logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
minus Projekty Uchwał
   minus Projekty uchwał planowane na rok 2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.01.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 24.02.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 09.03.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.03.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.04.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 29.05.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 10.06.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.06.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.08.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 29.09.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.10.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.11.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.12.2009
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2010
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2011
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2012
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2013
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2014
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2015
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2016
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2017
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2018
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2019
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Wąchocku,
która rozpocznie się we wtorek, dnia 27 października
2009r.
o godz. 9:00 w sali widowiskowej M-GOK w Wąchocku.

 

Przewidywany porządek  obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami.

6.      Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącej inwestycji przeprowadzonych w 2008r.

7.      Informacja Burmistrza na temat przygotowania służb gminnych do okresu zimowego.

8.      Informacja Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu.

9.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy analizy oświadczeń majątkowych radnych.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta
i Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/175/2009 z dnia 30 stycznia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2009 rok

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIX/129/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

14.  Wnioski i zapytania.

15.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16.  Interpelacje i oświadczenia radnych.

17.  Sprawy różne.

18.  Zamknięcie sesji.

Ilość odwiedzin: 2430
Nazwa dokumentu: Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.10.2009
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Derlatka - Błąd
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Derlatka - Błąd
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-21 09:36:14
Data udostępnienia informacji: 2009-10-21 09:36:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 09:58:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner