logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE
 
Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.          o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.03.2009 r. została wydana decyzja Nr 1-Ś/2009 znak: BGK-7624-3/09 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej I0 Q=9000 m3/h przy ul. Radomskiej w Starachowicach na działce ewid. nr 5231 w obrębie Wąchock”, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
         Informuję, o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.
Ponadto informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez tut. Urząd, pod adresem: gmina.wachock.sisco.info zostały zamieszczone dane o ww. decyzji.
Obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 12 marca 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: gmina.wachock.sisco.info
 
 
Wąchock, dnia 12.03.2009 r.
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE
Skrócony opis: sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej I0 Q=9000 m3/h przy ul. Radomskiej w Starachowicach
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-12 15:17:09
Data udostępnienia informacji: 2009-03-12 15:17:09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 15:21:36

Wersja do wydruku...

corner   corner