logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nowy System Gospodarki Odpadami – Informacja dla mieszkańców Gminy Wąchock dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustaloną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 maja danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami (1 lipca 2013 r.), pierwszą opłatę za m-ce lipiec, sierpień i wrzesień należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r.
Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku lub przelewem na rachunek bankowy UMiG w Wąchocku w Banku Spółdzielczym w Wąchocku nr 47 8523 0004 0000 0039 2000 0011. Na terenie miejscowości Rataje, Węglów, Wielka Wieś, Parszów, Marcinków opłatę można uiścić u wyznaczonych inkasentów – sołtysów.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
 

Ilość odwiedzin: 4469
Nazwa dokumentu: Odpady Komunalne
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-08-06 10:46:31
Data udostępnienia informacji: 2013-08-06 10:46:31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 08:36:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner