minus Protokół Nr XXXVII/2021
   minus Protokół Nr XXXVIII/2021
   minus Protokół Nr XXXIX/2021
   minus Protokół Nr XL/2022
   minus Protokół Nr XLI/2022
   minus Protokół Nr XLII/2022
   minus Protokół Nr XLIII/2022
   minus Protokół Nr XLIV/2022
   minus Protokół Nr XLV/2022
   minus Protokół Nr XLVI/2022
   minus Protokół Nr XLVII/2022
   minus Protokół Nr XLVIII/2022
   minus Protokół Nr XLIX/2022
   minus Protokół Nr L/2022
   minus Protokół Nr LI/2022
   minus Protokół Nr LII/2022
   minus Protokół Nr LIII/2022
   minus Protokół Nr LIV/2022
   minus Protokół Nr LV/2023
   minus Protokół Nr LVI/2023
   minus Protokół Nr LVII/2023
   minus Protokół Nr LVIII/2023
   minus Protokół Nr LIX/2023
   minus Protokół Nr LX/2023
   minus Protokół Nr LXI/2023
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
minus Test
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokół Nr I/2006
Protokół Nr I / 2006 z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006r.
2. Protokół Nr II/2006
Protokół Nr II / 2006 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2006r.
3. Protokół Nr IV/2006
Protokół Nr IV / 2006 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2006r.
4. Protokół Nr V/2007
Protokół Nr V / 2007 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2007r.
5. Protokół Nr VI/2007
Protokół Nr VI / 2007 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 lutego 2007r.
6. Protokoł Nr VII / 2007
Protokoł z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 marca 2007r.
7. Protokoł Nr VIII / 2007
8. Protokoł Nr IX / 2007
Protokoł Nr IX / 2007 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 maja 2007r.
9. Protokoł Nr X / 2007
Protokoł Nr X / 2007 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2007r.
10. Protokół Nr XI/2007
Protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 czerwca 2007 r.
11. Protokół Nr XII/2007
Protokół Nr XII/2007 z Posiedzenia Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 sierpnia 2007 r.
12. Protokół Nr XIII/2007
Protokół Nr XIII/2007 z sesji Rady miejskiej w Wąchocku która odbyła się w dniu 28 września 2007 r.
13. Protokół Nr XIV/2007
Protokół Nr XIV/2007 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się w dniu 29 października 2007 r.
14. Protokół Nr XV/2007
Protokół Nr XV/2007 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się w dniu 30 listopada 2007 r.
15. Protokół Nr XVI/2007
Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 r.
16. Protokół Nr XVII/2008
Protokoł Nr XVII/2007 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2008r.
17. Protokół Nr XVIII/2008
Protokół Nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się w dniu 29 lutego 2008 r.
18. Protokół Nr XIX/2008
Protokół Nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 22 kwietnia 2008 r.
19. Protokół Nr XX/2008
Protokół Nr XX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się w dniu 13 czerwca 2008 r.
20. Protokół Nr XXI/2008
Protokół z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, który odbył się w dniu 4 lipca 2008 r.
21. Protokół Nr XXII/2008
Protokół z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 8 sierpnia 2008 r.
22. Protokół Nr XXIII/2008
Protokół Nr XXIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, który odbył się w dniu sierpnia 2008 r.
23. Protokół Nr XXIV/2008
Protokół Nr XXIV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła sie w dniu 3 października 2008 r.
24. Protokół Nr XXV/2008
Protokół Nr XXV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła sie w dniu 16 października 2008 r.
25. Protokół Nr XXVI/2008
Protokół Nr XXVI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 października 2008 r.
26. Protokół Nr XXVII/2008
Protokół Nr XXVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 17 listopada 2008 r.
27. Protokół Nr XXVIII/2008
Protokół Nr XXVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2008 r.
28. Protokół Nr XXIX/2008
Protokół Nr XXIX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2008 r.
29. Protokół Nr XXX/2009
Protokół Nr XXX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2009 r.
30. Protokół Nr XXXI/2009
Protokół Nr XXX/2009 Protokół Nr XXXI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 24 lutego 2009 r.
31. Protokół Nr XXXII/2009
Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się w dniu 9 marca 2009 r.
32. Protokół Nr XXXIII/2009
Protokół Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się w dniu 25 marca 2009 r.
33. Protokół Nr XXXIV/2009
Protokół Nr XXXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 28 kwietnia 2009 r.
34. Protokół Nr XXXV/2009
Protokół Nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 maja 2009 r.
35. Protokół Nr XXXVI/2009
Protokół Nr XXXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 10 czerwca 2009 r.
36. Protokół Nr XXXVII/2009
Protokół Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 czerwca 2009 r.
37. Protokół Nr XXXVIII/2009
38. Protokół Nr XXXIX/2009
Protokół Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 27 sierpnia 2009 r.
39. Protokół Nr XL/2009
Protokół Nr XL/2009 z sesji rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 września 2009 r.
40. Protokół Nr XLI/2009
Protokół Nr XLI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 27 października 2009 r.
41. Protokół Nr XLII/2009
Protokół Nr XLII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 listopada 2009 r.
42. Protokół Nr XLIII/2009
Protokół Nr XLIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 grudnia 2009 r.
43. Protokół Nr XLIV/2010
Protokół Nr XLIV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 26 stycznia 2010 r.
44. Protokół Nr XLV/2010
Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 23 lutego 2010 r.
45. Protokół Nr XLVI/2010
Protokół Nr XLVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 marca 2010r.
46. Protokół Nr XLVII/2010
Protokół Nr XLVII/2010 z sesji rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 27 kwietnia 2010 r.
47. Protokół Nr XLVIII/2010
Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku który odbył się 25 maja 2010 r.
48. Protokół Nr XLIX/2010
49. Protokół Nr L/2010
50. Protokół Nr LI/2010
51. Protokół Nr LII/2010
52. Protokół Nr LIII/2010
53. Protokół Nr LIV/2010
54. Protokół Nr I/2010
55. Protokół Nr II/2010
56. Protokół Nr III/2010
Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 15 grudnia 2010 r.
57. Protokół Nr IV/2010
Protokół Nr IV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2010 r.
58. Protokół Nr V/2011
Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Wąchocku która odbyła się 28 stycznia 2011 r.
59. Protokół Nr VI/2011
60. Protokół Nr VII/2011
Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła Się 31 marca 2011 r.
61. Protokół Nr VIII/2011
Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 kwietnia 2011 r.
62. Protokół Nr IX/2011
Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 27 maja 2011 r.
63. Protokół Nr X/2011
Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 24 czerwca 2011 r.
64. Protokół Nr XI/2011
Protokół Nr XI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 26 i 29 sierpnia 2011 r.
65. Protokół Nr XII/2011
66. Protokół Nr XIII/2011
67. Protokół Nr XIV/2011
Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 28 października 2011 r.
68. Protokół Nr XV/2011
Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 listopada 2011 r.
69. Protokół Nr XVI/2011
Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 grudnia 2011 r.
70. Protokół Nr XVII/2012
Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 11 stycznia 2012 r.
71. Protokół Nr XVIII/2012
Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 27 stycznia 20012 r.
72. Protokół Nr XIX/2012
73. Protokół Nr XX/2012
74. Protokół Nr XXI/2012
75. Protokół Nr XXII/2012
76. Protokół Nr XXIII/2012
77. Protokół Nr XXIV/2012
78. Prorokół Nr XXV/2012
79. Protokół Nr XXVI/2012
80. Protokół Nr XXVII/2012
81. Protokół Nr XXVIII/2012
Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 listopada 20012 r.
82. Protokół Nr XXIX/2012
83. Protokół Nr XXX/2013
84. Protokół Nr XXXI/2013
Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 31 stycznia 2013 r.
85. Protokół Nr XXXII/2013
Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 1 marca 2013 r.
86. Protokół XXXIII/2013
Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 28 marca 2013 r.
87. Protokół XXXIV/2013
Protokół XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 26 kwietnia 2013 r.
88. Protokół XXXV/2013
Protokół XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 maja 2013 r.
89. Protokół XXXVI/2013
Protokół XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
90. Protokół XXXVII/2013
Protokół XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 sierpnia 2013 r.
91. Protokół XXXVIII/2013
Protokół XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 26 września 2013 r.
92. Protokół XXXIX/2013
Protokół XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 25 października 2013 r.
93. Protokół XL/2013
Protokół XL Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 listopada 2013 r.
94. Protokół XLI/2013
Protokół XLI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 grudnia 2013 r.
95. Protokół XLII/2014
Protokół XLII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 23 stycznia 2014 r.
96. Protokół XLIII/2014
Protokół XLIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 stycznia 2014 r.
97. Protokół XLIV/2014
Protokół XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 28 lutego 2014 r.
98. Protokół Nr XLV/2014
Protokół XLV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 28 marca 2014 r.
99. Protokół Nr XLVI/2014
Protokół XLVI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 28 kwietnia 2014 r.
100. Protokół Nr XLVII/2014
Protokół Nr XLVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 maja 2014 r.
101. Protokół Nr XLVIII/2014
Protokół Nr XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 23 czerwca 2014 r.
102. Protokół Nr XLIX/2014
Protokół Nr XLIX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 czerwca 2014 r.
103. Protokół Nr L/2014
Protokół Nr L Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 sierpnia 2014 r.
104. Protokół Nr LI/2014
Protokół Nr LI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 26 września 2014 r.
105. Protokół Nr LII/2014
Protokół Nr LII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 18 października 2014 r.
106. Protokół Nr LIII/2014
Protokół Nr LIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 31 października 2014 r.
107. Protokół Nr LIV/2014
Protokół Nr LIV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 7 listopada 2014 r.
108. Protokół Nr I/2014
Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 1 grudnia 2014 r.
109. Protokół Nr II/2014
Protokół Nr II/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 10 grudnia 2014 r.
110. Protokół Nr III/2014
Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 grudnia 2014 r.
111. Protokół Nr IV/2015
Protokół Nr IV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 stycznia 2015 r.
112. Protokół Nr V/2015
Protokół Nr V/2015 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 27 lutego 2015 r.
113. Protokół Nr VI/2015
Protokół Nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 27 marca 2015 r.
114. Protokół Nr VII/2015
Protokół Nr VII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 kwietnia 2015 r.
115. Protokół Nr VIII/2015
Protokół Nr VIII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 29 maja 2015 r.
116. Protokół Nr IX/2015
Protokół Nr IX/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 30 czerwca 2015 r.
117. Protokół Nr X/2015
Protokół Nr X/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku która odbyła się 28 sierpnia 2015 r.
118. Protokół Nr XI/2015
Protokół Nr XI/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 września 2015 r.
119. Protokół Nr XII/2015
Protokół Nr XII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 października 2015 r.
120. Protokół Nr XIII/2015
Protokół Nr XIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 listopada 2015 r.
121. Protokół Nr XIV/2015
Protokół Nr XIV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 grudnia 2015 r.
122. Protokół Nr XV/2016
Protokół Nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 stycznia 2016 r.
123. Protokół Nr XVI/2016
Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 lutego 2016 r.
124. Protokół Nr XVII/2016
Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 marca 2016 r.
125. Protokół Nr XVIII/2016
Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 kwietnia 2016 r.
126. Protokół Nr XIX/2016
Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 3 czerwca 2016 r.
127. Protokół Nr XX/2016
Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 czerwca 2016 r.
128. Protokół Nr XXI/2016
Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 sierpnia 2016 r.
129. Protokół Nr XXII/2016
Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 września 2016 r.
130. Protokół Nr XXIII/2016
Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła soę 27 października 2016 r.
131. Protokół Nr XXIV/2016
Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 listopada 2016 r.
132. Protokół Nr XXV/2016
Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 grudnia 2016 r.
133. Protokół Nr XXVI/2017
Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 stycznia 2017 r.
134. Protokół Nr XXVII/2017
Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 24 lutego 2017 r.
135. Protokół Nr XXVIII/2017
Protokół Nr XXVIII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 marca 2017 roku
136. Protokół Nr XXIX/2017
Protokół Nr XXIX/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 kwietnia 2017 r.
137. Protokół Nr XXX/2017
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 maja 2017 r.
138. Protokół Nr XXXI/2017
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 czerwca 2017 r.
139. Protokół Nr XXXII/2017
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 1 września 2017 r.
140. Protokół Nr XXXIII/2017
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 września 2017 r.
141. Protokół Nr XXXIV/2017
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 4 października 2017 r.
142. Protokół Nr XXXV/2017
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 października 2017 r.
143. Protokół Nr XXXVI/2017
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 listopada 2017 r.
144. Protokół Nr XXXVII/2017
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 grudnia 2017 r.
145. Protokół Nr XXXVIII/2018
Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2018 r.
146. Protokół Nr XXXIX/2018
Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 lutego 2018 r.
147. Protokół Nr XL/2018
Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 marca 2018 r.
148. Protokół Nr XLI/2018
Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 kwietnia 2018 r.
149. Protokół Nr XLII/2018
Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 maja 2018 r.
150. Protokół Nr XLIII/2018
Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 czerwca 2018 roku
151. Protokół Nr XLIV/2018
Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 10 sierpnia 2018 roku
152. Protokół Nr XLV/2018
Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 sierpnia 2018 roku
153. Protokół Nr XLVI/2018
Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 września 2018 roku
154. Protokół Nr XLVII/2018
Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 17 października 2018 r.
155. Protokół Nr XLVIII/2018
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 8 listopada 2018 r.
156. Protokół Nr I/2018
Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 21 listopada 2018 r.
157. Protokół Nr II/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 listopada 2018 r.
158. Protokół Nr III/2018
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 grudnia 2018 r.
159. Protokół Nr IV/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 roku
160. Protokół Nr V/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 13 lutego 2019 roku
161. Protokół Nr VI/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 lutego 2019 roku
162. Protokół Nr VII/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 marca 2019 roku
163. Protokół Nr VIII/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 kwietnia 2019 roku
164. Protokół Nr IX/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 maja 2019 roku
165. Protokół Nr X/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 czerwca 2019 roku
166. Protokół Nr XI/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 sierpnia 2019 roku
167. Protokół Nr XII/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 września 2019 roku
168. Protokół Nr XIII/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 października 2019 roku
169. Protokół Nr XIV/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 listopada 2019 r.
170. Protokół Nr XV/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 grudnia 2019 r.
171. Protokół Nr XVI/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2020 r.
172. Protokół Nr XVII/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 lutego 2020 r.
173. Protokół Nr XVIII/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020 r.
174. Protokół Nr XIX/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 29 maja 2020 r.
175. Protokół Nr XX/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2020 r.
176. Protokół Nr XXI/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2020 r.
177. Protokół Nr XXII/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 września 2020 r.
178. Protokół Nr XXIII/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 października 2020 r.
179. Protokół Nr XXIV/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku,która odbyła się w dniu 30 listopada 2020 r.
180. Protokół Nr XXV/2020
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku,która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r. i 15 stycznia 2021 r.
181. Protokół Nr XXVI/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku,która odbyła się w dniu 29 stycznia 2021 r.
182. Protokół Nr XXVII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 1 marca 2021 r.
183. Protokół Nr XXVIII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 marca 2021 r.
184. Protokół Nr XXIX/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 kwietnia 2021 r.
185. Protokół Nr XXX/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 maja 2021 r.
186. Protokół Nr XXXI/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 czerwca 2021 r.
187. Protokół Nr XXXII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 lipca 2021 r.
188. Protokół Nr XXXIII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 sierpnia 2021 r.
189. Protokół Nr XXXIV/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 30 września 2021 r.
190. Protokół Nr XXXV/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 października 2021 r.
191. Protokół Nr XXXVI/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 18 listopada 2021 r.
192. Protokół Nr XXXVII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 26 listopada 2021 r.
193. Protokół Nr XXXVIII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 3 grudnia 2021 r.
194. Protokół Nr XXXIX/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 grudnia 2021 r.
195. Protokół Nr XL/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 stycznia 2022 r.
196. Protokół Nr XLI/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 25 lutego 2022 r.
197. Protokół Nr XLII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 marca 2022 r.
198. Protokół Nr XLIII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 13 kwietnia 2022 r.
199. Protokół Nr XLIV/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 kwietnia 2022 r.
200. Protokół Nr XLV/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 maja 2022 r.
201. Protokół Nr XLVI/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 20 czerwca 2022 r.
202. Protokół Nr XLVII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 13 lipca 2022 r.
203. Protokół Nr XLVIII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 sierpnia 2022 r.
204. Protokół Nr XLIX/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 29 września 2022 r.
205. Protokół Nr L/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 października 2022 r.
206. Protokół Nr LI/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 16 listopada 2022 r.
207. Protokół Nr LII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 listopada 2022 r.
208. Protokół Nr LIII/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 14 grudnia 2022 r.
209. Protokół Nr LIV/2022
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 grudnia 2022 r.
210. Protokół Nr LV/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 17 stycznia 2023 r.
211. Protokół Nr LVI/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 stycznia 2023 r.
212. Protokół Nr LVII/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 lutego 2023 r.
213. Protokół Nr LVIII/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 30 marca 2023 r.
214. Protokół Nr LIX/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 27 kwietnia 2023 r.
215. Protokół Nr LX/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 31 maja 2023 r.
216. Protokół Nr LXI/2023
z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 czerwca 2023 r.

Ilość odwiedzin: 33295
Nazwa dokumentu: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-12-15 09:50:57
Data udostępnienia informacji: 2006-12-15 09:50:57
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 10:17:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner