logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 04. 02. 2009 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
 
 
 o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wąchock.
 
        Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
 
 
Zawiadamiam
 
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wąchock, do której sporządzenia Rada Miejska w Wąchocku przystąpiła Uchwałą Nr XXXIV/212/2005 z dnia 31.08. 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wąchock.
Przedmiotem zmiany Studium będą ustalenia w zakresie dostosowanym            do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji terenów.
 
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchock.
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko:
1.     w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku,       27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,
2.     ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku,       27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,
3.     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa    w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@wachock.pl
 
 
w terminie do dnia 9 marca 2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
 
 
                                                                                             Burmistrz
 
                                                                                 Miasta i Gminy Wąchock
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE
Skrócony opis: o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wąchock.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Gładyś
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Gładyś
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-02-04 15:04:22
Data udostępnienia informacji: 2009-02-04 15:04:22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-04 15:06:37

Wersja do wydruku...

corner   corner