logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
minus Informacje Burmistrza
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje że zamieszczone zostało ogłoszenie o organizowanych II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
   minus NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własność Gm
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock.
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału techniczego
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOSCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wąchock
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu tryeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, stanowiącej własność
   minus Informacja Burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA
   minus INFORMACJA BURMISTRZA
   minus Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków.
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
   minus INFORMACJA BURMISTRZAO WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.
   minus Informacja Burmistrzao wywieszeniu wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, iż ogłosozny został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza z dnia 02.12.2016 r.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
   minus nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przygotowaniu wniosku do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gminne nieruchomości położonej w Wąchocku przy ul. Św. Rocha, oznaczonej nr ewid
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
   minus Informacja - Ustawienie mobilnej kontenerowej instalacji do produkcji emulsji drogowych
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
   minus Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy a dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 t.j.) informuję o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla niżej podanych inwestycji:

 1. Przebudowa  drogi gminnej ulica Polna w miejscowości Wąchock na odcinku
  244 m;
 2. Przebudowa drogi gminnej ulica Tychowska na odcinku 998 m
 3. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid 1071
  w miejscowości Rataje
  na odcinku 164 m;
 4. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1070
  w miejscowości Rataje 
  na odcinku 198 m

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnianiem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego tj 29.08.2016 r.

Zainteresowanie udostępnianiem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 15 a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

 1. Urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektro energetycznych, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 b w/w ustawy, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zgodnie z art. 39 ust. 7 w/w ustawy, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7 a – 7 f niniejszej ustawy.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu tj. http://gmina.wachock.sisco.info od dnia 29.06.2016 r. oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Załączniki do pobrania: 2016-06-29 13:42:29 - Informacja (470.88 kB)

Ilość odwiedzin: 1130
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-29 13:36:13
Data udostępnienia informacji: 2016-06-29 13:36:13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-29 13:48:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner